• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagrody za magisteria promujące transplantologię

  19.10.2010. 15:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Karolina Czaja, Beata Chamioło i Aneta Lesiak to autorki prac magisterskich, które zwyciężyły w konkursie ogłoszonym dla studentów uniwersytetu w Kielcach przez wojewodę świętokrzyskiego, w ramach kampanii "Przeszczep to drugie życie" promującej transplantologię.

  Skierowana do studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach inicjatywa miała na celu "zwiększenie społecznego poparcia dla idei medycyny transplantacyjnej" - powiedziała w poniedziałek wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, podczas uroczystości wręczenia nagród.

  Karolina Czaja zdobyła pierwsze miejsce i odebrała nagrodę w wysokości 2 tys. zł za pracę "Wiedza oraz postawy wobec transplantologii narządów wśród studentów uniwersytetu w Kielcach". Drugie miejsce i nagroda 1,5 tys. zł przypadły Beacie Chamioło za pracę "Przeszczep serca - problem medyczny i społeczny", a trzecie i nagroda rektora uniwersytetu w wysokości 1 tys. zł - to zdobycz Anety Lesiak, autorki pracy "Postawa pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa wobec problemu transplantologii".

  Wszystkie laureatki to studentki uniwersyteckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  W konkursie uhonorowano też uczniów klas ponadgimnazjalnych. Rywalizowali oni o ufundowane przez wojewodę nagrody za najlepsze wypracowanie pisemne dotyczące transplantologii, najlepszy plakat propagujący transplantacje oraz najlepszą prezentację multimedialną promującą przeszczepianie narządów.

  W Świętokrzyskiem w 2008 roku nie pobrano ani jednego narządu do przeszczepu. Dzięki przełamującej bariery światopoglądowe kampanii "Przeszczep to drugie życie", w zeszłym roku pobrań było dziewięć, a w tym roku już siedem, w tym pięć w Kielcach.

  PAP - Nauka w Polsce

   

  mch/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią. Almanach Historyczny – czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Janusz Detka (ur. 1958) – polski literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i od 2012 roku dziekan Wydziału Humanistycznego tej uczelni. Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka została założona w 1969 roku.

  Józef Rurawski (ur. 1930 w Warszawie) – filolog, polonista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, filii tegoż Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Zamiejscowego Filologiczno-Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w Piotrkowie Trybunalskim, a od roku 1980 profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Graft-Versus-Host Disease, GVHD, czyli choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi to rodzaj fizjologicznej (choć np. w transplantologii hematologicznej często niepożądanej) reakcji zachodzącej w organizmie biorcy przeszczepu pod wpływem wprowadzonych do niego obcych antygenowo limfocytów.

  Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego (IP i NoZ UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2004 roku. W jej skład wchodzą 3 katedry, w ramach których znajduje się 5 zakładów i 4 pracownie naukowe. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z koncepcją, modelami i teorią w pielęgniarstwie, kształceniem w naukach opiekuńczych, komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie, optymalizacją opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym, zachowaniami zdrowotnymi dzieci i ich efektami,; epidemiologiąa zachorowań na nowotwory złośliwe. Instytut kształcił studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 1064 studentów w trybie dziennym (680) oraz trybie zaocznym (384), a także kilku doktorantów, odbywających swoje studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Michał Pindera (ur. 1943, zm. 14 czerwca 2010) – polski pedagog, doktor habilitowany inżynierii, ekspert w dziedzinie hutnictwa, prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie i profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Nauk Pedagogicznych.

  Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WM UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2004 roku wraz z wydzielenia Instytutów: Fizjoterapii oraz Pielęgniarstwa i Położnictwa z Wydziału Pedagogicznego. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach, należących do nauk medycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Salonik Historii Pielęgniarstwa – stała ekspozycja muzealna Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowana w Krakowie przy ul. Kopernika 25. Eksponaty pochodzą z ostatnich 100 lat działalności pielęgniarstwa w Krakowie (m.in. oryginalne dokumenty, kroniki, protokoły, listy, fotografie, portrety, albumy, meble, mundury pielęgniarek z lat 30. XX wieku oraz przedmioty użytkowe).

  Dodano: 19.10.2010. 15:47  


  Najnowsze