• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy analizują dietę europejską

  18.12.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Włoskie risotto, hiszpańska paella i tradycyjna, brytyjska pieczeń niedzielna (składająca się z pieczonego mięsa, pieczonych ziemniaków i warzyw) - to jedynie niewielka próbka potraw, które symbolizują poszczególne kraje i różnorodność kuchni w Europie, poddanych teraz wnikliwej analizie przez naukowców. Prace, których celem jest zbadanie codziennej ekspozycji Europejczyków na zanieczyszczenia żywności, mogą prowadzić do zmian nawyków żywieniowych na rzecz poprawy stanu zdrowia.

  Zróżnicowanie dań, które przesądza o wyjątkowości każdego kraju, jest jednocześnie tym, co utrudnia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenę zarówno poziomu korzystnych składników, jak i szkodliwych substancji.

  Statystyk dr Jean-Luc Volatier jest koordynatorem finansowanego ze środków unijnych projektu o nazwie Total Diet Study (TDS) Exposure, a także kierownikiem wydziału wsparcia naukowego w zakresie oceny zagrożeń przy francuskiej agencji bezpieczeństwa żywności ANSES. Jak twierdzi: "Problem w tym, że brakuje nam wspólnej metodologii europejskiej. Celem projektu jest zbudowanie sieci [w celu zgromadzenia danych z różnych krajów europejskich], aby móc porównać ekspozycję na składniki odżywcze i zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie i pozostałości pestycydów".

  Do tej pory eksperci ds. bezpieczeństwa żywności nie byli w stanie ich porównać, gdyż w każdym kraju dane były gromadzone w odmienny sposób lub - w niektórych krajach Europy Wschodniej - w ogóle nie były zbierane. Dr Volatier dodaje: "Dostępność porównywalnych danych na temat ekspozycji poprawi jakość oceny ryzyka oraz umożliwi dostosowanie i udoskonalenie przepisów". To sugeruje, że obywatele UE odniosą pośrednie korzyści z tych badań.

  Wielu znanych ekspertów ds. zdrowia przedstawiło swoje spostrzeżenia dotyczące diety europejskiej. Toksykolog Francesco Cubadda z Higher Institute for Health ISS w Rzymie wyjaśnia: "Aby ocenić poziom skażenia żywności szkodliwymi zanieczyszczeniami chemicznymi w diecie każdego kraju, najpierw należy ocenić ogólną dietę w danym państwie, a następnie zebrać próbki żywności, aby zrekonstruować strukturę spożycia. Po przeanalizowaniu tych próbek i ustaleniu średniego stężenia substancji chemicznych, należy połączyć te dane i określić ekspozycję, czyli ryzyko powiązane ze średnim spożyciem".

  Dane zgromadzone w toku projektu będą również cennym źródłem informacji dla specjalistów żywieniowych, takich jak Julia Wärnberg - lekarz dietetyk z Instytutu Karolinska, która wyjaśnia: "Prace te przynoszą wielodyscyplinarne wyniki. Badania ogólnej diety są dla specjalistów żywieniowych nieocenione, gdyż dostarczają wiarygodnych informacji o słabiej przestudiowanych składnikach odżywczych i zanieczyszczeniach w prowadzonych przez nas analizach skutków zdrowotnych różnych schematów żywieniowych. Na przykład aktualne bazy danych składu żywności nie obejmują metali, jak np. rtęci, przez co nie można wiarygodnie oszacować tego typu zagrożenia w naszych zaleceniach dietetycznych".

  Miquel Porta, profesor epidemiologii na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, Hiszpania, również uznaje projekt za "niezbędny" i logiczny. Jest przekonany, że wyniki projektów, takich jak TDS Exposure, mogą udoskonalić sposób przeprowadzania kontroli i zminimalizować w ostatecznym rozrachunku ekspozycję ludzi na szkodliwe substancje. Podsumowuje: "Obecność zanieczyszczeń, takich jak dioksyny i inne [tak zwane] węglowodory chlorowane [w tym pestycydy], w łańcuchu żywnościowym informuje nas o tym, że kontrole przeprowadzane zarówno przez organy publiczne, jak i przez przedsiębiorstwa spożywcze są niewystarczające, a my stajemy w obliczu systemowego problemu, który dotyka żywność, rolnictwo i środowisko".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Normy żywienia – przyjęta na podstawie badań ilość energii i składników odżywczych wystarczająca zaspokojeniu znanych potrzeb żywieniowych praktycznie wszystkich zdrowych osób w populacji. Spożycie zgodne z określonymi w normach ma zapobiec chorobom z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży. Należy pamiętać, że normy opracowywane są dla grup ludności, a nie dla poszczególnych osób i przeznaczone są dla ludzi zdrowych. Osoby chore powinny stosować się do zaleceń żywieniowych wyznaczonych przez lekarza specjalistę. Normy żywienia człowieka stosowane są w wielu dziedzinach związanych z żywnością i żywieniem, w tym przede wszystkim w: Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Świąteczna Zbiórka Żywności – ogólnopolska zbiórka żywności organizowana rokrocznie od 1997 roku przez Federację Polskich Banków Żywności na przełomie listopada i grudnia na terenie sklepów. Jej celem jest zebranie żywności, która zostaje następnie przekazana w okresie przedświątecznym osobom najuboższym przez organizacje współpracujące z polskimi bankami żywności, a także zwrócenie uwagi na problemy biedy i niedożywienia w Polsce. Do 2012 roku zebrano łącznie ponad 6400 ton żywności. Kolejna, 17. Świąteczna Zbiórka Żywności, odbywać się będzie w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 roku. Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Nutraceutyki – środki spożywcze łączące w sobie wartości żywieniowe i cechy środków farmaceutycznych. Oznaczają zarówno poszczególne składniki żywności, jak i substancje dodatkowe, a także gotowe produkty spożywcze oraz suplementy, których spożycie przynosi większe korzyści zdrowotne i terapeutyczne, niż te wynikające z normalnej diety. ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania.

  Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności, który został uznany przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy. Lista tych numerów (zwana listą E) jest sporządzana przez Komitet Naukowy Technologii Żywności i następnie dołączana do dyrektywy Komisji Europejskiej, która podlega zaaprobowaniu przez Parlament Europejski.

  Dodano: 18.12.2012. 17:49  


  Najnowsze