• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mięśnie muszą wyrzucać śmieci, aby pozostać silne i zdrowe

  03.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zespół naukowców, którego prace finansowane są ze środków unijnych odkrył, że mięśnie muszą regularnie pozbywać się odpadów, aby zachować siłę i zdrowie. Badania przeprowadzone przez zespół, których wyniki zostały opublikowane w grudniowym wydaniu czasopisma Cell Metabolism, mogą przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia chorób i stanów prowadzących do osłabienia mięśni.

  W czasie procesu czyszczenia mięśni, znanego jako autofagia, odpady takie jak zużyte organelle, toksyczne skupiska białek i patogeny są usuwane z komórek mięśniowych.

  Badania stanowią część finansowanych ze środków unijnych projektów MYOAGE (Wyjaśnienie i zwalczanie osłabienia mięśni człowieka związanego z wiekiem), który otrzymał dofinansowanie na kwotę 11,2 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz EXGENESIS (Dobroczynny wpływ gimnastyki na zdrowie - identyfikacja genów i ścieżek sygnalizacyjnych zaangażowanych we wpływ gimnastyki na insulinooporność, otyłość i syndrom metaboliczny), który otrzymał 12,7 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Zespół badawczy pod kierunkiem dr Marco Sandri z Uniwersytetu w Padwie we Włoszech przeprowadził testy na myszach, które nie miały genu niezbędnego do przeprowadzania procesu autofagii. Zaobserwowano u nich wyraźne sygnały osłabienia mięśni i atrofii, które nasilały się z wiekiem.

  "Jeżeli system nie jest w stanie usuwać uszkodzonego materiału i pozostawia go, włókna mięśniowe nie są zadowolone" - mówi dr Sandri. Uszkodzenie komórek mięśni powstaje w wyniku nagromadzenia się rozłożonych białek i wolnych rodników oraz naruszenia wewnętrznych struktur komórkowych. Ostatecznie niektóre z komórek mięśni obumierają "i mięśnie stają się z wiekiem coraz słabsze" - wyjaśnia dr Sandri.

  Zespół badawczy zauważył, że proces atrofii mięśni u myszy wykazywał pewne podobieństwo do niektórych chorób prowadzących do osłabienia mięśni u człowieka. Wyniki badań mogą zatem dostarczyć wskazówek, w jaki sposób zachodzi osłabienie mięśni u człowieka, proces który normalnie pojawia się wraz z wiekiem, znany pod nazwą sarkopenia.

  Choć proces autofagii ma decydujące znaczenia dla zdrowia mięśni, nadmierna autofagia może również doprowadzić do wyniszczenia ich i choroby. Wyniki badań pokazują, jak ważne jest utrzymywanie przez mięśnie prawidłowego poziomu autofagii.

  To odkrycie było zaskoczeniem dla naukowców. "Sądziliśmy, że zmniejszenie autofagii może chronić przed atrofią" - mówi dr Sandri. "Tymczasem jest odwrotnie. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że faktycznie nieusuwane uszkodzenia prowadzą do osłabienia."

  Zdaniem dr Sandri odkrycia mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia klinicznego, ponieważ prowadzone są prace nad terapiami blokującymi rozpad białek w celu leczenia niektórych chorób osłabiających mięśnie. Ale w niektórych przypadkach "lepszym rozwiązaniem może okazać się aktywowanie autofagii i usunięcie śmieci z komórek" - twierdzi dr Sandri. Zespół badawczy sądzi, że podobne metody leczenia mogą pomóc w spowolnieniu procesu sarkopenii związanego z wiekiem. Naukowcy zauważają również, że wyniki innych badań wykazały podobny spadek skuteczności autofagii w procesie starzenia się.

  rdo: CORDIS

  informacji: Cell Metabolism: http://www.cell.com/cell-metabolism/home Uniwersytet w Padwie: http://www.unipd.it/en/index.htm Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Cell Metabolism
  Referencje dokumentu: Masiero, E et al (2009). Autophagy is required to maintain muscle mass. Cell Metabolism 10 (6): 207-515. DOI 10.1016/j.cmet.2009.10.008.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31538   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zespół samych komórek Sertolego (zespół del Castillo, ang. Sertoli cell-only syndrome, Del Castillo syndrome, germ cell aplasia) – rzadki zespół objawiający się niepłodnością męską. Stwierdzany na podstawie badania histopatologicznego wycinka pobranego podczas biopsji jąder. Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak:

  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia". Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Tętniak prawdziwy - (łac. aneurysma verum; ang. true aneurysm) - workowate poszerzenie światła naczynia, przy zachowaniu ciągłości ścian o pierwotnej budowie. Związany z wrodzonym defektem budowy ściany tętnicy (np. zespół Marfana) lub powstały na skutek jej osłabienia przez proces zapalny. Może być skutkiem urazu. Występuje w większości tętnic. Leczenie polega zazwyczaj na wycięciu i wstawieniu protezy naczyniowej. W przypadku naczyń mózgowych leczenie polega, jeżeli to możliwe, na zaklipsowaniu tętniaka. W innych mniejszych naczyniach pozostawia się je bez leczenia. Tętniaki prawdziwe aorty o średnicy poniżej 4 cm nie podlegają leczeniu. Tętniaki większe leczone są tylko w przypadkach zagrażających pęknięciem (np. szybko poszerzający się tętniak). Diagnoza różnicowa (rozpoznanie różnicowe) – jest czynnością lekarską prowadzoną w celu określenia stanu zdrowia jednostki lub populacji i czynników warunkujących ten stan. Termin ten oznacza zarówno proces diagnostyczny jak wynik tego procesu.

  Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

  PLOS Medicine (do 2012 r. PLoS Medicine) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny. Najwyższy priorytet do publikacji w PLOS Medicine mają prace badawcze związane z czynnikami i warunkami, które powodują największe obniżenie oczekiwanej długości życia w zdrowiu, a dodatkowo skierowane są do szerszego grona odbiorców lub związane są ogólną polityką zdrowotną czy mogące mieć potencjalny wpływ na badania kliniczne. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Osoba chora – osoba znajdująca się w stanie przejściowej lub stałej utraty zdrowia, zdefiniowanego przez WHO jako stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego. Chory zdany jest na możliwości obronne organizmu oraz na pomoc medyczną. W przypadku niektórych chorób psychicznych, osoba chora posiada ograniczoną odpowiedzialność karną. Środowisko pracy (inaczej: otoczenie pracy) - tworzy je zespół czynników materialnych i społecznych, z którymi styka się pracownik podczas wykonywanej pracy. Istotne jest zakreślenie czynników mogących powodować zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracownika.

  Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób takich jak otyłość, nowotwory, choroby serca. Zdrowa dieta polega na przyjmowaniu odpowiednich ilości niezbędnych składników odżywczych i wody. Składniki pokarmowe mogą być dostarczane w postaci różnych produktów, dlatego wiele sposobów odżywiania i diet może być uznane za zdrowe. Należy zapewnić odpowiednią ilość makroskładników (tłuszcze, białka, węglowodany), mikroskładników (sole mineralne) oraz energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Włókna łykowe – różnią się od włókien drewna tym, że zawsze mają jamki proste, chociaż jamki mogą mieć kontury zarówno koliste jak i wąskie. Na ogół włókna łyka osiągają większą długość niż włókna drewna. Ich błony drewnieją z wiekiem i możemy spotkać wszystkie stopnie ich przemian od błon z celulozy aż do zupełnie zdrewniałych. Włókna niektórych roślin zamierają, gdy osiągną pełny rozwój, wtedy wypełnione są wodą i powietrzem. Pełnią wówczas rolę komórek wzmacniających. U niektórych roślin włókna mają grube ścianki i są bardzo długie np. u lnu, konopi i używane są do celów przemysłowych. Powstały prawdopodobnie z komórek parenchymatycznych na co wykazuje obecność w ich błonach jamek prostych. Zdrowie psychiczne – przyjęta w 1948 konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Ze względu na wieloznaczność i ogólnikowość terminu, pojęcie zdrowia psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane i uściślane, choć przeważa pogląd, iż nie istnieje jedna i bezwzględnie uniwersalna definicja zdrowia psychicznego, nie ma jednej, „oficjalnej” definicji, ponieważ (według WHO) różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego.

  Dodano: 03.12.2009. 15:12  


  Najnowsze