• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kiedy ofiarą pada rodzeństwo, ryzyko udaru rośnie

  13.04.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Szwedzkie badania pokazują, że zagrożenie potencjalnych ofiar udaru nagłą blokadą lub pęknięciem naczynia krwionośnego wzrasta do 60%, kiedy rodzeństwo tych osób również doznało udaru. Ryzyko udaru w przypadku pacjentów w wieku 55 lat i młodszych jest dwa razy wyższe, jeżeli ich rodzeństwo miało udar w wieku 55 lat lub wcześniej. Odkrycia dokonane w toku badań zostały opublikowane w czasopiśmie Circulation: Cardiovascular Genetics.

  Naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji sugerują, że chorzy powinni informować swoich lekarzy o tym, czy którekolwiek z ich rodzeństwa miało udar. Ważna jest ich zdaniem zmiana złych nawyków, które przyczyniają się do udaru, a konkretnie niezdrowych nawyków żywieniowych, braku ruchu, no i wysokiego ciśnienia krwi.

  Wyniki są efektem zakrojonych na szeroką skalę badań poświęconych analizie łącznego oddziaływania wieku, płci i historii rodzeństwa pod kątem ryzyka udaru. Udary niedokrwienne, wywoływane przez blokadę naczyń krwionośnych, która uniemożliwia dotarcie krwi do mózgu, są najpowszechniej występującym rodzajem udarów dotykających każdego roku tysiące osób.

  Naukowcy przeanalizowali wypisy ze szpitala i przyczyny śmierci niemal 31.000 chorych, których rodzeństwo miało udar i niemal 153.000 osób dorosłych w podobnym wieku bez historii rodzeństwa przechodzącego udar.

  Autor naczelny dr Erik Ingelsson z Karolinska Institutet twierdzi, że zespół stwierdził niemal podwojenie ryzyka udaru, jeżeli chory miał rodzeństwo, które doznało udaru w wieku 55 lat lub młodszym.

  "Pracownicy służby zdrowia powinni zwracać większą uwagę na rodzinną historię udarów dotykających rodzeństwa i rodziców, a także uświadamiać pacjentom występowanie predyspozycji genetycznej" - zauważa dr Ingelsson. "Płeć rodzeństwa pozostaje bez wpływu na ryzyko udaru".

  W badaniach wykorzystano dokumentację medyczną pacjentów z lat 1987 - 2007. Naukowcy odkryli, że w przypadku każdego zdiagnozowanego udaru, rodzeństwo chorego również przeszło udar w trakcie dalszego toku prac.

  Zaobserwowali również, że 94% udarów niedokrwiennych najprawdopodobniej wystąpi w wieku 55 lat lub młodszym u rodzeństwa pacjentów po udarze, którego doznali w wieku 55 lat lub młodszym, 64% najprawdopodobniej u rodzeństwa po obojgu tych samych rodziców oraz 61% u którekolwiek z rodzeństwa pacjentów po udarze.

  "Podwyższone ryzyko rodzinne może nie wiązać się jedynie z genetyką" - podkreśla dr Ingelsson. "Jeżeli którekolwiek z twojego rodzeństwa doznało udaru, to powinno zmotywować cię do zintensyfikowania działań profilaktycznych i zwrócenia baczniejszej uwagi na nawyki związane z trybem życia, takie jak dieta, gimnastyka i kontrola ciśnienia krwi".

  Należy zauważyć, że zespół nie był w stanie ustalić, czy wpływ rodzinny podwyższa ryzyko udaru w sposób bezpośredni, czy też poprzez oddziaływanie genetyczne i środowiskowe. "Badania ogranicza brak informacji o podtypach udarów niedokrwiennych, które mogą wiązać się z odmiennymi zagrożeniami dziedzicznymi" - twierdzą autorzy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Brat – nazwa relacji rodzinnej dla krewnego drugiego stopnia w linii bocznej o płci męskiej, należącego do rodzeństwa. Brat może mieć z probantem tych samych oboje rodziców bądź tylko jednego wspólnego (brat przyrodni). Sensu stricto tzw. brat przybrany (syn ojczyma lub macochy z ich poprzednich związków, będący pasierbem dla rodzonego ojca lub matki) nie jest krewnym ani powinowatym. Siostra – nazwa relacji rodzinnej dla innego dziecka wspólnych rodziców (siostra rodzona) lub tylko jednego wspólnego rodzica (siostra przyrodnia). Siostra jest krewną drugiego stopnia w linii bocznej płci żeńskiej i należy do rodzeństwa. Sensu stricto tzw. siostra przybrana (córka ojczyma lub macochy z ich poprzednich związków, będąca pasierbicą dla rodzonego ojca lub matki) nie jest krewną ani powinowatą. Bracia i siostry (tytuł oryginalny Brothers & Sisters) – amerykański serial telewizyjny, którego akcja krąży wokół rodziny i rodzeństwa Walkerów oraz ich życia w Los Angeles. Serial zdobył nagrodę m.in. Emmy i jest dobrze oceniany przez widzów oraz krytykę.

  Penumbra (inaczej "strefa półcienia") – obszar bezpośrednio otaczający ognisko rozmiękania tkanki nerwowej i śmierci komórek śródbłonka po wystąpieniu udaru niedokrwiennego, w którym nie doszło do martwicy dzięki istnieniu krążenia obocznego. Penumbra jest natomiast otoczona zdrową tkanką nerwową. Centralnym punktem ogniska udaru jest krytycznie zwężone lub zamknięte naczynie. Rodzeństwo – w genealogii i prawie dzieci tych samych rodziców bądź rodzica: wszyscy bracia i siostry w ogólności albo każdy z nich pojedynczo wobec drugiego z nich (tak zwłaszcza w tekstach prawnych).

  Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Rodzice – nazwa jednej z podstawowych relacji w rodzinie. W ogólnym znaczeniu, są to osoby, od których dziecko pochodzi bezpośrednio – ojciec i matka danego dziecka lub dzieci, czyli rodzeństwa. Rodzic to zarówno ojciec jak matka, ale w języku staropolskim oznaczało tylko ojca. Fakt posiadania dziecka przez kobietę i bycia matką to macierzyństwo, a fakt posiadania dziecka przez mężczyznę i bycia ojcem to ojcostwo. Bycie rodzicem to rodzicielstwo. Potocznie, ojciec to także tata (lub tatuś), a matka – mama (lub mamusia).

  Aleksander Karczyński (ur. 20.02.1882 w Pelplinie, zm. 23.12.1973 w Pelplinie) – polski organista, dyrygent i kompozytor, który całe swe twórcze życie spędził w USA. Był synem Ignacego – pelplińskiego zegarmistrza, a zarazem organisty w pobliskiej Nowej Cerkwi. Wśród jego licznego rodzeństwa (Aleksander był szóstym z jedenaściorga rodzeństwa) było trzech księży – w tym Sługa Boży Cyryl Karczyński – i dwie zakonnice. Osoba najbliższa – zgodnie z definicją legalną z art. 115 § 11 Kodeksu karnego z 1997 r. to małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

  Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, nie będący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy.

  Eksplozja w katedrze (org. El siglo de las luces) – powieść Alejo Carpentiera z 1962 opisująca historię rodzeństwa z Hawany: Carlosa, Estebana i Sophii, które po śmierci ojca (kupca) znajduje się pod wpływem Wiktora Huguesa – jakobina, masona, rewolucjonisty. Powieść rozgrywa się na przestrzeni wielu lat, w większości na Karaibach i we Francji. Ilustruje czasy przed rewolucją francuską, samą rewolucję, terror jakobiński i czasy napoleońskie. A wszystko widziane przez pryzmat losów rodzeństwa oraz samego Wiktora.

  Ryzyko rezydualne – ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jeśli wszystkie teoretycznie możliwe środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane. Jest to ryzyko jakie pozostaje po przeprowadzeniu przez kierownictwo firmy lub innej organizacji działań zmierzających do zminimalizowania wpływu (skutków) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niepomyślnych zdarzeń, włączając działania kontrolne podjęte w odpowiedzi na ryzyko. KING – europejski zespół pięciorga rodzeństwa rodziny King. Składa się z braci Mikey i Davida oraz trzech sióstr: Angie, Jazzy i Tashy. Do 2009 roku występował pod nazwą King Family.

  Dodano: 13.04.2012. 16:49  


  Najnowsze