• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koktajl bakterii, który likwiduje infekcję

  22.11.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W toku niedawno przeprowadzonych badań naukowcy opracowali koktajl bakterii, który likwiduje infekcję Clostridium difficile. Naukowcy wykorzystali w toku prac myszy do stworzenia mieszanki sześciu naturalnie występujących bakterii, które eliminują wysoce zakaźną postać C. difficile - bakterię zakaźną powiązaną z wieloma zgonami szpitalnymi. Trzy z sześciu bakterii zostały opisane po raz pierwszy. To przełomowe odkrycie może przynieść istotne implikacje dla przyszłych metod kontroli i terapii.

  C. difficile to gatunek bakterii Gram-dodatnich, które mogą wywołać wzdęcia, biegunkę i ból brzucha. Przyczyniły się one w 2011 r. do ponad 2.000 zgonów w Wlk. Brytanii. C. difficile występują nieszkodliwie w organizmach niektórych osób, gdzie potrafią żyć naturalnie nie stwarzając problemów, tak długo jak inne bakterie obecne w jelicie ograniczają ich liczbę i zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się. Jeżeli dana osoba była leczona antybiotykami o szerokim spektrum działania, takimi jak klindamycyna, istnieje ryzyko wyniszczenia naturalnych bakterii organizmu i opanowanie jelita przez C. difficile.

  Agresywny szczep C. difficile analizowany w ramach prac badawczych jest odpowiedzialny za epidemie w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie PLOS Pathogens.

  Naukowcy odkryli, że ten szczep C. difficile, typ O27, zaprowadza uporczywy, długotrwały i zakaźny okres, nazywany superwydzielaniem, który niezwykle trudno leczyć za pomocą antybiotyków. Zakaźne "superwydzielacze" uwalniają przez dłuższy czas wysoce oporne zarodniki, które niezwykle trudno wyeliminować ze środowiska. Podobne scenariusze mogą wystąpić w szpitalach.

  "Leczyliśmy myszy zakażone tą postacią C. diff za pomocą gamy antybiotyków, ale konsekwentnie powracały do wysokiego poziomu wydzielania lub zakaźności" - mówi dr Trevor Lawley, autor naczelny raportu z badań z Wellcome Trust Sanger Institute w Wlk. Brytanii. "Podjęliśmy wówczas próbę leczenia myszy przy wykorzystaniu transplantacji kału lub homogenizowanego kału zdrowej myszy. Spowodowało to szybką i skuteczną supresję choroby oraz stanu superwydzielania bez nawrotu w większości przypadków. Epidemia wywołana przez C. diff jest oporna na leczenie antybiotykowe, ale może zostać stłumiona za pomocą transplantacji kału, powodującej ustąpienie objawów choroby i zakaźności".

  Zespół chciał posunąć badania o krok naprzód i wyizolować konkretne bakterie, które usunęły C. difficile i przywróciły równowagę mikrobiologiczną w jelicie. Naukowcy wyhodowali dużą liczbę bakterii występujących naturalnie w jelicie myszy, z których wszystkie należały do jednej z czterech grup bakterii występujących u ssaków. Przetestowali wiele kombinacji tych bakterii, aż do wyizolowania koktajlu sześciu z nich, które najlepiej poradziły sobie z infekcją.

  "Mieszanina sześciu gatunków bakterii skutecznie i odtwarzalnie stłumiła stan superwydzielania C. difficile u myszy, przywracając zdrowe zróżnicowanie mikroorganizmów w jelicie" - zauważa profesor Harry Flint, autor naczelny ze szkockiego Uniwersytetu w Aberdeen, Wlk. Brytania.

  Zespół przeprowadził następnie sekwencjonowanie genomów sześciu bakterii i porównał ich genetyczne drzewo genealogiczne, aby je precyzyjniej zdefiniować. Na podstawie tej analizy odkrył, że mieszanina sześciu bakterii zawiera trzy opisane wcześniej i trzy nowe gatunki. Mieszanka ta jest zróżnicowana genetycznie i wywodzi się ze wszystkich czterech, głównych grup bakterii występujących u ssaków. Wyniki obrazują skuteczność eliminowania C. difficile i superwydzielniczej flory bakteryjnej za pomocą określonej mieszaniny bakterii występujących naturalnie w jelicie.

  "Nasze wyniki otwierają drogę do ograniczenia nadużywania leczenia antybiotykowego i wykorzystują potencjał naturalnie występujących zbiorowisk mikroorganizmów w leczeniu infekcji C. difficile i zapobieganiu przenoszeniu się jej, a także potencjalnie innych chorób powiązanych z zaburzeniem równowagi mikroorganizmów" - wyjaśnia profesor Gordon Dougan, autor naczelny z Wellcome Trust Sanger Institute. "Transplantacja kału jest postrzegana jako leczenie alternatywne, ale nie jest szeroko stosowana ze względu na ryzyko wprowadzenia szkodliwych patogenów oraz ogólną awersję pacjentów. Ten model obejmuje niektóre cechy terapii kałowej i służy za podstawę do opracowania znormalizowanej mieszanki leczniczej".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Clostridium difficile - to gatunek Gram dodatnich beztlenowych przetrwalnikujących laseczek wykazujących zdolność ruchu. Są jedną z najczęstszych przyczyn rzekomobłoniastego zapalenia jelit, poważnego schorzenia spowodowanego nadmiernym namnożeniem C. difficile w świetle jelita grubego. Drobnoustrój izolowany jest od około 95% pacjentów cierpiących na tę chorobę. Niekontrolowana proliferacja jest skutkiem eradykacji normalnej flory fizjologicznej w następstwie antybiotykoterapii lekami o szerokim spektrum działania. Śrubowce (łac. Spirillum) - rodzaj Gram-ujemnych bakterii z rzędu Nitrosomonadales. Nazwa bierze się od spiralnej, skręconej morfologii ich komórek. Zazwyczaj występują w stojących wodach słodkich. Zdolne do aktywnego pływania za pomocą występujących na obu biegunach komórki wiązek lub pojedynczych wici charakteryzujących się dużą długością fali i około jednym skrętem. Fimbria - włosowata struktura komórkowa. Niektóre bakterie posiadają ich setki. Występują u bakterii Gram-ujemnych, głównie z rodzaju Enterobacteriaceae (wyjątkowo u Gram-dodatnich - rodzaj Corynebacterium). Ich główną funkcją jest ułatwianie przylegania bakterii do innej komórki (np. w celu zainfekowania jej), czyli adhezji. Odmianą fimbrii pełniących ważną rolę w procesie zwanym koniugacją są fimbrie płciowe lub inaczej pile.

  Bacteroides – rodzaj bakterii, będących pałeczkami gram-ujemnymi, należącymi do bezwzględnych beztlenowców. Wchodzą one w skład fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka i są najliczniejsze spośród wszystkich bakterii wchodzących w jej skład. Na jeden gram kału średnio można znaleźć 10 bakterii z rodzaju Bacteroides. Do czynników zjadliwości tych bakterii należy: otoczka, kolagenaza, neuramidaza, DNA-aza, proteaza, fibrynolizyna. Jednak w przeciwieństwie do Fusobacterium nie zawierają LPS. Barwienia bakterii – techniki stosowane w mikrobiologii, których celem jest umożliwienie obserwacji bakterii w mikroskopie świetlnym celem oceny ich wielkości, kształtu i niektórych cech morfologicznych. Barwienie jest konieczne ze względu na słaby stopień załamywania promieni świetlnych przez komórki bakterii.

  Yersinia – jeden z rodzajów Gram-ujemnych bakterii należący do rodziny Enterobacteriacea, które wywołują zoonozy. Obecnie wyodrębnionych jest 12 gatunków tej bakterii. Bakteriochlorofile – grupa organicznych związków chemicznych, barwników fotosyntetycznych, uczestniczących w zamianie energii świetlnej na energię chemiczną u bakterii. Budowa bakteriochlorofili jest zbliżona do chlorofili roślinnych. U bakterii zielonych bakteriochlorofile występują głównie w kompleksach antenowych w obrębie struktur nazywanych chlorosomami. U bakterii purpurowych bakteriochlorofile zorganizowane są w strukturach nazywanych chromatoforami. Heliobakterie zaś nie mają specyficznych struktur organizujących barwniki, bakteriochlorofil występuje bezpośrednio w błonie cytoplazmatycznej.

  Profag - nieczynna postać bakteriofaga, powstająca w cyklu lizogenicznym przez włączanie DNA wirusa do materiału genetycznego zaatakowanej bakterii; w takiej postaci wirus może istnieć przez wiele pokoleń bakterii, lecz w pewnych warunkach może zostać wycięty z DNA bakterii i infekować inne komórki wchodząc w cykl lityczny. Flora fizjologiczna człowieka – tradycyjna nazwa mikroorganizmów występujących naturalnie w organizmie człowieka bez wywoływania objawów chorobowych. W związku z tym, że bakterie nie należą do królestwa roślin bardziej odpowiednią nazwą byłaby tutaj "biota fizjologiczna człowieka". U człowieka prawidłowo występuje około 10 bakterii, w większości beztlenowych. Niektóre grzyby także mogą stanowić skład prawidłowej flory, natomiast wirusy, pasożyty i priony do niej nie należą i zawsze są uznawane za chorobotwórcze. U osób z osłabioną odpornością flora fizjologiczna może powodować zakażenia, które nazywane są oportunistycznymi. Szerszym pojęciem jest mikrobiom, który obejmuje nie tylko mikroorganizmy komensalne i wpływające pozytywnie na organizm ludzki, ale również chorobotwórcze. Jego poznaniem zajmuje się Human Microbiome Project.

  Getting on — brytyjski krótki serial komediowy (czarna komedia), którego tematem jest funkcjonowanie współczesnej publicznej służby zdrowia. Akcja serialu odbywa się wokół postaci Kim Wilde (Jo Brand), która po latach wraca do pracy jako pielęgniarka i musi się przystosować do nowych warunków pracy we współczesnym publicznym szpitalu: Clostridium difficile, biurokracji i poprawności politycznej.

  Kwasooporność – właściwość bakterii związana z budową ściany komórkowej polegająca na nieodbarwianiu się pod wpływem kwasów.

  Laseczki – rodzaj Gram-dodatnich bakterii należących do typu Firmicutes. Mają wydłużony i cylindryczny kształt i są zdolne do tworzenia przetrwalników (spor) czyli sporulacji. Mogą tworzyć łańcuchy. Występują formy chorobotwórcze.

  Dodano: 22.11.2012. 17:17  


  Najnowsze