• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medycyna Fizykalna w Nowoczesnej Fizjoterapii - sympozjum naukowe w Pile

  01.10.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przedstawiciele medycyny fizykalnej, fizjoterapii i fizykodiagnostyki z Polski i zagranicy, a także absolwenci kierunku Fizjoterapia wezmą udział w I Międzynarodowym Sympozjum Naukowym "Medycyna Fizykalna w Nowoczesnej Fizjoterapii". Spotkanie odbędzie się dniach 15-16 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

  "Zdecydowaliśmy się na organizację () sympozjum z kilku powodów: ciągłego podkreślania silnych związków pomiędzy medycyną fizykalną, a fizjoterapią; promowania młodego ośrodka fizjoterapeutycznego, kształcącego studentów na kierunku fizjoterapia w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile (PWSZ); uczczenia uzyskania I rocznika absolwentów kierunku Fizjoterapia, który w roku 2010 uzyskali stopień licencjata" - powiedział PAP dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ, prof. Feliks Jaroszyk.

  Podczas sympozjum będzie mowa o: fizykoterapii i fizykodiagnostyce w medycynie i stomatologii; akustyce w nowoczesnej fizjoterapii; rehabilitacji ruchowej; balneo- i klimatoterapii; fizjoprofilaktyce.

  W trakcie spotkania będzie też prezentowany cykl referatów poświęconych diagnostyce oraz protetyce narządu słuchu. Organizatorzy spodziewają się ok. 140 uczestników.

  Fizjoterapia to zespół metod leczniczych, które korzystają z reakcji organizmu na bodźce, by hamować postępy choroby, usuwać dolegliwości i usprawniać fizycznie nasz organizm. Istnieje kilka działów fizjoterapii.

  Medycyna fizykalna, która jest działem medycyny, wykorzystuje metody fizyczne by pomóc w powrocie do zdrowia. Fizjoterapia i medycyna fizykalna są ze sobą sprzężone i zdaniem profesora z tego sprzężenia wynika obustronna korzyść.

  Prof. Jaroszyk przekonuje, że medycyna fizykalna jest bardzo ważna we współczesnej fizjoterapii. W jej ramach, oprócz fizjoterapii, zawierają się także fizykodiagnostyka oraz fizjoprofilaktyka. Jak tłumaczy, zastosowania kliniczne osiągnięć naukowych fizyki i biofizyki w pierwszym rzędzie "wchłania" medycyna fizykalna. Po sprawdzeniu ich skuteczności klinicznej znajdują następnie zastosowanie w fizjoterapii.

  Fizjoprofilaktyka ma na celu stymulowanie i wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykorzystanie naturalnych i sztucznych czynników fizycznych zwiększa odporność organizmu i usprawnia jego procesy adaptacyjne.

  Spotkanie organizuje Zakład Fizjoterapii z Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile. Współorganizatorzy to Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Oddział Poznański oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Patronat honorowy nad sympozjum objął IAEWP (Międzynarodowa Organizacja Edukacji dla Pokoju przy ONZ).

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medycyna fizykalna - dział medycyny, mający zastosowanie w fizjoterapii, gdzie łączy w sobie zagadnienia metod fizycznych wykorzystywanych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Dziedzina ta pozostaje w ścisłej współpracy z teoretycznymi oraz klinicznymi osiagnięciami innych działów medycyny oraz wieloma innymi pobocznymi dziedzinami - fizyki, techniki i nauk przyrodniczych. Fizykoterapia - jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy różnego rodzaju). Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

  Fizjoterapeuta – absolwent średniej szkoły medycznej, studiów licencjackich lub magisterskich, o kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia; specjalista w zakresie stosowania metod fizjoterapii. Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem zajęć fizycznych oraz wykonują zabiegi fizykoterapeutyczne (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, wodolecznictwo itp.) i masaże. Zoofizjoterapia, również fizjoterapia weterynaryjna lub rehabilitacja zwierząt – nowy dział medycyny weterynaryjnej, który wykorzystuje fizjoterapię, aby poprawić funkcjonowanie i ruchomość stawów, oraz mięśni u zwierząt.

  Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii. Metoda Karskiego – kontrowersyjna metoda fizjoterapii opracowana przez prof. Tomasza Karskiego i stosowana do leczenia skolioz.

  Terapia manualna – forma terapii zaburzeń narządu ruchu. Jest często błędnie utożsamiana z kręgarstwem, które w przeciwieństwie do terapii manualnej nie posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy medycznej. Należy do dziedziny fizjoterapii i jest poparta badaniami naukowymi. Balneoterapia - dział fizjoterapii zajmujący się zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi wodę, w różnych temperaturach, w celu leczenia schorzeń pacjenta. Stosowany między innymi przez Hipokratesa. Rozwinięty na szeroką skalę przez Rzymian.

  Zakład przyrodoleczniczy – od 2011 jest to zakład lecznictwa uzdrowiskowego, którego zadaniem jest udzielanie zabiegów z zakresu fizjoterapii.

  Hydroterapia, dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

  Dodano: 01.10.2010. 00:47  


  Najnowsze