• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MZ zaakceptowało dwa programy terapeutyczne dla chorych na SM

  31.03.2011. 10:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Minister zdrowia Ewa Kopacz zaakceptowała dwa programy terapeutyczne, które poszerzą możliwości skutecznego leczenia chorych na stwardnienie rozsiane - poważną chorobę neurologiczną, mogącą prowadzić do kalectwa.


  Informację na ten temat przekazał w środę na briefingu prasowym podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak.

  Jak wyjaśnił, obydwa programy muszą jeszcze zostać poddane ocenie rady konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) i gdy będzie pozytywna, resort podejmie rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) o konkretnej dacie ich wdrożenia.

  Jeden z nich jest modyfikacją istniejącego programu terapeutycznego, który dotyczy stosowania tzw. leków immunomodulujących w pierwszej linii terapii. Zgodnie z wprowadzonymi do niego zmianami, stosowanie tych leków zostanie wydłużone u pacjentów z SM z trzech do pięciu lat, będzie też zniesiona kwalifikacja punktowa za wiek (która znaczne ogranicza dostęp do tej terapii dla chorych po 40. roku życia - PAP). Obniżeniu ulegnie także granica wieku, od którego można stosować terapię - z 16. do 12. roku życia. W ramach tego programu, lekarze będą mogli podawać dodatkowy lek immunomodulujący, bo dotychczas można było leczyć tylko jednym rodzajem preparatu, tj. interferonem-beta.

  Kierownictwo resortu zdrowia zaakceptowało również drugi program terapeutyczny dotyczący pacjentów, u których terapia immunomodulująca nie zadziałała bądź pojawiły się szybko nawroty. Chodzi o zastosowanie w tzw. drugiej linii terapii przeciwciała monoklonalnego o nazwie natalizumab. Lek ten ma większą skuteczność niż interferon-beta, który działa u ok. 30-35 proc. pacjentów, podczas gdy natalizumab daje efekty u ponad 60 proc. Jest jednak obciążony ryzykiem groźnego powikłania, jakim jest leukoencefalopatia wieloogniskowa (zakażenie mózgu związane ze spadkiem odporności, które może prowadzić do zgonu).

  Według Fronczaka, obydwa programy powinny być ocenione przez AOTM jeszcze w kwietniu. W przypadku natalizumabu, który jest lekiem bardzo drogim, trwają jeszcze rozmowy z producentem odnośnie obniżenia ceny preparatu.

  Ministerstwo Zdrowia szacuje, że wdrożenie obydwu programów spowoduje wzrost wydatków na leczenie chorych na SM o ok. 80 mln zł. W sumie, koszty programów terapeutycznych dla tej grupy chorych mają wynieść 200 mln na rok.

  Jak powiedziała prof. Danuta Ryglewicz, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, akceptacja obydwu programów przez minister zdrowia Ewę Kopacz jest krokiem o wielkim znaczeniu dla pacjentów. Dzięki temu, liczba chorych poddawanych terapii immunomodulującej na pewno wzrośnie. Z danych MZ wynika, że pod koniec 2010 r. stosowano ją u ok. 4,2 tys. osób, a jak oszacowała konsultant, powinno ją otrzymywać ok.10 tys.

  "Stwardnienie rozsiane jest jedną z najcięższych chorób neurologicznych. Najczęściej występuje między 20. a 40.rokiem życia, ale może pojawić się u osób młodszych lub starszych" - powiedziała neurolog. Choroba jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności ludzi młodych.

  Jak przypomniała prof. Ryglewicz, obecnie terapia immunomodulująca jest przyznawana na dwa lata, z możliwością przedłużenia do trzech, u tych pacjentów, u których zadziała. Z badań wynika jednak, że dłuższe jej stosowanie znacznie łagodzi przebieg choroby i zmniejsza liczbę jej rzutów (tj. zaostrzeń choroby). "Dlatego, pacjenci i lekarze od pewnego czasu podkreślali konieczność jej wydłużenia" - tłumaczyła. Teraz chorzy, którzy uzyskają dobry efekt kliniczny terapii będą mogli kontynuować leczenie przez 5 lat.

  Według prof. Ryglewicz, istotną zmianą jest również to, że o włączeniu do programu będzie decydował stan kliniczny pacjenta, a nie wiek i, że będzie ją można stosować u dzieci poniżej 12. roku życia, u których SM występuje wprawdzie znacznie rzadziej, ale często ma bardzo agresywny przebieg. Jest to zgodne z zaleceniami międzynarodowymi - zaznaczyła. JJJ

  PAP - Nauka w Polsce

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Sativex - nazwa handlowa preparatu farmaceutycznego produkowanego przez brytyjską firmę farmaceutyczną GW Pharmaceuticals. Uzyskał rozgłos jako pierwszy specyfik na bazie marihuany zarejestrowany w Europie. Lek dostępny jest na receptę w Kanadzie, a w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość terapii w szczególnych warunkach. W Polsce jest dostępny od grudnia 2012 na receptę "różową", ze wskazaniem w celu łagodzenia umiarkowanych oraz ciężkich objawów spastyczności u pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane, u których stosowanie innych leków okazało się nieskuteczne.

  Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  Anestezjolog jest to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja.

  Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia:

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Dodano: 31.03.2011. 10:53  


  Najnowsze