• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mimetyzm pozwala nowotworom unikać ataku

  30.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że nowotwory mogą umknąć radarowi układu immunologicznego dzięki naśladowaniu cech charakterystycznych dla węzłów chłonnych. Dzięki temu przełomowi świat naukowy zyskuje nowe informacje na temat roli układu limfatycznego, które mogą przyczynić się nawet do opracowania nowatorskich metod leczenia nowotworów. Wyniki projektu zostały opublikowane w internetowym wydaniu magazynu Science. Źródłem unijnego wsparcia dla prac była Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), która jest finansowana z budżetu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  We wstępie do opublikowanego artykułu autorzy wyjaśniają, że rozwój, przerzuty i odporność nowotworów na leczenie są w znacznej mierze wynikiem sposobu, w jaki nowotwór wzajemnie reaguje z komórkami odpornościowymi gospodarza. Komórki odpornościowe mogą rozpoznawać nowotwory, ale wiele z nowotworów jest w stanie manipulować tymi komórkami, aby obejść monitoring immunologiczny.

  Badania podjęte przez zespół z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii wykazały, że nowotwory są w stanie unikać ataku poprzez tworzenie tolerancyjnego mikrośrodowiska i naśladowania głównych cech węzłów chłonnych. "Nowotwory skłaniają podstępem organizm do uznania je za zdrową tkankę" - wyjaśnia profesor Melody Swartz, kierowniczka Laboratorium Bioinżynierii Limfatycznej i Onkologicznej (LLCB) przy EPFL.

  Celem zespołu EPFL było poznanie, w jaki sposób nowotwory wzbudzają tolerancję immunologiczną, dzięki której mogą się rozwijać i rozprzestrzeniać. Badano modele czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u myszy, koncentrując się na konkretnym białku zwanym CCL21 (chemokiną (motyw C-C) liganda 21), które zwykle występuje w zdrowych węzłach chłonnych. Białko to przyciąga komórki T (grasicozależne) i programuje je do wykonywania ważnych funkcji immunologicznych.

  Naukowcy odkryli, że niektóre nowotwory są w stanie wydzielać to białko, aby stworzyć na swojej zewnętrznej warstwie tkankę podobną do limfoidalnej. Komórki T zaczynają następnie wierzyć, że nowotwór nie jest wrogiem, którego należałoby zlikwidować, co pozwala mu pozostać niewykrytym przez układ immunologiczny.

  Jak napisano w artykule: "Według nas nowotwory wydzielające CCL21, poprzez zmianę swojego mikrośrodowiska przełączają reakcję odpornościową gospodarza z immunogennej na tolerancyjną, umożliwiając w ten sposób swój rozwój."

  Dr Jacqueline Shields z EPFL mówi: "Odkrycie, że nowotwory mogą przyciągać komórki naiwne i komórki T regulatorowe, aby je szkolić, ma ogromne znaczenie dla immunoterapii nowotworów."

  Skoro nowotwór będzie się rozwijać tylko pod warunkiem wymknięcia się od początku mechanizmom obronnym układu immunologicznego, wyniki badań wskazują na jeden ze sposobów ewentualnego powstrzymywania rozwoju nowotworu. To znaczący krok naprzód w opracowywaniu terapii nowotworowych. Odkrycia otworzyły również drogę do ewentualnych nowych badań nad powiązaniem układu limfatycznego z badaniami nad rakiem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nowotwory kości mogą być pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Pierwotne nowotwory kości są rzadkie, stanowią zaledwie około 1% wszystkich nowotworów człowieka; mogą się różnicować w kierunku tkanki kostnej (nowotwory kościotwórcze) bądź tkanki chrzęstnej (nowotwory chrzęstotwórcze), albo nie należeć do żadnej z tych grup, jak mięsak Ewinga. Najczęstszymi zmianami nowotworowymi kości są przerzuty. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą to być nowotwory pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nowotwory łagodne ośrodkowego układu nerwowego również nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem, ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe. Teoria nadzoru immunologicznego Burneta (nadzór immunologiczny, teoria Burneta) jest to teoria o mechanizmie kontroli komórek nowotworowych przez układ immunologiczny. Zakłada, że komórki zmienione nowotworowo pojawiają się w organizmie znacznie częściej niż nowotwory ujawnione klinicznie i są stale kontrolowane przez odpowiednie mechanizmy odpornościowe, które polegają na szybkiej detekcji i zniszczeniu ich. Upośledzenie sprawności tej ochrony prowadzi do rozplemu powstałych komórek nowotworowych do momentu, kiedy mechanizmy odpornościowe nie są już w stanie obronić się przed nowotworem.

  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona. Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności.

  Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię. Komórki plazmatyczne, plazmocyty są komórkami układu immunologicznego, których funkcją jest produkcja i wydzielanie przeciwciał (immunoglobulin).
  Komórki plazmatyczne powstają w wyniku pobudzenia limfocytów B i są jedynymi komórkami zdolnymi do produkcji przeciwciał, dzięki czemu odgrywają poważną rolę w odporności humoralnej i usuwaniu antygenu. Po zakończeniu odpowiedzi odpornościowej komórki te ulegają apoptozie.

  Dodano: 30.03.2010. 17:12  


  Najnowsze