• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nastolatki słuchają rodziców

  30.03.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wbrew powszechnemu przekonaniu nastolatki słuchają opinii rodziców na temat palenia tytoniu i są przekonani, że powinni oni zniechęcać swoje dzieci do tego nałogu - pokazują wyniki szwedzkich badań. Wyniki opublikowane w czasopiśmie BMC Public Health sugerują, że należy wspierać rodziców w zniechęcaniu swoich dzieci do palenia tytoniu w ramach zakrojonych na większą skalę działań zmierzających do zapobiegania nałogowi w większej populacji.

  Lata młodzieńcze to kluczowy okres z punktu widzenia szerokiego zakresu zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym, w tym palenia tytoniu, gdyż - jak pokazują wyniki badań - pierwszy kontakt z tytoniem niemal wszystkich palaczy miał miejsce jeszcze w szkole. Co więcej, dzieci mogą się niezwykle szybko uzależnić od palenia tytoniu, a u najbardziej podatnych może to nastąpić w ciągu kilku dni od wypalenia pierwszego papierosa.

  Rozwiązanie tego problemu wymaga zebrania precyzyjnych informacji o tym, kiedy dokładnie młodzi ludzie zaczynają palić tytoń, w jaki sposób ich zachowanie ewoluuje w czasie oraz kto ma wpływ na nastolatków, a przez to może najskuteczniej zapobiegać wpadaniu przez nich w nałóg palenia tytoniu.

  Wielu rodziców jest przekonanych, że mają niewielki wpływ na styl życia swoich nastoletnich dzieci, które nie chcą, aby im suszyć głowę w związku z czymś takim jak palenie tytoniu. W ramach omawianych badań naukowcy z Wydziału Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu UmeĂĽ w Szwecji zbadali postawy szwedzkich nastolatków wobec działań rodziców dotyczących palenia tytoniu i obserwowali sposób, w jaki te postawy zmieniały się w czasie.

  W tym celu przeanalizowali dane z sondaży przeprowadzonych wśród szwedzkich nastolatków w latach 1987, 1994 i 2003. W każdym sondażu pytano 4.500 młodych ludzi w wieku od 13 do 17 lat, czy palą tytoń, czy rodzice próbowali wpływać na ich postawę wobec palenia tytoniu oraz jakie ich zadaniem działania powinni podejmować rodzice, aby wpłynąć na tę postawę w przypadku nastolatka.

  Wyniki pokazały, że w przeciwieństwie do oczekiwań przytłaczająca większość nastolatków odpowiedziała, że rodzice powinni interweniować, aby zapobiegać paleniu tytoniu przez dzieci, choć pogląd ten był bardziej popularny wśród niepalących. Ponadto poparcie dla działań rodziców zwiększało się wraz z upływem czasu; w 1987 r. 87% niepalących i 67% palących popierało wysiłki rodziców, aby przekonać dzieci do niepalenia tytoniu. Natomiast w 1994 r. wartości te wyniosły odpowiednio 93% i 81%, a w 2003 r. 95% niepalących i 84% palących popierało działania rodziców na rzecz niepalenia tytoniu.

  Zdaniem nastolatków, najlepsze co mogą zrobić rodzice to starać się przekonać nastolatka do niepalenia, zakazać palenia tytoniu w domu oraz nie palić samemu. Inne opcje, takie jak całkowity zakaz palenia lub zmniejszenie kieszonkowego palaczom, cieszyły się mniejszą popularnością.

  Odsetek palaczy tytoniu spadł w latach objętych badaniami z 8% wykazanych w badaniu z 1987 r. do 4% w 2003 r. Ponadto odsetek dzieci, które nigdy nie próbowały palić tytoniu wzrósł do 57% w 2003 r. Naukowcy zasugerowali, że spadek liczby nastolatków palących tytoń może mieć związek ze zmianą ustawodawstwa i spadkiem społecznej akceptacji palenia tytoniu.

  Niemniej badanie wykazało, że niewielka część badanych paliła tytoń juz w wieku 13 lat. Dlatego, jak napisali naukowcy, wysiłki zmierzające do zapobiegania paleniu tytoniu należy podejmować zanim dzieci staną się nastolatkami.

  "Krzepiącym jest fakt, że nastolatki reagują pozytywnie na postawy rodziców wobec palenia tytoniu." "Rodzice powinni być zachęcani do podejmowania działań na rzecz zapobiegania paleniu tytoniu przez swoje dzieci."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  BMC Public Health:
  http://www.biomedcentral.com/bmcpublichealth/

  Uniwersytet w UmeĂĽ:
  http://www.umu.se/

  Źródło danych: BMC Public Health
  Referencje dokumentu: Nilsson, M et al. (2009) Adolescents' perceptions and expectations of parental action on children's smoking and snus use; national cross sectional data from three decades. BMC Public Health 9:74. DOI: 10.1186/1471-2458-9-74.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ruch antynikotynowy w III Rzeszy – zbiór działań administracyjno-propagandowych przeprowadzonych przez władze III Rzeszy w latach 30. i wczesnych 40. XX w., których celem było ograniczenie palenia tytoniu przez ludność tego kraju. Mozaika tytoniowa – wirusowa choroba tytoniu i innych gatunków z rodziny psiankowatych. Wirus mozaiki tytoniu (łac. Nicotiana virus) należy do jednoniciowych wirusów (+) ssRNA. Został jako pierwszy wyizolowany w postaci krystalicznej przez Wendella Stanleya w 1935 roku. Tytoń – produkt tworzony z liści tytoniu, który można skonsumować, używać jako formy pestycydów lub jako lekarstwa. Najczęściej jest wykorzystywany w formie używki, a najpopularniejsze sposoby spożywania tytoniu to palenie (np. w formie papierosa), zażywanie doustne (snus) lub wdychanie przez śluzówkę nosa (tabaka).

  Nagar – twardy, porowaty osad, czarnej barwy, powstający na wewnętrznych ściankach główki fajki w trakcie prawidłowego opalania złożony z produktów spalania tytoniu i zwęglonego drewna. Właściwie uformowana warstwa nagaru pełni rolę izolacyjną, ochraniając materiał fajki przed żarem i jednocześnie absorpcyjną, wchłaniającą nadmiar wilgoci powstającej w trakcie palenia. Prawidłowo uformowany nagar, w dobrze konserwowanej fajce zachowuje długo lekki aromat pierwszego palonego w fajce tytoniu. Mokry tytoń (tobamel lub maassel) - tytoń służący do palenia w arabskiej fajce wodnej (shishy). Tytoń ten charakteryzuje się bardzo dużą wilgotnością i mocnym aromatem, dzięki nasączeniu go melasą cukrową, syropami owocowymi, esencjami i olejkami aromatycznymi. Wilgotność tego tytoniu uniemożliwia palenie go w fajkach klasycznych, gdyż wymagane jest dla prawidłowego żarzenia stałe podgrzewanie go węglem drzewnym.

  Fajka – przedmiot służący do palenia tytoniu lub innych substancji, składający się zwykle z ustnika (rurki, trzymanej w ustach) i główki (komory spalania), połączonej z ustnikiem przez cybuch. Szkolne schronisko młodzieżowe (SSM) – rodzaj schroniska turystycznego. Jest to placówka oświatowo–wychowawcza funkcjonująca w oparciu o ustawę o systemie oświaty i z tego względu na jej terenie obowiązuje ustawowy zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

  WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) - Konwencja Ramowa dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu. Traktat Światowej Organizacji Zdrowia przyjęty 21 maja 2003 roku podczas szczytu przedstawicieli WHO. To pierwszy międzynarodowy traktat o zdrowiu publicznym. Wszedł w życie 27 lutego 2005 roku. Easyway To Stop Smoking to metoda rzucania palenia, opracowana przez Allena Carra. Nie zajmuje się uzależnieniem fizycznym, ale psychicznym. Jej istotą jest zmiana nastawienia palacza do palenia, sposobu, w jaki myśli o paleniu.

  Palarnia – według definicji Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał na zewnątrz".

  Jean Nicot (1530-1600) - lekarz i dyplomata francuski na dworze portugalskim. Urodził się w Nîmes. W latach 1559-1561 był francuskim ambasadorem w Lizbonie. Zachwalał medyczne właściwości tytoniu. Popularyzował palenie i wciąganie tytoniu w Europie, namawiając do tego monarchów francuskich. Od jego nazwiska został nazwany tytoń (Nicotiana) oraz główny alkaloid tytoniu - nikotyna. Opublikował jeden z pierwszych francuskich słowników: fr. Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne (opublikowany w 1606).

  Paul Cameron (ur. 9 listopada 1939 w Pittsburghu) − amerykański psycholog zajmujący się głównie kwestiami związanymi z homoseksualizmem, a także wpływem biernego palenia na zdrowie. Philippe Couillard, (ur. 26 czerwca 1957 w Montrealu) jest politykiem kanadyjskim i aktualnym szefem Liberalnej Partii Quebecu. Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą neurochirurgiem. Był ministrem zdrowia i służb społecznych w rządzie liberalnym Jean Charesta w latach 2003 do 2008. W czasie pełnienia przez niego urzędu ministra wprowadzono w Quebecu zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.

  Adolf Eduard Mayer (ur. 9 sierpnia 1843 w Oldenburgu, zm. 25 grudnia 1942 w Heidelbergu), niemiecki chemik rolny, którego praca nad mozaiką tytoniu odegrała ważną rolę w odkryciu wirusa mozaiki tytoniu i innych wirusów. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców(DDRR) - jest to zespół pewnych cech, zachowań u części dorosłych osób, których rodzice się rozwiedli. Do najczęściej występujących zachowań dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców zalicza się np.:

  Fajczarnia - rodzaj mebla służący do przechowywania fajek, akcesoriów do palenia i tytoniu. Nazwą fajczarni określano meble różnego rodzaju i kształtu - szafki, półki, podstawki, stoliki. Sprzęt ten mógł mieć różną wielkość, od kasetki z przegródkami do szafy z odpowiednimi wieszakami i wyciętymi formami do ustawiania fajek. Szafy takie służyły do przechowywania fajek o bardzo długich cybuchach, tzw. stambułkach, które stały się modne w latach dwudziestych XIX w. Francuscy ambasadorzy w Portugalii: Najsłynniejszym z ambasadorów Francji w Lizbonie jest popularyzator palenia tytoniu Jean Nicot. W XVII wieku Francja posługiwała się pomocą Portugalczyków przeciw dominacji Hiszpanii w Europie. W XVIII wieku Portugalia wybiera za swego sojusznika Wielka Brytanię, z którą jest związana do dziś, Francja zaś wsparła Hiszpanię, którą od 1700 roku rządzą Burbonowie.

  Dodano: 30.03.2009. 15:11  


  Najnowsze