• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Laureat FNP szuka nowej strategii leczenia mięsaka

  26.08.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy istnieje możliwość zawrócenia komórek nowotworowych z drogi prowadzącej do powstania mięsaka prążkowanokomórkowego? Nowej strategii leczenia nowotworu - częstego szczególnie u dzieci - szuka Maciej Cieśla z Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

  Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma) jest nowotworem pochodzącym z mięśni szkieletowych, które uzyskały zdolność do niekontrolowanego przez organizm wzrostu.

   

  "Rozróżnia się różne rodzaje tego mięsaka, które różnią się m. in. stopniem, w jakim przypominają dojrzałą tkankę mięśniową i co za tym idzie, agresywnością. Generalnie można powiedzieć, że im mniej nowotwór przypomina prawidłowy mięsień (im mniej jest zróżnicowany), tym szybciej może się dzielić i przerzutowa - a co za tym idzie ma większą złośliwość" - tłumaczył w rozmowie z PAP Maciej Cieśla.

  Jak wyjaśnił, obecnie do leczenia stosuje się terapię skojarzoną. Guz wycina się, a następnie dodatkowo naświetla go (radioterapia) i poddaje działaniu chemioterapeutyków. Projekt "Nowa strategia leczenia mięsaka prążkowanokomórkowego: indukcja różnicowania nowotworu" ma na celu opracowanie podejścia terapeutycznego dla tego częstego nowotworu wieku dziecięcego.

  "Chcemy dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zawrócenia komórek nowotworowych z drogi prowadzącej do powstania mięsaka za pomocą związków hamujących aktywność oksygenazy hemowej-1. Białko to chroni komórki nowotworu przed śmiercią i zwiększa tempo wzrostu mięsaka" - opisał badacz.

  Jak zapowiedział, nowa terapia miałaby na celu, poprzez zahamowanie aktywności oksygenazy, poprawienie odpowiedzi na leczenie chemio- i radioterapią przy równoczesnym zmniejszenie złośliwości i skłonności do przerzutowania mięsaka.

  "Badania nad zwiększeniem zróżnicowania nowotworów i zmniejszeniem w ten sposób ich agresywności, np. niektórych rodzajów białaczek są obecnie prowadzone. Nie ma natomiast analogicznych badań dotyczących mięsaka prążkowanokomórkowego, szczególnie w aspekcie zahamowania aktywności oksygenazy hemowej" - zapewnił stypendysta.

  Badania Macieja Cieśli będą prowadzone na modelu komórkowym - tzn. na komórkach hodowanych in vitro, poza organizmem. Komórki te zostały pobrane z guzów o różnym stopniu złośliwości i na nich testowane będą związki hamujące oksygenazę. Także na tym modelu prowadzone będą wszystkie badana prowadzące do lepszego zrozumienia, co powoduje powstawanie mięsaka.

  W czasie pisania pracy magisterskiej Maciej Cieśla zaobserwował, że komórki macierzyste mięśni, w których sztucznie zwiększono poziom oksygenazy hemowej-1 słabiej różnicują w dojrzałe komórki mięśniowe, a podane myszom tworzą guzy i przerzutują do płuc. Taki obraz jest charakterystyczny dla mięsaka. Badacz zakłada więc, że zahamowanie aktywności oksygenazy powinno poprawić zróżnicowanie nowotworu, zmniejszyć tworzenie guzów i zapobiec przerzutom. Sprawdzenie możliwości takiej terapii jest celem jego projektu, dofinansowanego przez FNP kwotą 105,5 tys. zł.

  Wsparcie z programu VENTURES otrzymują projekty mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

  Program VENTURES jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Guz Trytona (ang. Triton tumor) – rzadki podtyp złośliwego guza osłonek nerwów obwodowych (ang. peripheral nerve sheath tumor), którego komórki wykazują zróżnicowanie mięsaka prążkowanokomórkowego. Sakété – miasto w Beninie. Mieszka w nim 32 619 mieszkańców (2009). Jego największym źródłem dochodów jest przemysł spożywczy i włókienniczy. Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.

  Eri Tōsaka (jap. 登坂絵莉 Tōsaka Eri, ur. 30 sierpnia 1993 w Takaoka)japońska zapaśniczka startująca w stylu wolnym, mistrzyni i wicemistrzyni świata. Rin Tōsaka (jap. 遠坂 凛 Tōsaka Rin) – jedna z fikcyjnych bohaterek powieści wizualnej, anime oraz mangi pod tym samym tytułem Fate/stay night produkcji Type-Moon.

  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna. Terapia protonowa - rodzaj radioterapii cząsteczkowej wykorzystującej promieniowanie protonowe do naświetlania zmian nowotworowych. Procedura ta jest stosowana szczególnie u pacjentów, u których konwencjonalna radioterapia fotonowa nie może być stosowana ze względu zbyt głębokie położenie nowotworu w organizmie, lub bliskie położenie organów krytycznych. Protonoterapia umożliwia podanie optymalnej dawki w obszarze nowotworu z minimalną dawką zaabsorbowaną w zdrowych tkankach położonych płycej ze względu na tak zwany odwrotny profil dawki wynikający ze wzoru Bethego-Blocha. Terapia przyśpieszonymi protonami została zaproponowana w 1946 roku przez R.R. Wilsona.

  RB (pRb, Rb) – białko kodowane przez gen supresorowy RB1. Gen RB1 jest zmutowany w wielu typach nowotworów człowieka. Nazwa białka RB pochodzi od siatkówczaka (retinoblastoma), nowotworu spowodowanego mutacjami w obydwu allelach kodującego białko genu RB1. Białko RB w komórkach jest obecne zazwyczaj jako fosfoproteina, i jest substratem reakcji fosforylacji przeprowadzanej przez liczne białka enzymatyczne z rodziny kinaz. Udowodnioną funkcją białka RB jest zapobieganie podziałowi komórki przez zatrzymanie cyklu komórkowego. Niefunkcjonalne białko RB nie zapobiega podziałom komórek, stąd udowodniony związek między mutacjami z utratą funkcji w genie RB1 a niekontrolowanymi podziałami komórek nowotworu. Akaneiro ni Somaru Saka (jap. あかね色に染まる坂) w skrócie znany również jako Akasaka – japońska powieść wizualna dla dorosłych wydana przez Feng na platformę PC na DVD 27 lipca 2007. Wersja niezawierająca treści dla dorosłych została wydana pod tytułem Akaneiro ni Somaru Saka: Parallel 31 lipca 2008 przez GN Software dla platformy PlayStation 2. Jej wersja przeportowana na PlayStation Portable została wydana 17 grudnia 2009 pod tytułem Akaneiro ni Somaru Saka: Portable. Rozgrywka w Akaneiro ni Somaru Saka podąża za wątkiem fabularnym oferującym z góry ustalone scenariusze z możliwością interakcji oraz skupia się na uwodzeniu sześciu żeńskich głównych bohaterek. Dwie powieści ilustrowane, które zostały napisane przez dwóch różńych autorów, zostały wydane 15 grudnia 2007 oraz 29 lutego 2008. Z kolei program w radiu internetowym rozpoczął się w kwietniu 2008 roku. Adaptacja powieści na mangę rozpoczęła się 26 czerwca 2008 roku na łamach magazynu o tematyce seinen o nazwie Comp Ace (Kadokawa Shoten), zilustrowanej przez Homare Sakazuki. Anime wydane przez studio TNK oraz wyreżyserowane przez Keitaro Motonaga zostało wyemitowane w Japonii 2 października 2008 roku.

  Mahīśāsaka to jedna ze szkół wczesnego buddyzmu. Wyróżniła się ze szkoły vibhajjavādy w II w.n.e. Jej nazwa prawdopodobnie pochodzi od nazwiska jej twórcy lub od miejsca jej powstania. Jednym z jej pierwszych wyznawców był Asanga, jednak zrezygnował z jej nauk i założył szkołę yogacara zwana też szkołą tantryczną. Z tej tradycji wywodziło się wielu dharmaguptaków.

  Tsuyoshi Kōsaka (jap. 高阪剛 Kōsaka Tsuyoshi, ur. 6 marca 1970) − japoński zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA). W latach 1995-2006 walczył dla największych światowych organizacji MMA, takich jak RINGS, Pancrase, UFC i PRIDE FC. Mistrz Pancrase w wadze superciężkiej (2004).

  Komórki NC (ang. Natural Cytotoxic cells – komórki naturalnie cytotoksyczne) – hipotetyczne i być może nieistniejące komórki, którym przypisuje się cytotoksyczność naturalną. Istnienie tych komórek opisano u myszy, u których wraz z wiekiem dochodzi do utraty aktywności komórek NK, ale jednocześnie wciąż istnieje grupa komórek, która wykazuje cytotoksyczność naturalną nie zanikającą w trakcie starzenia się . Nie posiadają one markerów różnicowania komórek NK , mają natomiast zdolność lizowania komórek nowotworowych i są pobudzane przez IL-2 i IL-3 . Komórki NC nie posiadają także cech właściwych limfocytom T, limfocytom B oraz makrofagom . W trakcie rozwoju osobniczego pojawiają się wcześnie - ich aktywność opisano już w 10-dniowych zarodkach mysich . Radioterapia, dawniej curieterapia – metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości.

  Komórka nowotworowa – komórka której cykl komórkowy został zaburzony wskutek mutacji. Jedną z jej ważnych cech jest duża zdolność do unikania apoptozy. Komórka nowotworowa dzieli się nieustannie i bez ograniczeń. Charakteryzuje ją podwyższona aktywność telomerazy, co umożliwia ominięcie fizjologicznego limitu ilości podziałów jednej komórki. Pod tym względem przypomina komórki macierzyste, jednak nie dochodzi do specjalizacji komórki. Podział komórek nowotworowych może prowadzić do powstania guza nowotworowego.

  Dodano: 26.08.2011. 00:33  


  Najnowsze