• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mózg uważa, że sztuczna trzecia ręka jest prawdziwa

  11.03.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy myśleliście kiedyś o posiadaniu trzeciej ręki? Szwedzcy badacze odkryli sposób przekonania ludzi, że posiadają dodatkową kończynę. W kontrolowanych warunkach laboratoryjnych naukowcom udało się zmylić uczestników, tak aby uwierzyli, że proteza ręki stanowi część ich ciała. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie PLoS ONE. Badanie było współfinansowane ze środków grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w ramach unijnego Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Naukowcy prowadzący badania nad mózgiem od dawna uważają, że nasze postrzeganie ciała jest ograniczone wrodzonym planem jego budowy, możliwe jest więc odczuwanie jednej głowy, dwóch rąk oraz dwóch nóg. Zespół szwedzkiego uniwersytetu medycznego Karolinska Institutet dowiódł na przykładzie zdrowych ochotników, że możliwe jest jednoczesne odczuwanie posiadania trzech rąk.

  Badacze poprosili uczestników z realistyczną protezą ręki zamocowaną obok ich własnej prawej ręki o zajęcie miejsca przy stole. Badane osoby widziały dwie własne ręce oraz wykonaną z gumy dodatkową, sztuczną rękę. Aby uczestnicy uwierzyli w posiadanie ręki wykonanej z gumy, naukowcy dotykali tych samych miejsc na prawej ręce i na sztucznej ręce badanego za pomocą dwóch niewielkich pędzli, zapewniając najlepszą możliwą synchronizację dotknięć.

  "W mózgu powstaje konflikt co do ręki faktycznie należącej do ciała pacjenta" - wyjaśnił Arvid Guterstam z Wydziału Neurologii Karolinska Institutet. "Można by się spodziewać, że tylko jedna ręka zostanie odebrana przez uczestnika badań jako własna, najprawdopodobniej jego ręka. Jednak niespodziewanie odkryliśmy, że mózg rozwiązuje ten konflikt, biorąc obie prawe ręce za części ciała, w związku z czym badane osoby odczuwają fakt posiadania dodatkowej, trzeciej ręki".

  W celu przetestowania uzyskanych wyników naukowcy przeprowadzili na 154 zdrowych ochotnikach serię eksperymentów. Aby udowodnić, że proteza ręki rzeczywiście była postrzegana jako trzecia ręka, przyłożyli nóż kuchenny do sztucznej lub do prawdziwej ręki. Następnie zmierzyli stopień pocenia się dłoni, które jest psychologiczną reakcją na to działanie.

  Wyniki wykazały, że badane osoby odznaczały się takim samym poziomem stresu, niezależnie od tego, której ręki dotyczył eksperyment, jednak wyłącznie w czasie, gdy doświadczali iluzji trzeciej ręki. Reakcja stresowa nie występowała bowiem w przypadku zastąpienia prawej ręki lewą ręką lub sztuczną nogą.

  "Podczas czterech odpowiednio kontrolowanych eksperymentów wyznaczyliśmy niezbędne warunki minimalne do wywołania iluzji posiadania dodatkowych rąk" - napisali autorzy w publikacji. "W ramach piątego i ostatniego eksperymentu pokazaliśmy, że omawiana tutaj iluzja jakościowo różni się od tradycyjnej iluzji z udziałem gumowej ręki, ponieważ chodzi tu nie tyle o nieodczuwanie prawdziwej ręki, co o silne poczucie posiadania dwóch prawych rąk" - dodali naukowcy. "Wyniki te sugerują, że sztuczna ręka "pożycza" część procesów odpowiadających za odczuwanie prawdziwej ręki, co prowadzi do powielenia zmysłu dotyku i do wrażenia posiadania dwóch prawych rąk".

  Naukowcy stwierdzili, że badanie stanowi znaczny postęp, ponieważ stawia wyzwanie tradycyjnemu spojrzeniu na morfologię makroskopową jako wyznacznik odczuwania własnego ciała. Dowiedziono bowiem, że wyobrażenie dotyczące ciała można z łatwością zmienić, dodając kończynę". Naukowcy mają nadzieję, że odkrycia te przyniosą korzyści dla pacjentów dzięki opracowaniu nowych zastosowań dotyczących protez.

  "Prawdopodobnie w przyszłości będzie możliwe wykorzystanie u pacjenta po udarze, ze sparaliżowaną jedną stroną ciała, protezy ręki, którą będzie mógł wykorzystywać i odczuwać jak własną, zachowując postrzeganie ręki sparaliżowanej jako części własnego ciała" - powiedział Henrik Ehrsson, kierownik badania. "Można sobie także wyobrazić, że w trudnych sytuacjach zawodowych niektóre osoby, na przykład strażacy podczas akcji ratunkowych lub sanitariusze, mogliby odnieść znaczne korzyści z wykorzystania dodatkowej ręki".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Proteza (pgr. prósthesis - zamocowanie, przyłączenie, dodatek ) - w medycynie oznacza sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub narządu. Dziedziną wiedzy zajmującą się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem i stosowaniem protez jest protetyka. Jest to główny dział ortopedii, ale dotyczy również dziedzin takich jak stomatologia i biomechatronika (nauka dotycząca wykorzystywania urządzeń mechanicznych w organizmie człowieka w celu zastąpienia utraconych narządów). W dzisiejszych czasach protezy są powszechnie stosowane. Zastępują narządy obarczone wrodzoną niepełnosprawnością jak i te, których pełna sprawność została utracona np. w wyniku wypadków lub chorób. Mogą dotyczyć narządów wewnętrznych np. sztuczna zastawka serca lub zewnętrznych jak np. powszechnie stosowana sztuczna szczęka.

  Ciało kwadratowe - w matematyce, ciało liczbowe o stopniu rozszerzenia 2 nad ciałem liczb wymiernych. Ciała kwadratowe są najprostszymi nietrywialnymi ciałami liczbowymi i były jako pierwsze historycznie wnikliwie badane, co położyło podwaliny pod współczesną algebraiczną teorię liczb. Po dziś dzień ciała kwadratowe stanowią niewyczerpane źródło interesujących i trudnych problemów matematycznych oraz mają niezwykle ważne zastosowania praktyczne w obliczeniowej teorii liczb.

  Instrukcja maskującaPodczas eksperymentu prowadzonego w naukach społecznych konieczne jest niekiedy wprowadzenie osób badanych w błąd, ponieważ wiedza co do rzeczywistego celu eksperymentu mogłaby w istotny w sposób wpłynąć na zachowania badanych i zniekształcić wyniki lub zupełnie uniemożliwić przeprowadzenie badania. Na przykład gdyby osoby badane wiedziały, że eksperyment dotyczy ich posłuszeństwa, mogłyby celowo i nienaturalnie zachowywać się jak indywidualiści.

  Lateralizacja, inaczej stronność – asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się np. większą sprawnością ruchową prawych kończyn niż lewych, a także rejestrowaniem przez mózg większej liczby bodźców zmysłowych dochodzących z jednej strony ciała.

  Animus rem sibi habendi (łac. chęć posiadania rzeczy dla siebie) – obok corpus possesionis jeden z dwóch elementów posiadania, oznaczający psychiczne nastawienie osoby do zamiaru władania rzeczą tylko dla siebie.

  Siła aerodynamiczna – siła wywierana na ciało przez powietrze lub inny gaz, w którym ciało jest zanurzone, będąca wynikiem ruchu ciała względem gazu lub cieczy. Siła wynika z dwóch przyczyn:

  Ciało uwielbione - w doktrynie katolickiej stan ciała w momencie jego zmartwychwstania. Pogląd ten wiąże się z chrześcijańską koncepcją człowieka, w której jego strona duchowa i materialna jest ze sobą nierozerwalnie powiązana: konkretnego człowieka tworzy jego strona duchowa i konkretne ciało. Ponieważ zmartwychwstanie jest przejściem do rzeczywistości transcendentnej to oznacza jakościową przemianę całego człowieka odpowiednią do tego przejścia. Jednocześnie zmartwychwstanie jest zachowaniem jednostki w jej niepowtarzalności, zatem w zmartwychwstaniu następuje przemiana ciała fizycznego w ciało uwielbione. Dla Pawła z Tarsu (1Kor 15 , 2Kor 5) ciało to nie jest wskrzeszonym ciałem fizycznym obdarzonym nowymi własnościami, takimi jak np. nieśmiertelność i przenikalność, lecz zupełnie nowym ciałem przeznaczonym do życia po paruzji.

  Dodano: 11.03.2011. 17:17  


  Najnowsze