• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na Pomorzu działa bezpłatna infolinia onkologiczna

  08.02.2012. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pod bezpłatnym numerem 800 08 01 64 można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące choroby nowotworowej. Pierwszą tego typu infolinię onkologiczną na Pomorzu obsługują wolontariusze - głównie studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wydziałów lekarskiego i psychologii.

  Ich zadaniem jest udzielanie praktycznych informacji o profilaktyce nowotworowej, miejscach wykonywania badań i możliwościach uzyskania pomocy psychologa. Infolinia dla pacjentów działa od 1 lutego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

   

  Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który na przeszkolenie wolontariuszy i wyposażenie stanowisk przeznaczył 33 tys. złotych, infolinia będzie pełnić rolę źródła wiedzy oraz wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Jest ona jednym z wielu działań prozdrowotnych realizowanych w ramach założeń strategicznych programu "Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013" oraz programów prowadzonych przez samorządy lokalne i placówki lecznicze. Akcję wspierają Amazonki Gdańskie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.

  Infolinia jest czynna codziennie, 24 godziny na dobę. Pacjent, który zadzwoni pod darmowy numer, dowie się m.in. w jakich placówkach może wykonać i ile czasu będzie musiał czekać na badanie ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, mammografię. Wolontariusze wskażą, które placówki posiadają certyfikowany sprzęt. Opowiedzą też o różnych formach leczenia nowotworów i ich skutkach ubocznych. Dysponują wykazami poradni onkologicznych, przeciwbólowych, medycyny paliatywnej, hospicjów i rehabilitacji. Mają też informacje o pomocy psychoonkologicznej. Nie do przecenienia będzie pomoc praktyczna - porady dotyczące sklepów medycznych, w których chorzy mogą zaopatrzyć się w worki stomijne, peruki lub protezy. Tu również można poznać organizacje pozarządowe pacjentów i formy udzielanego przez nie wsparcia.

  "Twórcom infolinii zależy na zaoferowaniu skutecznej pomocy pacjentom, którzy zostali doświadczeni chorobą nowotworową. Trzeba pamiętać, że jej skutki chorzy odczuwają nie tylko w wymiarze fizycznym, ale też psychicznym. Nowa usługa służy wskazaniu, że szybko zastosowana diagnostyka i terapia mogą przynieść znaczną poprawę stanu zdrowia, a nawet całkowite wyleczenie. Szybko podjęta interwencja ma wymiar także społeczno-ekonomiczny poprzez zmniejszenie nakładów na zasiłki chorobowe, renty inwalidzkie i pomoc społeczną" - czytamy na portalu samorządowym województwa pomorskiego (www.woj-pomorskie.pl/)

  Zdaniem osób zaangażowanych w projekt, infolinia pomoże zmniejszyć u pacjentów z podejrzeniem nowotworu lęk przed chorobą i badaniami, w tym skrajnej jego postaci - fobii nowotworowej. Może być też dobrym narzędziem wspierającym efektywne korzystanie z prowadzonych w regionie i całym kraju akcji profilaktycznych.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hotline, infolinia (ang. hotline - gorąca linia) - numer telefoniczny (czasem internetowy), pod którym można zgłosić pytanie na temat używanych produktów, zwłaszcza oprogramowania. Krystyna de Walden-Gałuszko - (ur. 1935 r.) prof.dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. Od 1 października 2013r. kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego Stereotaktyczne przeszczepy tkankowe istoty czarnej – eksperymentalna metoda leczenia choroby Parkinsona. Podejmowane dotychczas próby polegały na próbach transplantacji płodowej tkanki śródmózgowia zawierającej neurony dopaminergiczne do prążkowia chorych na chorobę Parkinsona. Przy założeniu że komórki dopaminergiczne mogą przeżyć i wytworzyć synapsy z innymi neuronami w mózgu biorcy, zaczną wytwarzać dopaminę i że mózg biorcy będzie mógł korzystać z niej w neurotransmisji na uszkodzonych przez proces chorobowy szlakach, metoda ta mogłaby być uznana za metodę leczenia przyczynowego schorzenia. Badania PET u biorców wykazały wzrost wychwytu znakowanej fluorem L-dopy w prążkowiu, obserwowano też poprawę kliniczną, zwłaszcza u młodszych pacjentów. U pacjentów którzy zmarli w czasie obserwacji badanie neuropatologiczne potwierdziło przyjęcie przeszczepu.

  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Preselekcja - usługa telekomunikacyjna dostępna w pełnym zakresie wyłącznie dla abonentów sieci telefonii stacjonarnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej (Telekomunikacja Polska S.A.), umożliwiająca ustanowienie innego niż TP S.A. operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego zestawiane będą krajowe i międzynarodowe połączenia do innych użytkowników końcowych. Połączenie są realizowane poprzez wybieranie z aparatu telefonicznego numeru abonenta, bez konieczności każdorazowego wskazywania numeru dostępu (NDS) wybranego operatora. Preselekcja nie ma wpływu na sposób zestawiania połączeń alarmowych, do służb o skróconej numeracji, a także do "sieci inteligentnej" (usługi o podwyższonej opłacie, a także infolinie 800/801), które zawsze są zestawiane przez operatora telekomunikacyjnego, któremu płacimy abonament telefoniczny. Abonenci TPS.A. mogą wybrać przez złożenie zlecenia preselekcji jednego dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w zakresie połączeń krajowych oraz jednego w zakresie połączeń międzynarodowych, co nie wyklucza możliwości wyboru tego samego dostawcy usług dla połączeń krajowych i międzynarodowych.

  Centrum – jest najważniejszą spośród ośmiu dzielnic Starogardu Gdańskiego, jak sama nazwa wskazuje, położoną w centralnej części miasta. Stanowi główną część Starogardu Gdańskiego. Znajduje się w niej rynek i prawie wszystkie zabytki, oraz ważniejsze urzędy, np. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy. W Centrum znajdują się trzy kościoły: farny pw. św. Mateusza, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i pw. św. Wojciecha; pomniki (m.in. Jana Pawła II, czy też Adama Mickiewicza); oraz główne ośrodki handlowe np. CH Kupiec, CH Carrefour, PoloMarket, Lidl oraz Empik. Centrum jest też największą i najrozleglejszą powierzchniowo jednostką terytorialną miasta. Przez dzielnicę przechodzi wybudowana niedawno Mała Obwodnica miasta. Grupa wsparcia - forma wsparcia psychospołecznego, funkcjonująca również w rzeczywistości wirtualnej w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, informacje, zazwyczaj nieprofesjonalnie. Niekoniecznie jest to pomoc materialna. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę (np. własna choroba psychiczna lub choroba występującą w najbliższej rodzinie, problem z uzależnieniem). Mogą jednak istnieć grupy wsparcia dotyczące rodziców i ich lepszego funkcjonowania.

  Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS, O.P.S w miastach często też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – jednostka w systemie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do wypłaty zasiłku. Przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowanie społecznym. Usługi opiekuńcze – rodzaj pomocy świadczonej często przez gminę, instytucję pomocy społecznej lub inną instytucję działającą na rzecz osób wymagających takiej pomocy.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy.

  Mała grupa społeczna (ang. small group) – w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań, w czasie których każdy członek otrzymuje pewną ilość wrażeń lub spostrzeżeń na temat innych członków w sposób wystarczająco wyraźny by umożliwić mu – w danym momencie czy też później, gdy odpowiada na pytania – traktowanie każdego z nich jako indywidualną osobę, nawet jeśli będzie to tylko wspomnienie jego obecności". Zdaniem m.in. Znanieckiego, członkowie małej grupy uznają wspólne cele i mają podobne oczekiwania dotyczące zachowania się innych.

  Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" – ogród botaniczny działający na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Marszewie w Gdyni. Zezwolenie na działalność tej placówki wydane zostało 4 sierpnia 2010 roku. Ogród wyznaczony został na powierzchni 49,69 ha. Koncepcja ogrodu opracowana została na zlecenie Nadleśnictwa Gdańsk przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Z licznych kolekcji tematycznych roślin, jako pierwszy powstał sad starych odmian drzew owocowych. W młodej placówce bezpłatnie realizowana jest edukacja przyrodnicza na leśnej ścieżce przyrodniczej i w interaktywnej sali edukacyjnej. Medycyna paliatywna (łac. pallium – płaszcz) – dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez:

  Dodano: 08.02.2012. 12:19  


  Najnowsze