• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekarze: szpiczak mnogi jest mylony z wieloma chorobami

  10.05.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Osteoporoza, anemia, choroba nerek, zwyrodnienie kręgosłupa - tak różne diagnozy słyszą od lekarzy chorzy na szpiczaka mnogiego, zanim hematolog rozpozna u nich ten złośliwy nowotwór krwi - mówili eksperci na warsztatach prasowych w stolicy. Zainaugurowano na nich ogólnopolską akcję edukacyjną ,,Zwyciężaj szpiczaka", nad którą patronat objęła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska.

  ,,Pamiętam historię dziennikarza chorego na ten nowotwór, który - zanim usłyszał właściwą diagnozę - przez dwa lata krążył od ortopedy do ortopedy, bo miał złamanie ręki, potem uda, a następnie kręgów. W ciągu tych dwóch lat jego wzrost zmniejszył się o 30 cm. Na szczęście choroba rozwijała się u niego dość powoli" - powiedziała prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Jak przypomniała, na szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) zapadają najczęściej osoby w 6. dekadzie życia, ale u 15 proc. chorych nowotwór jest rozpoznawany przed 60-tką. W Polsce wykrywa się go co roku u ok. 1000 osób.

  Nowotwór wywodzi się z obecnych w szpiku kostnym komórek odporności, które normalnie produkują przeciwciała niezbędne do zwalczania infekcji. Są to tzw. plazmocyty, czyli dojrzałe limfocyty B. Zmienione nowotworowo komórki produkują tylko jeden rodzaj białka (białko monoklonalne), które nie spełnia funkcji ochronnej, a może dodatkowo wywoływać szkody w organizmie.

  U większości chorych szpiczak stopniowo niszczy kości. Ubytki pojawiają się najczęściej w kościach płaskich - tj. kościach czaszki, miednicy, w łopatkach, żebrach oraz w kręgosłupie. Są one przyczyną bólów kostnych (ma je 75 proc. chorych) oraz patologicznych złamań, do których może dojść np. podczas masażu kręgosłupa. U ok. 30 proc. chorych plazmocyty produkują białko, które przedostaje się do nerek i również je uszkadza, prowadząc do niewydolności. Nawet u 90 proc. chorych może występować anemia. U ok. 20 proc. pacjentów występują nawracające infekcje (np. zapalenie płuc), część ma zaburzenia świadomości, wywołane wysokim poziomem białka monoklonalnego lub wysokim poziomem wapnia, który pochodzi z niszczonych kości.

  Fakt, że szpiczak przybiera tak różne ,,maski" jest częstą przyczyną opóźnień w jego rozpoznaniu, zaznaczyła prof. Dwilewicz-Trojaczek.

  Dlatego chorzy na ten nowotwór często wędrują od specjalisty do specjalisty zanim usłyszą prawidłową diagnozę i zaczną być właściwie leczeni.

  ,,Tymczasem u 90 proc. z nich chorobę można by wykryć wcześniej, gdyby co roku wykonywali trzy proste badania, tj. morfologię krwi, OB (tj. odczyn Biernackiego mierzący tempo opadu czerwonych krwinek - PAP) oraz ogólne badanie moczu" - powiedział prof. Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii.

  U większości pacjentów ze szpiczakiem OB jest wyższe niż 40 mm po godzinie (a często ma wartość trzycyfrową), we krwi, a czasem też w moczu obecne jest białko monoklonalne, przynajmniej trzy czwarte ma również niedokrwistość i inne zaburzenia w morfologii krwi (m.in. zlepianie krwinek czerwonych).

  ,,Tak jak w przypadku innych nowotworów, im wcześniej wykryje się szpiczaka, tym chory ma większe szanse na dłuższe przeżycie" - podkreślił prof. Jędrzejczak. Z przytoczonych przez niego danych wynika, że ponad połowa pacjentów, u których nowotwór ten rozpoznaje się w pierwszym stadium przeżywa 10 lat, a gdy diagnoza jest stawiana w trzecim stadium odsetek ten wynosi 20 proc.

  Aby szerzyć wiedzę na temat szpiczaka w społeczeństwie organizatorzy kampanii ,,Zwyciężaj szpiczaka" - tj. Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych oraz firma Janssen - zaplanowali konkurs na etiudę filmową pt. ,,Szpiczak w obiektywie". Udział w nim mogą wziąć młodzi twórcy, studenci szkół filmowych, którzy zechcą przedstawić w swoich pracach chorych na szpiczaka oraz ich bliskich. Nazwiska laureatów poznamy 20 czerwca. Nagrodą dla zwycięzcy będzie kurs reżyserii w London Film Academy.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Elotuzumab – lek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, obecnie (2012r) w fazie badań klinicznych w terapii szpiczaka mnogiego, przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi CS1 występującymi na powierzchni komórek szpiczaka mnogiego, receptory te są reprezentowane w minimalny sposób na innych komórkach organizmu.. Badania prowadzone są przez firmy Bristol-Myers Squibb i Abbott.

  Nowotwór synchroniczny - drugie pierwotne ognisko nowotworu u chorych występujące jednoczasowo. Np. u 4,8% chorych z nowotworem głowy i szyi występuje jednoczasowo drugi nowotwór w tym regionie.

  Rak prącia – nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka prącia, najczęściej z żołędzi lub napletka. Występuje najczęściej w starszym wieku. W Polsce zapadalność na ten nowotwór wynosi 8 na 1000000 mężczyzn. Rak ten jest przyczyną 0,4% zgonów z powodu chorób nowotworowych. Najczęstszy typ rak prącia to rak płaskonabłonkowy. Z reguły przyjmuje postać wrzodziejącą, choć występuje również pod postacią naciekającą lub brodawkowatej narośli. Rzadziej występują inne nowotwory złośliwe: czerniak, mięsak, rak podstawnokomórkowy.

  Kostniakomięsak (łac. osteosarcoma, inaczej mięsak kościopochodny) – złośliwy, pierwotny nowotwór tkanki kostnej. Rozpoznawany jest najczęściej u pacjentów płci męskiej w wieku od 12 do 24 lat, choć zdarza się również w wieku podeszłym. Pierwotny guz lokalizuje się zwykle w kościach długich tworzących staw kolanowy (przynasada dalsza kości udowej i przynasada bliższa kości piszczelowej). Ta lokalizacja dotyczy około 50% pacjentów. Inna częsta lokalizacja to bliższy odcinek kości ramiennej. Kostniakomięsak rozwija się najczęściej na podłożu zdrowej kości, ale może również powstać w miejscu wcześniejszych zmian łagodnych: dysplazji włóknistej, zawału kostnego, choroby Pageta, wyrośli chrzęstno-kostnej. Przerzuty odległe szerzą się drogą krwionośną, lokalizują się najczęściej w płucach i w chwili rozpoznania choroby obecne są u ponad połowy pacjentów.

  Kostniakomięsak (łac. osteosarcoma, inaczej mięsak kościopochodny) – złośliwy, pierwotny nowotwór tkanki kostnej. Rozpoznawany jest najczęściej u pacjentów płci męskiej w wieku od 12 do 24 lat, choć zdarza się również w wieku podeszłym. Pierwotny guz lokalizuje się zwykle w kościach długich tworzących staw kolanowy (przynasada dalsza kości udowej i przynasada bliższa kości piszczelowej). Ta lokalizacja dotyczy około 50% pacjentów. Inna częsta lokalizacja to bliższy odcinek kości ramiennej. Kostniakomięsak rozwija się najczęściej na podłożu zdrowej kości, ale może również powstać w miejscu wcześniejszych zmian łagodnych: dysplazji włóknistej, zawału kostnego, choroby Pageta, wyrośli chrzęstno-kostnej. Przerzuty odległe szerzą się drogą krwionośną, lokalizują się najczęściej w płucach i w chwili rozpoznania choroby obecne są u ponad połowy pacjentów.

  Kostniakomięsak (łac. osteosarcoma, inaczej mięsak kościopochodny) – złośliwy, pierwotny nowotwór tkanki kostnej. Rozpoznawany jest najczęściej u pacjentów płci męskiej w wieku od 12 do 24 lat, choć zdarza się również w wieku podeszłym. Pierwotny guz lokalizuje się zwykle w kościach długich tworzących staw kolanowy (przynasada dalsza kości udowej i przynasada bliższa kości piszczelowej). Ta lokalizacja dotyczy około 50% pacjentów. Inna częsta lokalizacja to bliższy odcinek kości ramiennej. Kostniakomięsak rozwija się najczęściej na podłożu zdrowej kości, ale może również powstać w miejscu wcześniejszych zmian łagodnych: dysplazji włóknistej, zawału kostnego, choroby Pageta, wyrośli chrzęstno-kostnej. Przerzuty odległe szerzą się drogą krwionośną, lokalizują się najczęściej w płucach i w chwili rozpoznania choroby obecne są u ponad połowy pacjentów.

  Ostra białaczka promielocytowa – podtyp ostrej białaczki szpikowej (AML); nowotwór złośliwy krwi i szpiku kostnego. Nazywana także ostrą białaczką progranulocytową; APL; AML z t(15;17)(q22,q12), PML-RARA i odmiany; FAB podtyp M3 i wariant M3. Cechuje się wysokim stopniem wyleczalności.

  Dodano: 10.05.2011. 00:47  


  Najnowsze