• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa grupa badaczy podejmuje walkę z tabu narodzin martwego dziecka

  08.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Każdego roku odnotowuje się ponad 3 miliony narodzin martwych dzieci. Jednak pomimo postępów oraz dostępności informacji - niekiedy nawet w nadmiarze - dla środowisk medycznych liczba przypadków takich narodzin jest w dalszym ciągu zaniżana i albo nie można odnaleźć informacji na ich temat w bazach danych, albo są niedostrzegane w krajowych procesach kształtowania polityki, co sugeruje, że zjawisko to jest tematem tabu. W suplemencie do czasopisma BMC Pregnancy and Childbirth badacze z całego świata badali ten problem, mając na celu poszerzenie wiedzy na jego temat i zlikwidowanie go.

  Dane pokazują, że każdego roku rodzi się ponad 3 miliony martwych dzieci, a 98% przypadków występuje w krajach o średnich i niskich dochodach. Śródporodowa śmierć płodu, czyli śmierć podczas porodu, to około 1 milion przypadków, i ten rodzaj zgonu jest również na ogół odnotowywany w krajach o średnich i niskich dochodach. Eksperci twierdzą, że na całym świecie liczba narodzin martwych dzieci przekracza liczbę zgonów dzieci na skutek malarii.

  W krajach Europy Zachodniej na 1000 porodów planowych przypadają 3-4 narodziny martwego dziecka, natomiast w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się 7 takich przypadków na 1000 porodów planowych.

  Sześć opisanych w suplemencie badań dostarczyło dowodów potwierdzających zasadność interwencji przy matce w celu ograniczenia liczby przypadków narodzin martwego dziecka. W badaniach tych skoncentrowano się na sposobach zwiększania wiedzy i wspomagania wysiłków zmierzających do zlikwidowania tego ogromnego problemu. Podkreśla się w nich również, w jaki sposób należy opracowywać dane dotyczące narodzin martwych dzieci w globalnych systemach śledzenia informacji i jak należy do nich podchodzić w procesie dialogu kształtującego kierunki polityki.

  W jednym z referatów skoncentrowano się na globalnym obciążeniu tym problemem, aspekcie epidemiologicznym, czynnikach ryzyka i przyczynach narodzin martwych dzieci. Przedstawia się w nim również w zarysie metodologię i ramy tego międzynarodowego przeglądu. Z kolei w innych referatach oceniono interwencje w zakresie zachowania i żywienia stosowane przed i podczas ciąży, jak również poruszono kwestię profilaktyki i zarządzania chorobami i infekcjami występującymi podczas ciąży.

  W jeszcze innym referacie dokonano przeglądu skuteczności procesów badań przesiewowych i monitorowania w okresie ciąży i porodu, prowadzonych z zastosowaniem takich technik jak ultrasonografia i USG dopplerowskie (test oceniający przepływ krwi w naczyniach krwionośnych). Przyjrzano się w nim również badaniom potencjalnego wpływu kardiotokografii i zarządzania cukrzycą u matki na liczbę przypadków narodzin martwego dziecka. Ta sama grupa autorów dokonała przeglądu wyników ośmiu różnych interwencji przeprowadzanych podczas porodu.

  Natomiast w ostatnim referacie suplementu przyjrzano się sposobom poprawy w zakresie dostarczania usług i potrzeb społeczności poprzez zapewnianie rozwiązań dla systemu opieki zdrowotnej, np. lepszej opieki w okresie ciąży i w trakcie porodu czy szkoleń dla pracowników służby zdrowia.

  "W krajach o wysokich dochodach, np. w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, coraz wyraźniej dostrzega się problem narodzin martwych dzieci, ponieważ postęp w ograniczaniu przypadków takich narodzin był do tej pory minimalny w porównaniu z postępem w obszarze zgonów noworodków. Grupy rodziców są coraz bardziej aktywne" - wyjaśniła dr Joy E. Lawn z Institute of Child Health w Londynie.

  "W krajach o niskich dochodach liczby są przytłaczające: odnotowuje się w nich około 9000 przypadków dziennie, z czego 3000 przypadków występuje podczas porodu. Chociaż za każdą tego rodzaju śmiercią kryje się ból rodziny z powodu utraty dziecka, często połączony z poczuciem winy, to jednak społeczne tabu sprawia, że ten żal jest skrywany" - dodała Joy E. Lawn. "Badania pokazują, że kobiety, które przeżyły narodziny martwego dziecka, odczuwają żal nawet po upływie 20 lat".

  "Przeprowadzanie interwencji w celu ograniczenia globalnego obciążenia problemem narodzin martwego dziecka wymaga podjęcia działań na wszystkich poziomach systemu opieki zdrowotnej" - stwierdza się w konkluzji ostatniego badania. "Znane są skuteczne strategie zapobiegania narodzinom martwych dzieci, jednak pozostają luki w zakresie danych, faktów i, co jest być może najistotniejsze, w zakresie politycznej chęci wdrażania tych strategii na dużą skalę".

  Wspólny przegląd jest efektem współpracy badaczy z Pakistanu, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
  Czasopismo BMC Pregnancy and Childbirth:
  http://www.biomedcentral.com/bmcpregnancychildbirth

  Źródło danych: BMC Pregnancy and Childbirth
  Referencje dokumentu: Pod red. Zulfiqar A Bhutta Z.A., Darmstadt G.L., i Lawn J.E., redaktorzy. (2009) Stillbirths: the global picture and evidence-based solutions. BMC Pregnancy and Childbirth 9:1.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie. Praca dzieci oznacza stałe zatrudnienie dzieci jako najemników. Wiele międzynarodowych organizacji uważa taką praktykę za wyzysk. W wielu krajach jest nielegalna. Zjawisko to występowało w historii w różnym nasileniu. Publiczna dyskusja na ten temat występowała wraz z początkami działania szkół publicznych, podczas rewolucji przemysłowej oraz w związku z pojawieniem się postulatów na temat praw dziecka i pracownika. Próżniociąg, wyciągacz próżniowy (vacuum) – narzędzie używane na salach porodowych w celu skrócenia drugiego okresu porodu. Próżniociągu używa się, gdy widoczna jest już główka dziecka. Aby dziecko mogło się urodzić, zwykle potrzebne są jeszcze kilkakrotne skurcze parte, które zastępuje próżniociąg. Po takim zabiegu u dziecka występuje lekki obrzęk główki, co zanika po jednej, dwóch dobach. Ciężkie powikłania u noworodka lub jego śmierć zdarza się w przypadku 0,1–3 na 1000 użyć próżniociągu. Próżniociąg położniczy był w Polsce w latach 2000-2004 przyczyną 1,5% zgonów matek przy porodzie.

  Zespół Lennoxa-Gastauta rozwija się między 1-8 miesiącem życia, częściej u chłopców. W sumie stanowi ok. 5-10% przypadków zespołów padaczkowych u dzieci. Podobnie jak zespół Westa należy do grupy padaczek lekoopornych. Objawy zespołu są zróżnicowane. Mogą to być napady atoniczne, z nagłą utratą napięcia mięśni i upadkiem, lub też napady miokloniczne ze skurczem grup mięśniowych. W zespole tym mogą się również zdarzyć miokloniczno-astatyczne objawy będące połączeniem dwóch wspomnianych wcześniej typów. Są one przez to dość niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia dziecka, gdyż towarzyszą im liczne obrażenia ciała w trakcie upadku. Ostatnim rodzajem są nietypowe napady nieświadomości, z dłuższym okresem trwania (>20 sek.), automatyzmami, częściowymi utratami przytomności. Są one charakterystyczne dla tego zespołu. Następstwem tych dochodzących do 100/dzień napadów jest opóźnienie rozwoju i zaburzenia mowy. Indukcja porodu, wzniecenie porodu – sztuczne wywołanie czynności skurczowej macicy u ciężarnej, mające na celu urodzenie dziecka drogami natury. Przez preindukcję rozumie się farmakologiczne lub fizyczne postępowanie mające na celu przyspieszenie dojrzewania szyjki macicy.

  Fundacja "Dom w Łodzi" to pierwszy i jak na razie jedyny w Polsce niepubliczny dom dziecka dla chorych dzieci. Powstała ona w 2006 roku, a już rok później przyjęła pierwszych podopiecznych w placówce mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 13, jej prezesem jest Jolanta Bobińska. W różnych okresach działalności ośrodka miał on pod opieką od dwójki do tuzina dzieci. Dzieciobójstwo – potoczna nazwa uśmiercenia własnego dziecka, a w szerszym, zoologicznym znaczeniu - zabicie młodych, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości pozwalającej na podjęcie samodzielnego życia. W wielu społeczeństwach dzieciobójstwo traktowane było jako dopuszczalna, kulturowa metoda kontroli populacji, przyjmująca często rytualne formy eliminowania dzieci niepełnosprawnych lub chorych, poświęcania dzieci bogom w ofierze. Współcześnie dzieciobójstwo jest traktowane jako przestępstwo polegające na zabiciu dziecka przez matkę lub ojca. Dzieciobójstwo jest powszechnie spotykane wśród ludzi i zwierząt. Wśród ludzi występuje unikalna, niespotykana u zwierząt forma selektywnego dzieciobójstwa w zależności od płci noworodka, przy czym częściej dotyczy to dzieci płci żeńskiej.

  Stop pneumokokom – akcja zachęcająca do szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom. Główne hasło kampanii to: Masz prawo wiedzieć, masz prawo pytać. Akcja była finansowana przez firmę Wyeth, producenta jedynej dostępnej w Polsce szczepionki dla dzieci do drugiego roku życia. Patronatem kampanii było między innymi Centrum Zdrowia Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka zarzucił akcji, że ta kreuje się na kampanię społeczną, pomimo że jest to przedsięwzięcie komercyjne. Jedna z reklam (przedstawiająca umierające dziecko) została wycofana, ponieważ łamała polskie prawo - zachęcała do kupienia leku, który jest wyłącznie na receptę. Ponadto reklama miała na celu wywołanie strachu u odbiorcy. Książeczka zdrowia dziecka - książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień.

  Nerwiak płodowy (nerwiak płodowy współczulny, nerwiak zarodkowy, łac. neuroblastoma, ang. neuroblastoma) – złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek cewy nerwowej (neuroblastów). Jest najczęstszym nowotworem rozpoznawanym u niemowląt. Blisko 50% przypadków neuroblastoma występuje u dzieci poniżej 2. roku życia. W około 25-35% przypadków stwierdza się nieprawidłowości genetyczne pod postacią delecji w obrębie krótkiego ramienia chromosomu 1 (1p35-36). Obecność tej aberracji chromosomowej jest związana ze złym rokowaniem. Guz najczęściej rozwija się w rdzeniu nadnerczy (40% przypadków), a rzadziej w przykręgosłupowych zwojach współczulnych w jamie brzusznej (25%), może się jednak rozwinąć w każdej części pnia współczulnego. Objawy nerwiaka płodowego są niezwykle różnorodne. Spowodowane są obecnością uciskającego tkanki guza, występowaniem przerzutów oraz produkcją katecholamin przez komórki nowotworu. Należą do nich, między innymi, niedokrwistość, zmniejszenie masy ciała, nadciśnienie tętnicze, zespół Hornera. W diagnostyce stosuje się biopsję aspiracyjną cienkoigłową, badania laboratoryjne (oznaczanie katecholamin w moczu), badania obrazowe (USG, rtg, scyntygrafia, tomografia) i inne. Leczenie polega głównie na zabiegu chirurgicznym z ewentualną chemio- lub radioterapią. Rokowanie zależy od szeregu czynników, w tym od wieku dziecka, w którym wystąpił początek choroby. Nerwiak płodowy jest jednym z niewielu nowotworów złośliwych, które mogą ulec spontanicznej regresji, przechodząc od postaci niezróżnicowanej do łagodnej, dobrze zróżnicowanej.

  Dodano: 08.06.2009. 15:11  


  Najnowsze