• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Młody naukowiec z Białegostoku wyjedzie na Harvard

  29.08.2009. 11:18
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Czy to, ile godzin śpimy, ile czasu poświęcamy na ruch i jak długo jemy posiłki ma wpływ na naszą przemianę materii? Czy to człowiek reguluje swój rytm dobowy, czy też o wszystkim decydują geny? Nad tym problemem będzie zastanawiał się w Stanach Zjednoczonych dr n. med. Karol Kamiński z Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Młody naukowiec otrzymał prestiżowe stypendium KOLUMB, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dzięki niemu wyjedzie na roczny staż w Harvard Medical School w Bostonie (USA) - informuje Elżbieta Marczuk z FNP.

  Dr Kamiński znalazł się w elitarnym gronie 11 tegorocznych laureatów konkursu FNP (więcej tutaj)

  Celem projektu, który będzie realizował w Stanach Zjednoczonych, jest przeanalizowanie zależności między regulacją cyklu dobowego a zaburzeniami metabolicznymi, w tym otyłością.

  Ostatnie badania pokazały, że geny odpowiedzialne za regulację cyklu dobowego - aktywności fizycznej, snu, czasu i ilości spożywanego pokarmu, mają również istotny wpływ na przemiany tkanki tłuszczowej, mięśni oraz regulację ilości energii uzyskiwanej podczas spalania tłuszczów. Równolegle potwierdzono także zależność odwrotną - geny odpowiedzialne za przemianę materii wpływają na dobowy cykl aktywności fizycznej i sen.

  Ważnym punktem w projekcie realizowanym przez dr. Kamińskiego na Harvardzie będzie ocena tego, który z narządów odgrywa centralną rolę w interakcji pomiędzy metabolizmem energetycznym a regulacją cyklu dobowego. KOL

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podstawowa przemiana materii (PPM) (ang. Basal metabolic rate) - najmniejsze tempo przemiany materii zachodzące w organizmie człowieka, niezbędne do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, znajdującego się w stanie czuwania, w warunkach zupełnego spokoju fizycznego i psychicznego, komfortu cieplnego, który na 12 godzin przed badaniem nie spożywał żadnych posiłków, po 3 dniach diety bezbiałkowej i po co najmniej 8 godzinach snu. W zależności od wieku oraz stylu życia podstawowa przemiana materii pochłania od 45% do 70% dziennego zapotrzebowania energetycznego człowieka.
  Instytut Marka Kamińskiego - placówka założona w 2008 roku przez Marka Kamińskiego mająca na celu poszerzenie i uzupełnienie działalności Fundacji Marka Kamińskiego. Głównym celem funkcjonowania Instytutu jest rozwój człowieka, motywacja i inspirowanie do przełamywania barier oraz propagowanie zdrowego i efektywnego stylu życia. Całkowita przemiana materii, CPM – suma wszystkich wydatków energetycznych człowieka, które ponosi podczas aktywności fizycznej.

  Dobowy cykl nabożeństw – w prawosławiu cykl codziennych, stałych nabożeństw towarzyszących określonym porom dnia, zorganizowany według starotestamentowej rachuby czasu (doba rozpoczyna się o zachodzie słońca). W jego skład wchodzą następujące nabożeństwa: wieczernia, powieczerze, nabożeństwo o północy, jutrznia, pierwsza, trzecia, szósta godzina kanoniczna, oraz dziewiąta godzina kanoniczna. Boska Liturgia nie należy do dobowego cyklu nabożeństw, jako modlitwa szczególna, przewyższająca wszystkie pozostałe. Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Nabożeństwo o północy (gr. Μεσονυκτικόν, cs. połunoszcznica) – jedno z nabożeństw cyklu dobowego w tradycji Kościoła prawosławnego i katolickich Kościołów wschodnich. Harvard Law Record - studencki dwutygodnik wydawany od 1946 na Harvard Law School. Jest najstarszym prawniczym czasopismem studenckim w Stanach Zjednoczonych. Właścicielem czasopisma jest Harvard Law School Record Corporation, pozarządowa organizacja non-profit.

  Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia. Histon H1 – jeden z 5 głównych histonów. Jednak histon H1 nie tworzy struktury nukleosomu, jest on odpowiedzialny za formowanie i stabilizację chromatosomu. Najbardziej zmienny spośród wszystkich histonów, odpowiada za kondensację włókien chromatyny i za regulację aktywności genów. Występuje zarówno w aktywnej transkrypcyjnie, jak i w nieaktywnej chromatynie. Indukuje kondensacje włókien polinukleosomowych wpływając na regulację ekspresji genów przez bezpośrednie lub pośrednie blokowanie wiązania czynników transkrypcyjnych. Wyróżnia się specyfiką gatunkową i tkankową. Białka H1 zbudowane są z trzech odrębnych strukturalnie domen pełniących różne funkcje w strukturze chromatyny. Histon ten występuje w aktywnej transkrypcyjnie, jak i w nieaktywnej chromatynie. Indukuje kondensacje włókien polinukleosomowych wpływając na regulację ekspresji genów przez bezpośrednie lub pośrednie blokowanie wiązania czynników transkrypcyjnych.

  Nancy Etcoff (ur. 1955) – psycholog, ukończyła Harvard University, doktorat z psychologii otrzymała na Boston University, a pracę naukową kontynuowała później na MIT, robiąc specjalizację z nauk o mózgu i kognitywistyki. Wykłada i prowadzi badania na wydziale Harvard Medical School oraz przy projekcie umysł/mózg/zachowanie Uniwersytetu Harvarda. Kieruje programem dotyczącym estetyki i zachowania zdrowia na Wydziale Psychiatrii Głównego Szpitala w Massachusetts. Przez ponad 15 lat prowadziła badania dotyczące percepcji urody, emocji i mózgu.

  Historia odkrycia i badań nad stwardnieniem guzowatym: Historia odkrycia stwardnienia guzowatego i badań nad tą chorobą liczy dopiero niecałe 200 lat. Stwardnienie guzowate (tuberous sclerosis, tuberous sclerosis complex, TSC) jest rzadką, wielonarządową chorobą genetyczną, w której rozwijają się łagodne guzy mózgu i guzy innych ważnych życiowo narządów: nerek, serca, oczu, płuc i skóry. Zespół objawów może obejmować napady drgawkowe, opóźnienie rozwoju, zaburzenia behawioralne i schorzenia dermatologiczne, a także objawy wynikające z zajęcia płuc i nerek. TSC może być spowodowane mutacją w jednym z dwóch genów: TSC1 i TSC2 , kodujących, odpowiednio, hamartynę i tuberynę. Oba geny należą do genów supresorowych (antyonkogenów), gdyż funkcją kodowanych przez nie białek jest regulacja cyklu komórkowego i procesu różnicowania komórek. W przeszłości zachorowania na tę chorobę traktowano jak ciekawe przypadki kazuistyczne; obecnie, badaniom nad patogenezą TSC przypisuje się istotne znaczenie w poznawaniu procesu nowotworzenia i supresji nowotworów.

  Frezowanie – rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy wykonuje narzędzie, a posuwowy (w zależności od konstrukcji obrabiarki, na której jest prowadzona obróbka) wykonywany jest również przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany. Nierówność Clausiusa (twierdzenie Clausiusa) określające ilość ciepła pobranego przez układ termodynamiczny w pojedynczym zamkniętym cyklu podczas przemiany izotermicznej zachodzącej w tym układzie. Prawo to zostało po raz pierwszy sformułowane przez Rudolfa Clausiusa. Ilościowo wyrażone jest ono nierównością

  Frederick Chapman Robbins (ur. 25 sierpnia 1916, zm. 4 sierpnia 2003) - amerykański naukowiec, pediatra, wirusolog. Studiował na Uniwersytecie w Missouri, W 1940 roku ukończył Harvard Medical School i pracował jako bakteriolog w Szpitalu Dziecięcym Medical Center w Bostonie. W maju 1952 roku przeniósł się do Cleveland w Ohio, gdzie został mianowany profesorem pediatrii na Western Reserve University School of Medicine. Był też Dyrektorem Departamentu Pediatrii i chorób zakaźnych w Cleveland Metropolitan General Hospital. Imperium Malazańskie to fikcyjny świat fantasy opisany przez Stevena Eriksona w cyklu Malazańska Księga Poległych. Do 2011 roku ukazało się 9 tomów cyklu, ostatni jest w przygotowaniu. Imperium Malazańskie odgrywa kluczową rolę w pierwszych czterech tomach oraz w tomie szóstym, jednakże autor zapowiada, że nie będzie już ono odgrywało decydującej roli w następnych czterech tomach.

  Opera to luksusowy odbiornik radiowy wileńskich zakładów Elektrit produkowany w roku 1938. Był to najlepszy odbiornik w ofercie firmy w tym sezonie produkcyjnym przeznaczony dla osób zamożnych. Wyposażony był w nowoczesne rozwiązania - dwa głośniki, ARW (automatyczna regulacja wzmocnienia), regulację barwy dźwięku, regulację szerokości wstęgi - wpływała na barwę tonu i ilość szumów, dla stacji silnych można było ustawić lepszą jakość dźwięku, dla słabszych ograniczyć szumy i zakłócenia kosztem jakości. Wykonanie odbiornika, zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym stało na bardzo wysokim poziomie. Kamiński (forma żeńska: Kamińska, liczba mnoga: Kamińscy) – polskie nazwisko, znajdujące się w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych w Polsce, używane przez ponad 92 tys. osób.

  Dodano: 29.08.2009. 11:18  


  Najnowsze