• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekarze o dostępności leku na szpiczaka mnogiego

  02.06.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dostęp pacjentów ze szpiczakiem do leku Revlimid będzie zależał od tego, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zapewni ośrodkom hematologicznym dodatkowe pieniądze na chemioterapię niestandardową - mówili lekarze na konferencji prasowej w Warszawie.  "Większość z tych placówek wykorzystała środki przysługujące im na ten cel już w I kwartale 2010 r." - zaznaczyła przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej prof. Anna Dmoszyńska.

  Apel o dodatkowe fundusze dotyczy przede wszystkim okresu od 31 maja do 1 września, w którym to leczenie Revlimidem (nazwa chemiczna lenalidomid) ma być dostępne w ramach chemioterapii niestandardowej. Od 1 września 2010 r. - zgodnie z zapewnieniami ministerstwa zdrowia - ma zostać uruchomiony program terapeutyczny leczenia szpiczaka mnogiego lenalidomidem.

  Jak powiedział obecny na konferencji zastępca prezesa NFZ ds. medycznych, Maciej Dworski, do funduszu wpłynęły środki dodatkowe, których nie uwzględniano w planie finansowym jesienią 2009 r. Ta dodatkowa kwota - w wysokości 2,3 mld złotych - będzie rozdzielona pomiędzy wojewódzkie ośrodki NFZ na różne cele, w tym na chemioterapię niestandardową dla chorych na szpiczaka. Zdaniem Dworskiego, to powinno zagwarantować pacjentom kontynuację terapii do czasu wejścia w życie programu terapeutycznego.

  Szpiczak mnogi jest drugim co do częstości występowania nowotworem układu immunologicznego. W Polsce co roku stwierdza się ok. 1500 nowych przypadków szpiczaka, a ogólną liczbę chorych szacuje się na 10 tys. Choroba dotyka przeważnie osoby po 50. roku życia, ale w ostatnich latach stwierdza się wzrost zachorowań w młodszych grupach wiekowych. Częściej chorują mężczyźni.

  Lenalidomid jest jednym z trzech leków tzw. immunomodulujących stosowanych obecnie w terapii szpiczaka mnogiego - obok talidomidu i bortezomibu. Jak ocenił obecny na konferencji dr Artur Jurczyszyn z Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dzięki wprowadzeniu tych leków przeżycie pacjentów ze szpiczakiem wydłużyło się z 2-3 lat do 7, a czasem nawet do 15 lat. Lenalidomid jako jedyny nie daje działań ubocznych w postaci polineuropatii, tj. uszkodzenia nerwów obwodowych, które znacznie upośledzają sprawność chorego, a mogą nawet prowadzić do kalectwa.

  Pacjenci ze szpiczakiem oraz lekarze walczyli o wprowadzenie go do programu terapeutycznego od ponad 2 lat, lek jest bowiem bardzo drogi - cena 1 tabletki wynosi ok. 1 tys. złotych. W piątek 28 maja ministerstwo zdrowia poinformowało na konferencji prasowej, że po miesiącach negocjacji doszło do porozumienia z producentem leku, firmą Celgene, na podstawie którego od 1 czerwca pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do leczenia lenalidomidem, będą mieć do niego zapewniony dostęp w ramach chemioterapii niestandardowej, aż do czasu wprowadzenia programu terapeutycznego we wrześniu 2010 r.

  Będą to pacjenci, u których doszło do nawrotu choroby po terapii bortezomibem, oraz ci, u których pojawiła się polineuropatia po leczeniu talidomidem lub bortezomibem.

  Według ministra Twardowskiego, opóźnienia w podjęciu tej decyzji były związane z negocjacjami finansowymi prowadzonymi z producentem. Zgodnie z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), aby lenalidomid mógł być objęty programem terapeutycznym, jego cena powinna być porównywalna z ceną bortezomibu.

  Jak ocenił prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, bardzo trudno jest porównywać koszty obydwu terapii, gdyż bortezomib stosuje się z reguły od 3 do 6 miesięcy, a lenalidomid w sposób ciągły aż do momentu wystąpienia progresji choroby. "Decyzja AOTM została podjęta bez tej wiedzy, dlatego w przyszłości lepiej, by agencja przed wydaniem rekomendacji uwzględniła opinie specjalistów" - zaznaczył Warzocha.

  Minister Twardowski przypomniał natomiast, że rekomendacje AOTM nie są niezmienialne i mogą ulec modyfikacji na podstawie nowej dokumentacji.

  Jak podkreślił hematolog prof. Jerzy Hołowiecki, przewodniczący Polskiej Grupy Białaczkowej dla Dorosłych, faktem jest, że żadnego państwa nie stać, by zaspokajać potrzeby zdrowotne wszystkich pacjentów. "Jestem jednak przekonany, że to porozumienie to dobry krok. Lenalidomid jest bowiem lekiem skutecznym, mającym mało działań ubocznych i łatwym w stosowaniu" - powiedział ekspert.

  Zdaniem dr Jurczyszyna, refundowanie terapii lenalidomidem u pacjentów, którzy tego potrzebują, jest na dłuższą metę opłacalne. Hematolog dał za przykład obecnego na konferencji dr Jana Musiała, który od 5 lat choruje na szpiczaka, ale dzięki lekowi może normalnie pracować i operować swoich pacjentów.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  hes/ mow/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Elotuzumab – lek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, obecnie (2012r) w fazie badań klinicznych w terapii szpiczaka mnogiego, przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi CS1 występującymi na powierzchni komórek szpiczaka mnogiego, receptory te są reprezentowane w minimalny sposób na innych komórkach organizmu.. Badania prowadzone są przez firmy Bristol-Myers Squibb i Abbott. Hematologia – to kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Jerzy Windyga. Bisfosfoniany – fosforoorganiczne związki chemiczne z grupy fosfonianów, charakteryzujące się występowaniem układu PC−P. Są czynnikami chelatującymi, podobnymi w działaniu do NTA lub EDTA. Są wykorzystywane jako leki hamujące resorpcję kości. Są stosowane w terapii osteoporozy, choroby Pageta, przerzutów nowotworowych do kości, szpiczaka mnogiego i in.

  Sativex - nazwa handlowa preparatu farmaceutycznego produkowanego przez brytyjską firmę farmaceutyczną GW Pharmaceuticals. Uzyskał rozgłos jako pierwszy specyfik na bazie marihuany zarejestrowany w Europie. Lek dostępny jest na receptę w Kanadzie, a w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość terapii w szczególnych warunkach. W Polsce jest dostępny od grudnia 2012 na receptę "różową", ze wskazaniem w celu łagodzenia umiarkowanych oraz ciężkich objawów spastyczności u pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane, u których stosowanie innych leków okazało się nieskuteczne. Skala CHA2DS2–VASc – w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo–zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których konieczne jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej.

  Gemtuzumab ozogamicyny — lek cytostatyczny, obecnie wycofany z rynku, stosowany dawniej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku receptorów CD33, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym kursie leczenia oraz którzy nie kwalifikowali się do innych typów intensywnej chemioterapii. W dniu 18 października 2000 został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy do leczenia ostrej białaczki szpikowej. Skala CHADS – zwana także skalą CHADS2, w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których niekoniecznym jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej.

  Anestezjolog jest to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja. Agencja Oceny Technologii Medycznych – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

  Zespół POEMS – (ang. – POEMS syndrome) znany także pod innymi nazwami zespół Crow-Fukase, zespół Takatsuki, choroba Castelmana jest bardzo rzadką odmianą szpiczaka plazmocytowego. Nazwa choroby pochodzi od pierwszych liter najczęstszych objawów – polineuropatii, organomegalii, endokrynopatii (zaburzeń endokrynologicznych), monoklonalnej gammmapatii i zaburzeń skórnych.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Tachospeed – program służący do rozliczania i analizy czasu pracy kierowców na podstawie danych pobranych z tachografu cyfrowego i analogowego. Oprogramowanie Tachospeed funkcjonuje na podstawie wytycznych unijnego ustawodawstwa m.in. Rozporządzenia 561/2006 oraz Rozporządzenia 3821/85 wraz z aneksem 1b oraz na podstawie ustawodawstwa krajowego np. Ustawy o czasie pracy kierowców z 2004 roku oraz na podstawie umowy międzynarodowej AETR. Producentem programu jest polska firma Infolab sp. jawna z siedzibą w Tychach. Pierwsza wersja programu została stworzona w grudniu 2004 roku. Obecnie dostępny jest w kilkunastu wersjach językowych. Program dostępny jest z kilkoma modułami tj.: Digital, Analog, Inspector, PIP, Midas, STAT. Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Programme on Chemical Safety, IPCS) – program powstały w 1980 roku będący wspólnym przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzonym na podstawie rekomendacji przyjętych na Konferencji sztokholmskiej w 1972 roku. Celem programu jest stworzenie naukowych podstaw bezpiecznego użycia substancji chemicznych oraz wspieranie narodowych programów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, który realizowany jest poprzez m.in.

  Grand Theft Auto IV (również: GTA IV, GTA 4) – komputerowa gra akcji wyprodukowana i wydana przez Rockstar Games. Jest to dziewiąta część serii gier Grand Theft Auto. Gra została wydana 29 kwietnia 2008 roku na konsole PlayStation 3 i Xbox 360. GTA IV pierwotnie na PC miała zostać wydana 18 listopada w USA i 21 listopada w Europie. Wersja konsolowa miała zostać wydana jeszcze wcześniej, bo w październiku 2007 roku. Jednak serwis IGN poinformował o przełożeniu wydania wersji PC na 2 grudnia, z powodu opóźnień w produkcji. Do czasu konferencji prasowej na w 2006 roku było wiadome jedynie, że Grand Theft Auto IV będzie dostępne na konsolę PlayStation 3, a Rockstar zaoferuje dodatkową zawartość wersji Xbox 360. Po konferencji prasowej właściciel Rockstar Games, Take-Two Interactive, oświadczył, że Grand Theft Auto IV będzie równocześnie dostępne na konsole PlayStation 3, Xbox 360. Po kilku miesiącach od wydania, oświadczono o pojawieniu się gry na PC w listopadzie 2008 roku.

  Dodano: 02.06.2010. 05:18  


  Najnowsze