• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jedz ryby i buduj potencjał mózgu

  10.01.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy kobiety ciężarne mogą zwiększyć potencjał mózgu swoich dzieci dzięki spożywaniu ryb? Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie American Journal of Clinical Nutrition, pokazują, że dzieci urodzone przez kobiety, które spożywały więcej ryb w okresie ciąży, osiągają lepsze wyniki na testach z inteligencji werbalnej, zdolności motorycznych i zachowań prospołecznych. Wyniki stanowią dorobek projektu NUTRIMENTHE (Wpływ diety na sprawność umysłową dzieci), który otrzymał wsparcie w kwocie 5,9 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Tłuste ryby są bogatym źródłem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3, takich jak kwas dokozaheksaenowy (DHA) - kluczowy budulec komórek, a w szczególności błon komórkowych mózgu. Komisja Europejska popiera oświadczenia zdrowotne, według których DHA "przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu płodów i dzieci karmionych piersią oraz do prawidłowego rozwoju oczu płodów i dzieci karmionych piersią". (EFSA Journal 2011;9(4):2078)

  W toku prac nad projektem NUTRIMENTHE naukowcy zbadali, w jaki sposób ryby oddziałują na zmienność genetyczną w kontekście potencjału mózgu. Partnerzy projektu skupili się głównie na polimorfizmach klastru genów desaturazy kwasów tłuszczowych (FADS), który koduje desaturazę enzymów delta-5 i delta-6, biorących udział w syntezie kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6.

  Na podstawie próbek krwi pobranych od ponad 2.000 kobiet w 20. tygodniu ciąży oraz z pępowiny przy porodzie, naukowcy zanalizowali kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 oraz przeprowadzili genotypowanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu 18 FADS. Zespół podawał kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 rozwijającym się dzieciom przez pępowinę za pomocą przepływu przez łożysko. Do tej pory brak było badań nad wpływem genotypów FADS matki i dziecka na poziom tych kwasów tłuszczowych.

  Dr Eva Lattka z Helmholtz Zentrum München, niemieckiego Centrum Badań Środowiskowo-Zdrowotnych, wraz z zespołem odkryła, że polimorfizmy w klastrze genów FADS wpływają na kwasy tłuszczowe kobiet w okresie ciąży. Według naukowców skład kwasów tłuszczowych w krwi pępowinowej wymaga genotypów matki i dziecka, w taki sposób, że genotypy matki są głównie łączone z prekursorami omega-6, a genotypy dziecka wiążą się przede wszystkim z produktami omega-6. Odkryli również, że DHA łączy się równo z genotypami matki, jak i dziecka.

  "Wkład płodu w syntezę kwasów tłuszczowych omega-6 jest większy niż dotychczas przypuszczano. Poziom DHA zależy zarówno od metabolizmu matki, jak i dziecka" - stwierdza dr Lattka. "DHA dostarczany przez matkę może mieć ogromne znaczenie."

  W ramach wcześniejszych badań naukowcy odkryli, że spożywanie ryb w czasie ciąży wiąże się ilorazem inteligencji werbalnej (IQ) w wieku 8 lat, ale co takiego jest w rybach, co wywołuje taki efekt? Podczas gdy ustalono w toku badań, że spożywanie ryb wiąże się z poziomem DHA, nie pozyskano żadnych danych wskazujących na bezpośrednie powiązanie poziomu DHA matki z osiągnięciami dzieci. Projekt NUTRIMENTHE, którego koniec zaplanowano na 2013 r., ma przynieść rozwiązanie tej kwestii.

  Partnerzy NUTRIMENTHE zorganizowali w drugiej połowie października w Madrycie sympozjum pt. "Żywienie a funkcja kognitywna" w czasie Europejskiej Konferencji nt. Żywienia. W skład konsorcjum NUTRIMENTHE wchodzą naukowcy z Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, USA, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch. (EFSA Journal 2011;9(4):2078)

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kwasy tłuszczowe omega-6 (zwane też kwasami tłuszczowymi n-6 lub ω-6) – nienasycone kwasy tłuszczowe, których ostatnie wiązanie podwójne znajduje się przy szóstym od końca atomie węgla łańcucha węglowodorowego. W postaci acylogliceroli wchodzą w skład tłuszczów. Kwasy omega-6 należą do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), co oznacza, że nie są one produkowane przez organizm człowieka, a jednocześnie są mu potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i muszą być pobierane z pożywienia. Kwas linolowy (z łac. linum – len, oleum – olej), LA, kwas cis,cis–9,12-oktadekadienowy – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-6 o wzorze pół-strukturalnym CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH. Kwas eikozapentaenowy (lub kwas tymodonowy, EPA z ang. eicosapentaenoic acid) − organiczny związek chemiczny z grupy kwasów tłuszczowych typu omega-3. Jest to nienasycony kwas karboksylowy o wzorze sumarycznym C19H29COOH.

  Kwas γ-linolenowy (GLA) – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów tłuszczowych omega-6. Jest prekursorem prostaglandyny PGE1 – hormonalnie czynnej pochodnej kwasu arachidonowego, obdarzonej licznymi funkcjami biologicznymi. Kwasy tłuszczowe omega-3 (zwane też kwasami tłuszczowymi n-3 lub ω-3) – nienasycone kwasy tłuszczowe, których ostatnie wiązanie podwójne w łańcuchu węglowym znajduje się przy trzecim od końca atomie węgla. Do tej grupy należą m.in. wielonienasycone kwasy pełniące ważną rolę w odżywianiu człowieka:

  Kwasy tłuszczowe omega-9 (zwane też kwasami tłuszczowymi n-9 lub ω-9) – nienasycone kwasy tłuszczowe, których ostatnie wiązanie podwójne znajduje się przy dziewiątym od końca atomie węgla łańcucha węglowego. W postaci acylogliceroli wchodzą w skład tłuszczów. Kwas elaidynowy – organiczny związek chemiczny z grupy jednonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-9. Jest trans-izomerem kwasu oleinowego.

  Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych – rzadkie, zagrażające życiu powikłanie ciąży, które występuje w trzecim trymestrze ciąży lub bezpośrednio po porodzie. Uważa się, że jest powodowane zaburzonym metabolizmem kwasów tłuszczowych w mitochondriach matki, spowodowanym niedoborem enzymu LCHAD (dehydrogenaza 3-hydroksyacyl-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Wcześniej uważano, że ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych wiąże się z dużą umieralnością, ale intensywne leczenie stabilizujące stan matki poprzez dożylne podawanie płynów i produktów krwiopochodnych, z oczekiwaniem na możliwość wczesnego zakończenia ciąży, poprawiło rokowanie. Biosynteza kwasów tłuszczowych – reakcje biochemiczne, prowadzące do powstania kwasów tłuszczowych z jednostek acetylo-CoA.

  Kwas oleinowy (łac. oleum – olej), CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH – organiczny związek chemiczny z grupy jednonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-9. Jest cis-izomerem kwasu elaidynowego.

  Kwasy tłuszczowe egzogenne (NNKT – Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, ang. EFA – Essential Fatty Acid) nazywane też kwasami niezbędnymi – grupa kwasów tłuszczowych, które nie mogą być syntetyzowane w organizmie zwierzęcym i muszą być dostarczane w pożywieniu, w przeciwieństwie do kwasów endogennych. Żywienie pokarmami ubogimi w niezbędne kwasy tłuszczowe może doprowadzić do zaburzeń chorobowych.

  Opel Omega Evolution 500 - Kiedy Lotus rozpoczął produkcję bazującego na Oplu Omega modelu Lotus Omega/Lotus Carlton, firma Irmscher (która od dawna współpracowała w zakresie tuningu z GM) zdecydowała się pokazać, że nie jest gorsza i wspólnie z Oplem wypuściła na rynek model Evolution 500, do budowy, którego jako baza posłużył model Omega 3000 24V - 204KM.

  Dodano: 10.01.2012. 16:37  


  Najnowsze