• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krwawiące i krzyczące modele pomagają w kształceniu pielęgniarek

  21.04.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowoczesne fantomy, czyli modele symulujące zachowanie prawdziwego pacjenta, pomogą przyszłym pielęgniarkom i położnym ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w nauce opatrywania ran i robienia zastrzyków. Fantomy potrafią m.in. krzyczeć, krwawić i wymiotować.

  Studenci pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii mogą korzystać z zakupionych przez katowicki uniwersytet urządzeń w Centrum Dydaktycznym Wydziału Opieki Zdrowotnej tej uczelni. Do dyspozycji mają kilkanaście fantomów. Centrum oficjalnie rozpoczęło działalność 19 kwietnia.

  Zdaniem dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej, prof. Violetty Skrzypulec-Plinty, fantomy reagujące jak żywy człowiek powinny pomóc w lepszym wyszkoleniu studentów, bo nauka będzie odbywać się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Tego typu symulacje stosowano już wcześniej - teraz zyskały dużo bardziej nowoczesną formę.

  Oprócz modeli, służących do nauki opatrywania różnego rodzaju ran (np. odleżyn) i robienia jak najmniej bolesnych zastrzyków, studenci pielęgniarstwa i położnictwa mogą też korzystać m.in. z symulatora rodzącej kobiety. Urządzenia potrafią również symulować zaburzenia oddychania u pacjentów.

  Fantomy to nie jedyne nowoczesne pomoce naukowe w Centrum Dydaktycznym. Na zdobycie praktycznych umiejętności studentom fizjoterapii pozwala m.in. wyposażona w różnego rodzaju przeszkody (schody, progi) sala do nauki aktywności adaptacyjnych, gdzie uczą się poruszania na wózku inwalidzkim oraz pokonywania barier architektonicznych. Zdobytą w ten sposób wiedzę będą późnej przekazywać niepełnosprawnym.

  Na Centrum Dydaktyczne przeznaczono budynek dawnej stołówki. Jak poinformowała PAP rzeczniczka uczelni, Izabela Życzkowska, adaptacja i wyposażenie placówki kosztowały blisko 2 mln zł. Budynek ma ponad 900 m kw. powierzchni użytkowej i mieści m.in. salę wykładową, trzy sale seminaryjne oraz pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w Centrum mogą odbywać się zajęcia dla 250 studentów.

  Śląski Uniwersytet Medyczny planuje kolejne inwestycje, ulepszające bazę dydaktyczną. Do najważniejszych należy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie studenci będą mogli uczyć się m.in. w pomieszczeniach symulujących salę operacyjną czy karetkę pogotowia. Również tam będą mieć do dyspozycji nowoczesne fantomy, a na zdobywanie wiedzy pozwoli także metoda e-learningu. Nowoczesna placówka ma powstać w nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie i będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

  Koszt inwestycji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wyniesie blisko 34,5 mln zł. Jej rozpoczęcie prawdopodobnie nastąpi w maju, a 1 października 2012 r. będą mogli z niej skorzystać pierwsi studenci. We wrześniu ubiegłego roku z projektem zapoznał się resort zdrowia, który planuje w przyszłości wprowadzenie symulacji jako jednej z metod nauczania studentów kierunków medycznych.

  Śląski Uniwersytet Medyczny istnieje od 1948 roku, a pod obecną nazwą od 2007 r. Uczelnia zatrudnia ponad 1,2 tys. nauczycieli akademickich. Na pięciu wydziałach w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu i Bytomiu kształceni są lekarze medycyny, dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii i kosmetologii. Dotychczas dyplom uczelni uzyskało ponad 32 tys. absolwentów. TOE

  PAP - Nauka w Polsce

  kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WM UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2004 roku wraz z wydzielenia Instytutów: Fizjoterapii oraz Pielęgniarstwa i Położnictwa z Wydziału Pedagogicznego. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach, należących do nauk medycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (IPiRM UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2010 roku z podziału Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa na dwa mniejsze instytuty. W jej skład wchodzą 2 katedry, w ramach których znajduje się 6 zakładów i 6 pracowni naukowych. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z koncepcją, modelami i teoriami w pielęgniarstwie, kształceniem w naukach opiekuńczych, komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie, optymalizacją opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym, zachowaniami zdrowotnymi dzieci i ich efektami, epidemiologią zachorowań na nowotwory złośliwe. Instytut kształcił studentów na dwóch kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: położnictwo oraz ratownictwo medyczne. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 489 studentów w trybie dziennym (363) oraz trybie zaocznym (126), a także kilku doktorantów, odbywających swoje studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Pielęgniarka (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach Zdrowia Publicznego lub Pielęgniarstwa i Położnictwa uczelni medycznych.

  Salonik Historii Pielęgniarstwa – stała ekspozycja muzealna Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowana w Krakowie przy ul. Kopernika 25. Eksponaty pochodzą z ostatnich 100 lat działalności pielęgniarstwa w Krakowie (m.in. oryginalne dokumenty, kroniki, protokoły, listy, fotografie, portrety, albumy, meble, mundury pielęgniarek z lat 30. XX wieku oraz przedmioty użytkowe). Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego (IP i NoZ UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2004 roku. W jej skład wchodzą 3 katedry, w ramach których znajduje się 5 zakładów i 4 pracownie naukowe. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z koncepcją, modelami i teorią w pielęgniarstwie, kształceniem w naukach opiekuńczych, komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie, optymalizacją opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym, zachowaniami zdrowotnymi dzieci i ich efektami,; epidemiologiąa zachorowań na nowotwory złośliwe. Instytut kształcił studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 1064 studentów w trybie dziennym (680) oraz trybie zaocznym (384), a także kilku doktorantów, odbywających swoje studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa i położnictwa uczelni medycznych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (skrót nazwy aktualnej: SUM, d. Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach) – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.

  Hildegarda Peplau (ur. 1 września 1909 w Reading, Pensylwania; zm. 17 marca 1999 w Sherman Oaks, Kalifornia) – amerykańska pielęgniarka, profesor. Zajmowała się teorią pielęgniarstwa. Stworzyła teorię relacji międzyludzkich w pielęgniarstwie, na którym opiera się model psychodynamicznego pielęgniarstwa. Jej prace w zakresie teorii pielęgniarstwa są uznawane za pierwsze zaraz po opublikowanym w 1859 roku Notes on Nursing przez Florence Nightingale i miały ogromny wpływ na rozwój badań dotyczących pielęgniarstwa, kształcenia w zakresie pielęgniarstwa oraz kulturę i samoświadomość pielęgniarstwa. Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznegobiblioteka uczelniana posiadająca największy w województwie pomorskim księgozbiór z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia oraz nauk pokrewnych. Biblioteka Główna wraz z Biblioteką Wydziału Farmaceutycznego oraz bibliotekami instytutów, klinik i zakładów tworzy system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Dodano: 21.04.2010. 02:18  


  Najnowsze