• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy badają zastosowanie systemu HELICS dla potrzeb europejskich oddziałów intensywnej opieki medycznej

  24.01.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Intensywna opieka medyczna to gałąź medycyny zajmująca się systemami podtrzymywania życia i pracy organów u pacjentów w stanie krytycznym. Opieką taką obejmuje się pacjentów o dużych szansach na przeżycie i których stan potencjalnie może wrócić do normy. Zdarza się jednak, że na szpitalnych oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) dochodzi do zakażeń, stanowiących dodatkową przyczynę cierpienia dla pacjentów i ich najbliższych.

  Zespół naukowców przeprowadził badanie mające na celu ocenę możliwości zastosowania Programu Monitorowania Zakażeń i Chorób Zakaźnych w Sieci Szpitali Europejskich (Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance - HELICS) na europejskich oddziałach intensywnej opieki pediatrycznej. HELICS jest częścią programu UE znanego jako "Poprawa bezpieczeństwa pacjentów w Europie", którego zadaniem jest kontrola zakażeń szpitalnych poprzez wnikliwy nadzór. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w listopadowym (2007) numerze "Intensive Care Medicine Journal".

  Naukowcy z Lille we Francji dokonali porównania pediatrycznych definicji zakażeń szpitalnych z programem HELICS. Zbadano możliwości zastosowania kwestionariusza HELICS wobec pacjentów pediatrycznych, a następnie przeprowadzono badanie o zasięgu europejskim oceniające programy nadzoru zakażeń szpitalnych. Uczestnikami badania były oddziały stowarzyszone z Europejskim Towarzystwem Intensywnej Opieki Pediatrycznej i Noworodkowej (European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care) i Frankofońską Grupą ds. Resuscytacji i Nagłych Przypadków Pediatrycznych (Francophone Group of Resuscitation and Paediatric Emergencies).

  Naukowcy dostrzegli różnice pomiędzy oddziałami intensywnej opieki medycznej dla dorosłych i dla dzieci: definicję będącego wynikiem szpitalnego zakażenia zapalenia płuc; stopniowanie dolegliwości podczas przyjmowania na oddział; wyniki dotyczące ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. Łącznie próba obejmowała 23 kraje; uzyskano 65 odpowiedzi na sondaż. Naukowcy stwierdzili także różnice w źródłach definicji tych infekcji. Aż 38 procent tych definicji pochodziło z amerykańskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób, 21 procent było pochodzenia regionalnego lub krajowego, 20 procent miało źródła wielorakie, zaś pochodzenie 18 procent było lokalne.

  Listę najczęstszych zakażeń szpitalnych otwierają infekcje układu krwionośnego (91 procent oddziałów), nieznacznie wyprzedzając infekcje będące następstwem używania cewnika (88 procent) oraz zapalenie płuc (86 procent). Listę kończą infekcje dróg moczowych (77 procent).

  Według raportu 75 procent spośród uczestniczących w badaniu oddziałów wyraziło zainteresowanie dołączeniem do europejskiej grupy roboczej zajmującej się pediatrycznymi zakażeniami szpitalnymi, działającej przy Europejskim Towarzystwie Intensywnej Opieki Pediatrycznej i Noworodkowej.

  Jak twierdzą autorzy raportu, Francois Dubos, Marie Vanderborght, i in., badanie wykazało, że wdrożenie programu HELICS jest potrzebne. "Istnieje szerokie poparcie dla stosowania programu, a jego wdrażanie nie jest trudne" - tłumaczą autorzy raportu. Program ten może być skutecznym narzędziem do zapewnienia dobrego samopoczucia borykających się z chorobą pacjentów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, OIT, OIOM, (ang. Intensive Care Unit, ICU) - jeden z podstawowych oddziałów szpitalnych zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym. Glasgow Meningococcal Septicemia Prognostic Score (GMSPS) – skala medyczna umożliwiająca ocenę stanu klinicznego, ale też rokowania, chorych na inwazyjną chorobę meningokokową. Ocena stanu i monitorowanie chorego według tej skali powinno się już odbywać przed przyjęciem do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Anestezjolog jest to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja.

  Burkholderia cepacia - jest to nieprzetrwalnikująca, Gram-ujemna bakteria nie fermentująca glukozy, która może być przyczyną zakażeń oportunistycznych. Jest częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii, onkologii oraz transplantologii. U osłabionych pacjentów jest w stanie wywołać m.in. posocznicę, zapalenie wsierdzia, zapalenie dróg moczowych. Szczególnie predysponowani na zakażenie są chorzy na mukowiscydozę. Pankuronium (ATC: M 03 AC 01) – organiczny związek chemiczny, niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, znany pod nazwą handlową Pavulon. Jako lek podawany jest w formie roztworu soli pankuronium – bromku pancuronium (C35H60Br2N2O4). Należy do grupy niedepolaryzujących środków zwiotczających. Stosowany jest wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy anestezjologów w czasie operacji oraz do prowadzenia leczenia oddechem kontrolowanym z respiratora w szpitalnych oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz oddziałach intensywnej terapii. Pankuronium podaje się we wstrzyknięciach dożylnych przez venflon lub przez wkłucie centralne bezpośrednio do przedsionka serca.

  Acinetobacter baumannii - gatunek Gram ujemnych bakterii wywołujących zakażenia oportunistyczne u ludzi. Bytuje w wodzie i glebie. Infekcja Acinetobacter baumannii jest częstym zakażeniem wewnątrzszpitalnym u pacjentów wymagających dużej ilości procedur inwazyjnych, przebywających na Oddziałach Intensywnej Terapii. Zakażenie u takich pacjentów może często prowadzić do sepsy. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – placówka służby zdrowia w Brzozowie. Ma oddziały typowe dla szpitali powiatowych, takie jak: szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział ginekologiczno-położniczy, dziecięcy, wewnętrzny, neurologiczny, czy intensywnej opieki medycznej (OIOM). Jest tu także Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, w którym leczeni są pacjenci chorzy na raka nie tylko z województwa podkarpackiego, ale również z województw ościennych. Ośrodek onkologiczny dzieli się na oddziały chirurgii onkologicznej, chemioterapii i ortopedii onkologicznej. Jesienią 2011 roku szpital obchodził 60-lecie swojego istnienia.

  Selektywna dekontaminacja przewodu pokarmowego - (ang.SDD, selective deconatmination of the digestive tract) - profilaktyczna procedura medyczna, stosowana głównie w anestezjologii, mająca na celu zapobieganie zakażeniom układu oddechowego w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej. Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Dodano: 24.01.2012. 17:26  


  Najnowsze