• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekarze w Hongkongu ostrzegają przed egzotyczną metodą odchudzania

  20.02.2010. 20:05
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wydział ochrony zdrowia w Hongkongu wyraził zaniepokojenie z powodu upowszechniania metody odchudzania przy pomocy pasożytów jelitowych. Ostrzegł, że pojawiające się w sprzedaży internetowej środki na schudnięcie niekoniecznie przyczyniają się do zmniejszenia wagi, a jedynie szkodzą zdrowiu.

  Chodzi o reklamowane na komercyjnych stronach internetowych preparaty, zawierające jajeczka lub larwy pasożytniczych robaków - askaryd, osiągających długość do 40 centymetrów. Chętnym do zrzucenia nadmiernej wagi proponuje się nabycie tych preparatów, których pojawienie się w organizmie powoduje jakoby znaczną utratę zbędnych kilogramów bez jakichkolwiek ograniczeń w jedzeniu.

  "Tego rodzaju metoda zrzucania zbędnych kilogramów nie ma jakichkolwiek podstaw naukowych" - oświadczyli przedstawiciele wydziału zdrowia. "Na odwrót, inwazja askaryd może spowodować wzdęcie i bóle brzucha, wymioty i inne poważne komplikacje. Pasożytnicze robaki mogą nawet przenosić się do płuc" - ostrzegli specjaliści z Hongkongu.

  W razie dużego nagromadzenia askaryd powstaje ryzyko wystąpienia niedrożności jelit. W pewnych przypadkach nie wystarcza kuracja lekarstwami i pasożyty trzeba usunąć metodą chirurgiczną. Jednym słowem, jest to mało efektywna i niebezpieczna terapia - uważają hongkońscy lekarze.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metoda sieciowa (ang. network therapy) – ma za zadanie łączenie ludzi i nawiązywanie interakcji, którzy są w otoczeniu klienta, a mogą okazać się pomocni w jego problemie. Mogą to być zarówno specjaliści, liderzy lokalni, personel placówek pomocowych czy przedstawiciele kościoła, ale także bliscy i rodzina. Osoba koordynująca tą metodę pomaga w nawiązaniu interakcji, mających na celu pomoc osobie w przezwyciężeniu jej problemu. Metoda dokumentów osobistych − metoda oparta na analizie wszelkich dokumentów osobistych. Źródłem danych do analizy socjologicznej mogą być: listy, autobiografie, pamiętniki, dzienniki, notatki, rysunki, fotografie, ustne opowiadania,, czyli różnego rodzaju dokumenty osobiste. Najczęściej są to dokumenty opisujące historie życia, dokumenty biograficzne. Dlatego metodę wykorzystującą dane w postaci dokumentów osobistych nazywamy metodą biograficzną lub autobiograficzną. Inne jej określenia to: metoda dokumentów osobistych, psychobiograficzna, metoda historii życia, dróg życiowych, metoda trajektorii, metoda pamiętnikarska, metoda historii mówionych. Głodówka lecznicza – metoda stosowana w medycynie alternatywnej polegająca na okresowym całkowitym zaniechaniu spożywania wszelkich pokarmów (przyjmuje się tylko płyny). Z medycznego punktu widzenia nie jest to metoda korzystna i prowadzona nieumiejętnie lub zbyt długo może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia głodującego. Według propagatorów tej metody ma ona prowadzić do pewnego rodzaju oczyszczenia organizmu, na skutek pozbawienia organizmu bieżących dostaw pożywienia, zmuszając go do przestawienia się na zgromadzone zapasy.

  Metoda domiarów prostokątnych (metoda rzędnych i odciętych lub ortogonalna) – metoda pomiaru szczegółów terenowych wykorzystywana w geodezji. Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka.

  Methods-time measurement (MTM), czyli pomiar czasu metody lub metoda, która wyznacza czas. U podstaw tego podejścia leży założenie, że czas potrzebny na realizację określonego zadania zależy od metody wybranej dla wykonania czynności. Krótko mówiąc: Wybrana metoda wyznacza czas. Metoda LAM (ang. lactational amenorrhea method (LAM) – metoda laktacyjnego braku miesiączki) – metoda regulacji poczęć, oparta na naturalnej, czasowej poporodowej bezpłodności, która występuje, gdy kobieta nie miesiączkuje i karmi wyłącznie piersią. Jeśli nie jest połączona ze stosowaniem środków chemicznych i mechanicznych, metoda ta może być uznana za jedną z metod naturalnego planowania rodziny (NPR). W celu skutecznego zapobiegania ciąży w razie powrotu miesiączek, zmniejszenia częstości lub długości trwania karmienia piersią, po wprowadzeniu karmienia butelką, a także po upływie 6 miesięcy od porodu, należy zastosować inną metodę antykoncepcji.

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych. Duch nad grobem (metoda) – metoda pracy mającej na celu profesjonalne pomaganie klientom wymagającym wsparcia pomocy społecznej, pracownika socjalnego i innych służb. Metoda projekcyjna podczas której przedstawia się klientowi instrukcję, w sposób wyraźny, spokojny i opanowany - by zrozumiał ją wyraźnie.

  Metoda Marchiego – metoda barwienia stosowana w neurohistologii, uwidaczniająca produkty degeneracji Wallera przeciętych włókien nerwowych. W metodzie tej stosuje się kwas osmowy. Metoda Marchiego była pierwszą z metod uwidaczniających degenerujące włókna nerwowe – później wprowadzono metody Nauty-Gygaxa i Finka-Heimera.

  Anisakis – rodzaj nicieni z rodziny Anisakidae, będących kosmopolitycznymi pasożytami spotykanymi w morzach i oceanach półkuli północnej. Dorosłe osobniki pasożytują w żołądkach ssaków morskich, głównie waleni. Żywicielami pośrednimi nicieni Anisakis są ryby, u których pasożyt ten wystepuje w 3 stadium larwalnym, inwazyjnym dla człowieka. Spożycie ryb zawierających żywe larwy może stanowić zagrożenie dla zdrowia, ze względu na zdolność tych pasożytów do penetracji błony śluzowej przewodu pokarmowego człowieka. Skutkiem penetracji mogą być uszkodzenia ściany żołądka i jelita. Chorobę wywołaną przez nicienie z rodzaju Anisakis określono mianem anisakiozy. Opisano także przypadki wystąpienia reakcji alergicznych po spożyciu ryb zawierających larwy Anisakis, manifestujących się jako pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, astma, kontaktowe zapalenie skóry a nawet zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny.

  Refleksologia, lub terapia "zonowa" – metoda terapii holistycznej. Polega na uciskaniu odpowiednich punktów znajdujących się na stopach, zwanych refleksami. Według zwolenników tej metody każdemu z tych punktów odpowiada określony organ, narząd wewnętrzny bądź część ciała. Według osób zajmujących się tą metodą poprzez uciskanie tych miejsc za pomocą kciuka i palców, poprawia się krążenie i stymuluje układ nerwowy, w celu uregulowania zaburzonych funkcji organizmu. Refleksolodzy twierdzą, że wspomaga się w ten sposób naturalny proces samoleczenia. Erotematyka (erotematyczna metoda), zwana również sokratyczną (od metody sokratycznej), jest to metoda używana w erystyce, służąca umocnieniu własnych twierdzeń poprzez zadawanie pytań o ich potwierdzenie przeciwnikowi. Przeciwnik, często nieświadom tego, że swoimi wypowiedziami pomaga nam w dowodzeniu naszych tez, jest atakowany krótkimi, częstymi pytaniami, tak aby nie był w stanie domyślić się celu rozmowy, ani przemyśleć swoich odpowiedzi.

  Metoda Montignaca (MM, dieta Montignaca) – sposób odżywiania, który zdaniem jego twórcy prowadzi do spadku i uregulowania wagi ciała. Metoda ma charakter diety niskoglikemicznej, uzupełnionej o dodatkowe restrykcje. MAC (ang. Minimum Alveolar Concentration) – metoda używana do porównywania siły lub mocy (potencjału) par anestezjologicznych. W prostym tłumaczeniu, MAC definiowany jest jako stężenie gazu, przy którym 50% chorych nie porusza się po zastosowaniu określonego bodźca chirurgicznego (np. nacięcia skóry). MAC określa zablokowanie odruchów rdzeniowych lecz niekoniecznie całkowitą utratę świadomości. Metoda ta została przestawiona w 1965 roku.
  Przy określaniu dawki par anestezjologicznych należy brać pod uwagę to, że:

  Datowanie metodą trakową - metoda datowania bezwzględnego wykorzystująca zjawisko promieniowania, opiera się na samorzutnym rozszczepieniu izotopu uranu U. Optymalne datowanie tą metodą jest dla próbek pochodzących od 30/40 000 do ponad 2 000 000 lat wstecz. Metoda ta pomocna jest zwłaszcza przy datowaniu stanowisk paleolitycznych, także wyrobów szklanych, glazur oraz innych przedmiotów zawierających dostateczną ilość uranu. Posługując się tą metodą wyniki otrzymujemy z dokładnością do 2-10%

  Dodano: 20.02.2010. 20:05  


  Najnowsze