• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leptyna zmniejsza ryzyko Alzheimera

  22.12.2009. 20:02
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wysoki poziom leptyny, hormonu, który stymuluje apetyt, redukuje ryzyko choroby Alzheimera - dowodzą amerykańscy naukowcy na łamach pisma "JAMA".

  12-letnie badania, które przeprowadził zespół z Uniwersytetu Bostońskiego, wykazały, że na rozwój Alzheimera najbardziej narażeni byli ci, u których poziom leptyny był najniższy.

  Leptyna jest hormonem wytwarzanym przez komórki tłuszczowe, który stymuluje apetyt wysyłając do mózgu informacje o zasobach energetycznych organizmu. Badacze wciąż pracują nad wykorzystaniem działania tego hormonu w leczeniu otyłości.

  Najnowsze badania wykazały jednak, że leptyna może mieć pozytywny wpływ również na mózg. Naukowcy przez 12 lat regularnie analizowali wyniki tomografii mózgu 198 starszych osób. Okazało się, że na Alzheimera zachorowało 25 proc. badanych, u których poziom leptyny był najniższy, w porównaniu z zaledwie sześcioma procentami osób, u których poziom tego hormonu był wysoki.

  Pozytywny wpływ leptyny na pracę mózgu potwierdziły już wcześniejsze badania, przeprowadzone w celu ustalenia, dlaczego otyli pacjenci z cukrzycą często mają problemy z pamięcią. Podawano wówczas leptynę myszom, dzięki czemu zmniejszył się poziom amyloidu beta w ich mózgach
  "Poziom leptyny u osób starszych może być jednym z wyznaczników zdrowego starzenia się mózgu, a przede wszystkim może otworzyć nowe możliwości leczenia i zapobiegania chorobie Alzheimera" - autorka badań dr Sudha Seshadri.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona). Hipokretyna (oreksyna) – neuropeptyd wytwarzany przez grupę komórek nerwowych znajdujących się w podwzgórzu i pniu mózgu a jej receptory znajdują się w różnych regionach mózgu. Oreksyna reguluje, kiedy stan snu i czuwania jest stosowny dla organizmu w interakcji z systemem regulującym emocje (unikanie zagrożenia), nagrodę i równowagę energetyczną organizmu. Utrata neuronów produkujących ten ważny neuroprzekaźnik prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi i narkolepsji, choroby o podłożu neurologicznym objawiającej się niekontrolowanym zapadaniem w sen. W badaniach współfinansowanych przez DARPA stwierdzono u wyspanych rezusów, że oreksyna podana dożylnie powoduje osłabienie funkcji poznawczych, w przeciwieństwie do podania rozpylonego roztworu do nosa. Podanie dożylne powoduje zmniejszenie upośledzenia funkcji poznawczych u rezusów pozbawionych snu przez okres 30–36 godzin, a podanie donosowe powoduje całkowite zniesienie efektu niewyspania. U myszy oreksyna, razem z przedłużającym się okresem pozbawienia snu, zwiększa poziom β-amyloidu, którego płytki występują w chorobie Alzheimera. Apraksja - upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia. Zaburzenia apraktyczne są często wynikiem udarów, guzów, spotyka się je również w chorobie Alzheimera.

  Fred Gage - amerykański profesor od 1995 pracujący w laboratoriach genetyki Salk Institute w Kalifornii. Jego działalność koncentruje się wokół wykształconego ośrodkowego układu nerwowego ssaków i jego nadspodziewanej plastyczności i możliwości adaptacji przez całe życie. W efekcie dawałoby to możliwość zastępowania uszkodzonej tkanki nerwowej (udar, uszkodzenia rdzenia, choroba Alzheimera). Pojemność czaszki – mierzona (najczęściej) w centymetrach sześciennych średnia objętość mózgoczaszki, w przybliżeniu określająca rozmiar mózgu. Relacja między wielkością mózgu, a rozmiarem ciała wskazuje na potencjalną inteligencję organizmu, według ogólnej zasady, że im większy mózg, tym wyższy iloraz inteligencji. W rzeczywistości jednak pojemniejsza czaszka nie zawsze oznacza większą inteligencję, ważny jest także stosunek objętości mózgu do masy ciała osobnika (współczynnik encefalizacji); ponadto nawet u osobników o zbliżonej masie mogą istnieć nie wpływające na poziom inteligencji znaczące różnice w wielkości mózgu, co wynika z faktu, że większy mózg może być konieczny do kontroli bardziej umięśnionego ciała, albo jako element przystosowania do życia w zimnym klimacie.

  Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera. Blaszki amyloidowe (blaszki starcze, ang. senile plaques) – zmiany strukturalne obserwowane w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, m.in. w chorobie Alzheimera. Składają się z amyloidu, dystroficznych neurytów oraz komórek astrogleju i mikrogleju.

  Gwarantowany poziom dochodu – poziom dochodu pojedynczego człowieka lub rodziny, który uznaje się za dopuszczalnie najniższy. Memantyna – organiczny związek chemiczny, antagonista receptora NMDA, stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera.

  Lista polskich banków komercyjnych: Na koniec 2008 roku liczba banków wyniosła 649. Zatrudnionych było ponad 181 tysięcy osób, a 67% banków stanowiły jednostki z przewagą kapitału zagranicznego..W czerwcu 2009 r., sieć placówek bankowych w Polsce osiągnęła poziom 15 017 oddziałów - od tego czasu spada, w listopadzie 2012 - poziom 13 586. Liczba bankomatów w 2011: 17 500 urządzeń.

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Terza Categoria - dziesiąty, najniższy poziom rozgrywek piłki nożnej mężczyzn we Włoszech. Szósty poziom rozgrywek amatorskich, jedyny rozgrywany na szczeblu poszczególnych prowincji. NCAA Division I – najwyższa z trzech dywizji, na jakie podzielona jest NCAA, główny system międzyuczelnianych rozgrywek sportowych w Stanach Zjednoczonych. Kryterium przydziału do dywizji jest budżet przeznaczany przez uczelnię na sport, w szczególności liczba oferowanych przez nią stypendiów sportowych, oraz poziom posiadanej infrastruktury. Choć uczelnie mogą wybrać, w których sportach będą wystawiać swoje reprezentacje, w Division I łączna liczba wystawionych przez nie zespołów nie może być mniejsza niż 14, w tym co najmniej siedem zespołów kobiecych i co najmniej 6 zespołów męskich. W praktyce wymogi te sprawiają, iż na udział w Division I mogą pozwolić sobie raczej duże i zamożne uczelnie, w większości o statusie uniwersytetu. Z drugiej strony, gwarantuje to wysoki poziom rozgrywek, dzięki czemu zawody międzyuczelniane cieszą się w USA bardzo dużą popularnością.

  Takryna (łac. Tacrini hydrochloridum) – organiczny związek chemiczny, inhibitor acetylocholinoesterazy wykorzystywany w leczeniu choroby Alzheimera. Alcor, właściwie Alcor Life Extension Foundation – fundacja zajmująca się zamrażaniem (krionika) ciał lub mózgów osób, u których stwierdzono zgon, z nadzieją na ich ożywienie, gdy nauka osiągnie poziom umożliwiający wyleczenie przyczyny zgonu pacjenta oraz naprawę szkód wywołanych przez zamrożenie. Alcor prowadzi także badania naukowe nad hibernacją.

  Leptyna – białko zbudowane z 146 aminokwasów o masie cząsteczkowej 16 kDa, wydzielane głównie przez komórki tłuszczowe (adipocyty) odgrywające rolę w regulacji pobierania pokarmu i gospodarki energetycznej organizmu. Baza erozyjna (podstawa erozyjna) - poziom ujścia cieku, będący granicą pogłębiania jego doliny . Jest to więc najniższy poziom, do którego w danym obszarze sięgają procesy erozji rzecznej . Baza erozyjna na danym obszarze może zmieniać się z czasem wraz ze zmianą położenia ujścia cieku.

  Dodano: 22.12.2009. 20:02  


  Najnowsze