• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nareszcie przełom w medycynie komplementarnej i alternatywnej

  11.01.2010. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Coraz większa liczba osób ucieka się do medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM) w przypadku chorób, których w ich odczuciu tradycyjna terapia nie jest w stanie wyleczyć. W samej tylko UE liczba ta przekracza 100 milionów pacjentów. Jednakże wyzwanie, przed którym stają praktycy CAM to brak funduszy i współpracy naukowej, co hamuje rozwój tego obszaru medycyny. I tu do akcji wkracza finansowany ze środków unijnych projekt CAMBRELLA, który ma rozwiązać ten problem. Realizacja projektu CAMBRELLA, dofinansowanego na kwotę 1,5 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), rozpoczęła się dnia 1 stycznia 2010 r.

  Projekt CAMBRELLA (CAMBRELLA - paneuropejska sieć badawcza nad medycyną komplementarną i alternatywną (CAM)) przyczyni się do poprawy dobrego samopoczucia obywateli Europy poprzez stworzenie unijnej mapy drogowej, nakreślającej warunki wstępne dla dalszych badań nad medycyną komplementarną i alternatywną w Europie.

  Partnerzy projektu będą pracować do 2012 roku nad budową sieci europejskich instytutów badawczych zajmujących się medycyną komplementarną. Realizacja tego celu zaowocuje zacieśnieniem współpracy na skalę globalną.

  "Osiem grup roboczych CAMBRELLA skoncentruje się na terminologii, regulacjach prawnych, potrzebach pacjentów, roli terapii CAM w systemach opieki zdrowotnej oraz metodologii badań naukowych" - wyjaśnia dr Wolfgang Weidenhammer z Centrum Badawczego Medycyny Komplementarnej przy Technische Universität Munich w Niemczech.

  "Wypracujemy kompleksowy obraz obecnego statusu CAM w Europie, który posłuży za punkt wyjścia dla przyszłej działalności badawczej" - dodaje dr Weidenhammer, który jest również koordynatorem projektu.

  Konkretne cele projektu obejmują opracowanie opartej na konsensusie i powszechnie akceptowanej w Europie terminologii opisującej interwencje CAM, stworzenie bazy wiedzy, która ułatwi zrozumienie zapotrzebowania pacjentów na CAM i jej rozpowszechnienie oraz zbadanie potrzeb, przekonań i postaw obywateli UE wobec CAM.

  Konsorcjum CAMBRELLA obejmuje 16 naukowych organizacji partnerskich z 12 krajów europejskich, w tym z Austrii, Francji, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch. Projekt wspiera rada doradcza, w której skład wchodzą kluczowe grupy interesariuszy, takich jak usługodawcy, praktycy, pacjenci i konsumenci.

  "W 2008 r. Komisja Europejska po raz pierwszy zapowiedziała sponsoring w dziedzinie medycyny komplementarnej - w kontekście [7PR]" - mówi dr Weidenhammer. "Finansowanie projektu CAMBRELLA stanowi ukoronowanie wysiłków wielu europejskich inicjatyw i organizacji, aby zwrócić uwagę Europy na medycynę komplementarną."

  Medycyna komplementarna i alternatywna obejmuje terapie o podwalinach kulturowych i historycznych, w tym ziołolecznictwo, medytację, jogę, hipnozę, biologiczne sprzężenie zwrotne, akupunkturę i tradycyjną medycynę chińską.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ziołolecznictwo (fitoterapia, fitofarmakologia) – dział medycyny i farmakologii zajmujący się wytwarzaniem leków ziołowych z naturalnych bądź przetworzonych surowców uzyskiwanych z roślin leczniczych oraz ich stosowaniem w profilaktyce i terapii chorób. Pojęcie to jest również używane dla określenia gałęzi medycyny alternatywnej zajmującej się leczeniem preparatami roślinnymi. Medycyna tropikalna – dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób występujących w strefach zwrotnikowych i podzwrotnikowych. Medycyna kosmiczna – dziedzina medycyny wyłoniona z medycyny lotniczej, zajmująca się wpływem podróży kosmicznych na organizm i psychikę człowieka, na zachowanie astronautów i ich zdolność do pracy. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych, polowych i w statkach kosmicznych. Medycyną kosmiczną zajmują się przeważnie specjaliści medycyny lotniczej. Za twórcę medycyny kosmicznej uważany jest Hubertus Strughold.

  Medycyna niekonwencjonalna – metody leczenia wcale lub słabo akceptowane przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Zalicza się do niej zarówno metody leczenia, które w opinii większości lekarzy są bezwartościowe (np. bioenergoterapia), jak i takie, których pewne elementy zaadaptowano do medycyny głównego nurtu (np. akwaterapia i fitoterapia). Część metod leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji (np. akupunktura, medycyna ludowa), a inne powstały stosunkowo niedawno (np. homeopatia i bioenergoterapia). Medycyna fizykalna - dział medycyny, mający zastosowanie w fizjoterapii, gdzie łączy w sobie zagadnienia metod fizycznych wykorzystywanych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Dziedzina ta pozostaje w ścisłej współpracy z teoretycznymi oraz klinicznymi osiagnięciami innych działów medycyny oraz wieloma innymi pobocznymi dziedzinami - fizyki, techniki i nauk przyrodniczych.

  Skala Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale – GCS) jest używana w medycynie w celu oceny poziomu świadomości. Początkowo wprowadzono ją w celu umożliwienia szybkiej oceny stanu pacjentów po urazie głowy i wstępnego ustalenia rokowania. Obecnie jest powszechnie stosowana zarówno w medycynie ratunkowej, jak i do śledzenia zmian poziomu świadomości pacjentów w czasie leczenia. Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych.

  Skala CHA2DS2–VASc – w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo–zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których konieczne jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej.

  Dodano: 11.01.2010. 15:12  


  Najnowsze