• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe Forum Zdrowie i Długowieczność w Kielcach

  17.05.2010. 00:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy m.in. z Chin, Rosji, USA, Japonii i Europy wezmą udział w Międzynarodowym Forum "Zdrowie i Długowieczność", które odbędzie się w dniach 20-22 maja w Kielcach. Głównym organizatorem spotkania jest Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Patronat Honorowy nad Forum objęli minister zdrowia Ewa Kopacz oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.

  "Nasze Forum jest skierowane do wszystkich, którzy są zainteresowani tematem. Ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia" - powiedziała PAP dr n. med. Dorota Kozieł, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Podczas Forum będą się odbywać wykłady, sesje tematyczne, warsztaty oraz pokazy Qi Gong, tai-chi i jogi. Ich temetyka poświęcona będzie m.in. globalnym zagrożeniom zdrowia i polityce zdrowotnej w Unii Europejskiej; współczesnym problemom edukacji dorosłych; znaczeniu żywienia i aktywności ruchowej w profilaktyce chorób nowotworowych; aktywności ruchowej dla osób starszych.

  Prof. Koichi Nariyama z Osaka Sangyo University w Japonii porówna długowieczność w japońskim i amerykańskim stylu życia i kulturze, a prof. Zhenguo Wang, dyrektor pekińskiego Zhenguo Integrated Medicine Tumor Hospital przedstawi nową koncepcję leczenia chorób nowotworowych. "Chińczycy poza metodami konwencjonalnymi do leczenia nowotworów próbują włączyć nowe metody i właśnie o tych metodach będzie mówił prof. Zhenguo Wang" - dodaje dr Dorota Kozieł.

  W ramach warsztatów odbędą się sesje pielęgniarskie, kliniczne, środowiskowe zagrożenia zdrowia, promocji zdrowia, gerontologiczne; sesja fizjoterapeutyczna oraz studencka.

  Międzynarodowe Forum "Zdrowie i Długowieczność" odbywa się w ramach programu "Profilaktyka chorób nowotworowych" prowadzonego wspólnie z Urzędem Miasta w Kielcach.

  W inauguracji imprezy wezmą udział m.in. minister zdrowia Ewa Kopacz, dr n. med. Paulina Miśkiewicz z biura WHO w Polsce oraz Mr Guo Zhouli - wiceprezes i Generalny Sekretarz Chińskiego Forum Zdrowia i Długowieczności.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi.

  Zdrowie psychiczne – przyjęta w 1948 konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Ze względu na wieloznaczność i ogólnikowość terminu, pojęcie zdrowia psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane i uściślane, choć przeważa pogląd, iż nie istnieje jedna i bezwzględnie uniwersalna definicja zdrowia psychicznego, nie ma jednej, „oficjalnej” definicji, ponieważ (według WHO) różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora (definicja Światowej Organizacji Zdrowia). Inna definicja za pacjenta uznaje:

  Forum Augusta, zbudowane w 2 p.n.e. na placu o wymiarach 125 x 90 m pomiędzy pobudowanymi później: Forum Trajana i Forum Nerwy, na północny wschód od istniejącego już Forum Cezara. Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

  Globalne obciążenie chorobami (z ang. Global Burden of Disease, GBD) jest próbą sprecyzowania rozmiaru utraty zdrowia z powodu chorób, urazów i czynników zagrożenia według wieku, płci, w rozmieszczeniu w przestrzeni i w czasie. Jest kompleksową miarą stanu zdrowia obejmującą analizę umieralności, niepełnosprawności i czynników zagrażających zdrowiu. Zdrowie-UE – oficjalny portal Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do informacji dotyczących zdrowia obywateli Unii Europejskiej.

  Komisja Zdrowia – stała komisja senacka wydzielona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Zajmuje się sprawami promocji zdrowia, profilaktyką, systemem organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwem zdrowotnym i współpracą z zagranicą w zakresie zdrowia.

  Played by Forum (rozgrywane na forum; PBF, gra przez forum, potocznie gra tekstowa lub gra forumowa) – gra (zazwyczaj gra fabularna) rozgrywana na forum dyskusyjnym, w której gracze (od kilku do kilkuset) wcielają się w role fikcyjnych postaci lub kierują całymi grupami lub strukturami (jak organizacje, państwa, społeczności).

  Pielęgnacja – w medycynie stosowanie zasad medycznych i humanitarnych przez odpowiednio przeszkolone osoby w celu utrzymania zdrowia i sprawności chorego, pomocy choremu w powrocie do zdrowia oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych i strachu u chorego. Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu – organizacja międzynarodowa, powołana do życia w 2006 roku z inicjatywy Rumunii. W początkowym założeniu w ramach Forum miały odbywać się coroczne szczyty z udziałem przywódców państw (spotkania miały być kolejno organizowane przez wszystkich członków) oraz spotkania tematyczne w czasie tych rocznych okresów. Celem Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu nie jest tworzenie nowych instytucji, lecz zapoczątkowanie regularnego dialogu między państwami regionu Morza Czarnego (wraz z Kaukazem, aż do Morza Kaspijskiego) oraz wspólnych rozmów z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z Unią Europejską.

  SkyscraperCity - międzynarodowe forum internetowe poświęcone architekturze, urbanistyce oraz infrastrukturze. Na portalu opisywane i komentowane są aktualnie realizowane oraz planowane inwestycje. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (w skrócie KCPZwMP, ang. National Centre for Workplace Health Promotion, w skrócie NCWHP) – czołowy w Polsce ośrodek badawczo-wdrożeniowy zajmujący się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonuje od 1 grudnia 1996 w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi powołanym przez Ministra Zdrowia w 1952 roku.

  Dodano: 17.05.2010. 00:18  


  Najnowsze