• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacyjne urządzenie zapewnia wcześniejsze wykrywanie raka piersi

  20.05.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół finansowanych ze środków unijnych naukowców opracował nową technikę mammograficzną wykorzystującą obrazowanie molekularne, które może pomóc we wcześniejszym wykrywaniu raka piersi.

  Badania nad tą techniką były prowadzone w ramach projektu MAMMI (Mammografia z wykorzystaniem obrazowania molekularnego), który otrzymał 2,5 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  W skład paneuropejskiego zespołu, pracującego pod kierunkiem hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC), weszli naukowy z ośmiu instytucji z Holandii, Niemiec, Portugalii i Szwecji.

  Specjalnie zaprojektowane do wykrywania raka piersi na najwcześniejszych etapach urządzenie MAMMI zapewnia najwyższą dostępną obecnie rozdzielczość i czułość. To oznacza, że będzie głównie wykorzystywane na potrzeby wczesnej diagnostyki raka piersi i oceny reakcji pacjentki na chemioterapię.

  Aby zrobić zdjęcie za pomocą urządzenia, pacjentkę kładzie się twarzą w dół na specjalnie zaprojektowanym stole i umieszcza się pierś w jednym z otworów. Obok stołu, specjalista obsługujący urządzenie ustawia wózek z układem wykrywającym, opartym na czujniku promieniowania gamma. Dzięki temu, że detektor ma pierścieniowy kształt okalający zwisającą pierś, nie ma potrzeby ściskania jej. Dr José Mar?a Benlloch z CSIC wyjaśnia, w jak znaczący sposób poprawia to "wizualizację i diagnostykę", bowiem nowotwory znajdują się czasami "bardzo blisko podstawy mięśnia piersiowego".

  Na wczesnych etapach nowotworu złośliwe komórki replikują się w niekontrolowany sposób i po kilku latach mogą spowodować pojawienie się uszkodzenia, które można zobaczyć za pomocą obecnych technik. Następnie uszkodzenie rozszerza się, aby po upływie kolejnego roku stać się wyczuwalnym.

  Aktualne praktyki diagnostyczne i tradycyjne mammografy opierają się na obrazach morfologicznych i w konsekwencji nie rozpoznają raka, aż do momentu wystąpienia uszkodzenia. Dla porównania zdjęcie rentgenowskie gruczołów stukowych wykonane za pomocą urządzenia MAMMI opiera się na technice emisyjnej tomografii pozytronowej (PET) do diagnostyki raka piersi, która oferuje wachlarz korzyści. Technika PET w urządzeniu MAMMI mierzy aktywność metaboliczną nowotworu poprzez lokalizowanie wysokiej absorpcji glukozy przez komórki nowotworowe.

  To umożliwia specjalistom znacznie wcześniejsze wykrycie choroby, co zostanie z radością przyjęte przez osoby zainteresowane. Istniejący korpus wiedzy naukowej potwierdza, że wczesna diagnostyka obniża śmiertelność o 29%.

  Chociaż obecnie są wykorzystywane skany PET całego ciała, w większości przypadków są one zarezerwowane dla osób, u których już zdiagnozowano raka piersi lub objętych wysokim ryzykiem zapadnięcia na tę chorobę, ale nawet wówczas wynik jest obrazem w niskiej rozdzielczości, który nie ujawnia małych nowotworów. Natomiast urządzenie MAMMI skupia się wyłącznie na piersiach, dzięki czemu detektory znajdują się bardzo blisko organu i mogą zidentyfikować nowotwory na bardzo wczesnych etapach.

  Ten sprzęt jest w stanie wykryć uszkodzenia rzędu zaledwie 1,5 mm w porównaniu do granicznych 5 mm w aktualnie wykorzystywanych urządzeniach. Z tego względu, poprawiając jednocześnie diagnostykę wszystkich pacjentek, technika może okazać się szczególnie skuteczna w przypadku kobiet z implantami piersi lub takich, u których gęstość piersi utrudnia uzyskanie wyraźnego obrazu. Okazało się również, że urządzenie MAMMI zapewnia większy komfort pacjentkom, dzięki czemu będzie szczególnie przydatne w leczeniu osób starszych i niepełnosprawnych.

  Szpitale i centra terapeutyczne na całym świecie wyraziły zainteresowanie nabyciem urządzenia. Obecnie jest ono wykorzystywane w Krajowym Instytucie Onkologicznym w Amsterdamie, w Holandii. Pracowało również na Politechnice Monachijskiej w Niemczech, a niedługo zostanie zamontowane w szpitalu wojewódzkim w Castellon, Hiszpania.

  Urządzenie mammograficzne może również monitorować skuteczność terapii u pacjentki chorej na raka piersi. Odbywa się to poprzez zmierzenie absorpcji glukozy i sprawdzenie, czy nadal są tkanki nowotworowe po operacji. Wykorzystując istniejące techniki nie ma możliwości odróżnienia tkanki nowotworowej od blizny pozostawionej po operacji. Ten nowy typ terapii pozwala również stwierdzić, czy poziom napromieniania i chemioterapii jest odpowiedni, czy też wymaga zmiany.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  DataLogger GPS zwany również rejestratorem trasy to urządzenie umożliwiające na zapis położenia urządzenia w czasie. Dzięki temu uzyskuje się zbiór punktów umożliwiający wizualizację przebytej drogi na mapach. Urządzenie tego typu używane są od dawna w zawodach lotniczych umożliwiając zapis całej trasy przelotu. Wymogiem w takim wypadku jest certyfikowanie urządzenia.

  Buster (z ang. booster) – rodzaj urządzenia wspomagającego, które umożliwia czasowe zwiększenie efektu działania danej maszyny. Urządzenie to jest najczęściej wykorzystywane w momencie rozruchu maszyny bądź urządzenia aby pokonać znaczne siły bezwładności.

  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.

  Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.

  Sprzęgła sterowane jest to sprzęgło wyposażone w urządzenia, za którego pomocą pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie może dokonywać połączenia lub rozłączenia członów sprzęgła. W zależności od rodzaju pracy łączenie lub rozłączanie sprzęgła może następować w czasie spoczynku albo w ruchu. O konstrukcji tego sprzęgła może decydować również kierunek momentu i ruch obrotowy przy włączaniu oraz warunki wyłączania: przy biegu luzem czy też pod obciążeniem.

  Laktator (odciągacz pokarmu) – urządzenie pozwalające karmiącym kobietom na odciąganie pokarmu. Urządzenie pozwala w łatwy sposób odciągać pokarm i podawać go w butelce dzieciom, które nie potrafią samodzielnie ssać (np. wcześniakom), lub gdy kobieta karmiąca ma w planie kilkugodzinną nieobecność i chce podać dziecku swój pokarm; pozwala też poradzić sobie z bolesnością piersi lub nawałem pokarmu. Na rynku dostępne są laktatory ręczne oraz elektryczne.

  Dodano: 20.05.2011. 16:17  


  Najnowsze