• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karmienie piersią wciąż niedoceniane

  17.04.2010. 21:10
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Każdego roku w USA umierałoby prawie o 900 mniej dzieci, gdyby 90 proc. kobiet karmiło noworodki piersią przez sześć miesięcy po urodzeniu. Jak wynika z raportu opublikowanego w piśmie "Pediatrics", pomogłoby to również zaoszczędzić miliardy dolarów.

  "Zasięg korzyści zdrowotnych związanych z karmieniem piersią wciąż jest niedoceniany" - mówi autorka badań dr Melissa Bartick z Harvard Medical School, która analizowała właściwości ochronne mleka matki pod kątem zapobiegania chorobom oraz kosztów leczenia, w tym hospitalizacji.

  Przeprowadzona przez nią analiza wykazała, że setki zgonów i o wiele więcej chorób wieku dziecięcego, obciążających każdego roku system opieki zdrowotnej, jest rezultatem problemów, przed którymi może uchronić mleko matki. Do chorób tych należą m.in. astma, cukrzyca, zespół nagłego zgonu niemowląt, a nawet białaczka.

  Dr Bartick podkreśla, że mleko matki zawiera przeciwciała, które pomagają dziecku zwalczać infekcje i wpływają na poziom insuliny we krwi, dzięki czemu noworodki karmione piersią są w mniejszym stopniu narażone na późniejszą otyłość i cukrzycę.

  Wraz z zespołem ekspertów badaczka oszacowała, że zwiększenie odsetka matek karmiących przez sześć miesięcy do 90 proc. pomogłoby zaoszczędzić 13 mld dolarów rocznie. Obecnie jedynie niecałe 43 proc. Amerykanek w większym lub mniejszym stopniu karmi piersią przez sześć miesięcy po urodzeniu dziecka. Po sześciu miesiącach karmi w ten sposób już jedynie 12 proc. kobiet.

  Jak jednak zauważa Bartick, problemem jest nie tyle brak chęci ze strony matek, co podejście panujące w wielu szpitalach i miejscach pracy. Badaczka zaznacza, że lekarze powinni zachęcać matki do karmienia piersią od razu po urodzeniu dziecka. W wielu przypadkach noworodkom podaje się jednak mieszankę nawet wówczas, gdy nie ma przeciwwskazań do karmienia piersią.

  Wnioski płynące z raportu zostały poparte przez wielu specjalistów, w tym Amerykańską Akademię Pediatrii. KOC

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metoda LAM (ang. lactational amenorrhea method (LAM) – metoda laktacyjnego braku miesiączki) – metoda regulacji poczęć, oparta na naturalnej, czasowej poporodowej bezpłodności, która występuje, gdy kobieta nie miesiączkuje i karmi wyłącznie piersią. Jeśli nie jest połączona ze stosowaniem środków chemicznych i mechanicznych, metoda ta może być uznana za jedną z metod naturalnego planowania rodziny (NPR). W celu skutecznego zapobiegania ciąży w razie powrotu miesiączek, zmniejszenia częstości lub długości trwania karmienia piersią, po wprowadzeniu karmienia butelką, a także po upływie 6 miesięcy od porodu, należy zastosować inną metodę antykoncepcji. Jeżeli matka karmi piersią oprócz swojego dziecka także inne dziecko płci męskiej niespokrewnione, to jest ono dla jej dziecka bratem mlecznym. Sheila Helena Elizabeth Kitzinger (ur. 29 marca 1929 w Taunton, hrabstwo Somerset) – brytyjska antropolożka, autorka wielu książek o ciąży, porodzie i macierzyństwie. Została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi w promowaniu porodu naturalnego oraz karmienia piersią, poprzez swoje publikacje, wykłady, a dawniej także manifestacje uliczne itp.

  Kolka niemowlęca - częsta dolegliwość występująca u niemowląt, objawiającą się nadmiernym, napadowym, trudnym do ukojenia płaczem. Kolka nie jest jednoznacznie zdefiniowanym zespołem chorobowym, ustępuje zazwyczaj samoistnie ok. 3-4 miesiąca życia. Dotyczy dzieci karmionych naturalnie jak i sztucznie. Mamka – kobieta zawodowo trudniąca się karmieniem własną piersią cudzych dzieci (noworodki i niemowlęta), które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Zwykle pełni też rolę ich niani i opiekunki i pobiera za te czynności wynagrodzenie. W związku z taką funkcją okres laktacji mamki bywa znacznie przedłużony w stosunku do okresu typowego dla przeciętnej matki.

  Karmienie piersią – najbardziej naturalny sposób żywienia noworodków i niemowląt. Zapewnia dziecku właściwy rozwój już od pierwszych chwil jego życia, kiedy w piersiach pojawia się siara – substancja bogata w ciała odpornościowe, białko, witaminy A i E, sole mineralne, oraz chroniąca piersi przed bakteriami. Skład pokarmu jest ściśle zindywidualizowany i dostosowany w pełni do potrzeb dziecka. Henri Nestlé (ur. 10 sierpnia 1814 we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, zm. 7 lipca 1890 w Glion, Szwajcaria) – niemiecki aptekarz i założyciel jednej z największych korporacji zajmującej się przetwarzaniem, obróbką i produkcją żywności - Nestlé. Stworzył również mleko skondensowane, które miało stanowić pożywkę dla dzieci, które nie mogły być karmione piersią.

  Caritas Romana (pol. Miłosierdzie rzymskie, także jako Cymon i Pero) – historia kobiety Pero, która potajemnie karmiła piersią własnego ojca Cymona po tym, jak został on skazany na śmierć przez zagłodzenie. Po odkryciu poświęcenia córki Cymon został ułaskawiony. Acrodermatitis enteropathica (zespół Brandta, zespół Danbolta-Clossa) – choroba wywołana niedoborem cynku, pojawiająca się u niemowląt wkrótce po odstawieniu od karmienia piersią, charakteryzująca się następującymi cechami:

  Dystrepsja - stan wychudzenia występujący u niemowląt związany z zaburzeniami odżywiania. W zależności od stanu niedożywienia dziecka można wyróżnić hipotrepsję i arepsję. Dystrepsja związana jest z szybkim procesem wzrastania oraz koniecznością przyswajania białka. Przyczyną dystrepsji może być głodzenie, infekcja, nadpobudliwość oraz wady rozwojowe. Na dystrepsję najbardziej podatne są niemowlęta niekarmione piersią. Najsilniejsze objawy pojawiają się koło 4 miesiąca życia. O ciężkości dystrepsji decyduje ilość utraconego białka, jej skutkiem jest obniżona odporność organizmu. Leczenie choroby polega na stosowaniu właściwej diety i przywróceniu homeostazy organizmowi.

  Laktator (odciągacz pokarmu) – urządzenie pozwalające karmiącym kobietom na odciąganie pokarmu. Urządzenie pozwala w łatwy sposób odciągać pokarm i podawać go w butelce dzieciom, które nie potrafią samodzielnie ssać (np. wcześniakom), lub gdy kobieta karmiąca ma w planie kilkugodzinną nieobecność i chce podać dziecku swój pokarm; pozwala też poradzić sobie z bolesnością piersi lub nawałem pokarmu. Na rynku dostępne są laktatory ręczne oraz elektryczne.

  Twoje Dziecko – miesięcznik dla rodziców wydawany od 1951 roku. Początkowo pismo wydawane przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, a obecnie przez Edipresse Polska. Jest oficjalnie rekomendowane przez Instytut Matki i Dziecka.

  Dodano: 17.04.2010. 21:10  


  Najnowsze