• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy dzielą bakterie jelitowe na enterotypy

  20.05.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że bakterie jelitowe człowieka można podzielić na trzy główne grupy zwane enterotypami. Wyniki badań zaprezentowane w czasopiśmie Nature pokazują, jak bakterie jelitowe w każdym enterotypie organizują się w stabilne i odrębne skupiska o wspólnych cechach. Odkrycia, które mogą pomóc w lepszym informowaniu osób potrzebujących pomocy medycznej lub dietetycznej, stanowią dorobek projektu METAHIT (Metagenomika układu trawiennego człowieka), który otrzymał 11,4 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  W skład zespołu naukowego METAHIT weszli akademicy i przedsiębiorcy z Belgii, Brazylii, Chin, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch. Ich zdaniem rozmaite czynniki, takie jak stan zdrowia, wiek czy miejsce zamieszkania nie mają wpływu na typ bakterii jelitowych.

  Partnerzy projektu METAHIT najpierw opisali florę bakteryjną jelit 39 osób z Europy, Azji i Ameryki. Następnie poszerzyli badania o kolejnych 85 osób z Danii i 154 z Ameryki. Po przeprowadzeniu zaawansowanej analizy bioinformatycznej, badania populacji ujawniły istnienie trzech różnych grup bakterii jelitowych u ludzi, nazwanych przez naukowców "enterotypami". Żaden z czynników różnicujących, takich jak wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia, nie odegrał istotnej roli w rozpoznawanych enterotypach.

  Znacznie mniejsze od komórek ludzkich, komórki bakterii licznie występują w organizmie człowieka - na każdą naszą komórkę przypada 10 bakterii żyjących w naszym organizmie, z czego większość w jelitach. Według odkryć dokonanych w ramach badań, na trzy enterotypy składają się różne kategorie bakterii o odmiennym oddziaływaniu na jelito. To znaczy, bakterie z rodzaju Bacteroides Bacteroides dominują w enterotypie 1. Zespół odkrył również, że tworzą one odrębne skupisko flory jelitowej wraz z innymi gatunkami bakterii. Enterotyp 2 jest zdominowany przez bakterie z rodzaju Prevotella, a enterotyp 3 głównie przez bakterie zwane Ruminococcus, obok innych gatunków, takich jak Staphylococcus i Gordonibacter. Według ekspertów enterotyp 3 jest najbardziej rozpowszechniony.

  Jak podają naukowcy skupiska bakterii dostarczają również energii. Przykładem jest enterotyp 3, który specjalizuje się w rozkładaniu mucyny. Mucyna, typ białek generowany przez komórki nabłonkowe, wytwarza i wydziela śluzy w narządach organizmu. Rozkład mucyny pomaga na przykład jelitom w absorpcji fragmentów służących za pożywienie dla organizmu. Wszystkie trzy enterotypy wytwarzają witaminy. Enterotyp 1 na przykład wytwarza witaminę B7 (biotynę), B2 (ryboflawinę) i C (kawas askorbinowy), enterotyp 2 wytwarza witaminę B1 (tiaminę) i kwas foliowy.

  Dzięki skupiskom bakterii i zmienności ich funkcjonowania, każdy enterotyp odzwierciedla odmienny sposób wytwarzania energii, który jest zgodny z nosicielem. Populacje bakterii mogą nawet współpracować ze swoimi nosicielami na różnych poziomach, wpływając na ich zdrowie.

  Zespół METAHIT opublikował pierwszy katalog genów bakterii jelitowych człowieka, który eksperci nazywają drugim genomem lub "metagenomem". Te populacje bakterii kodują 150 razy więcej genów niż genom człowieka. W katalogu naukowcy podkreślają, że z grupy ponad 1.000 gatunków bakterii żyjących w jelicie człowieka, każdy człowiek nosi w sobie setki typów bakterii.

  Odkrycia pomogą naukowcom i lekarzom w ich dążeniach do zaspokojenia potrzeb pacjentów, zwłaszcza w zakresie zapewnienia indywidualnej i profilaktycznej porady dietetycznej i medycznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Bacteroides – rodzaj bakterii, będących pałeczkami gram-ujemnymi, należącymi do bezwzględnych beztlenowców. Wchodzą one w skład fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka i są najliczniejsze spośród wszystkich bakterii wchodzących w jej skład. Na jeden gram kału średnio można znaleźć 10 bakterii z rodzaju Bacteroides. Do czynników zjadliwości tych bakterii należy: otoczka, kolagenaza, neuramidaza, DNA-aza, proteaza, fibrynolizyna. Jednak w przeciwieństwie do Fusobacterium nie zawierają LPS.

  Fimbria - włosowata struktura komórkowa. Niektóre bakterie posiadają ich setki. Występują u bakterii Gram-ujemnych, głównie z rodzaju Enterobacteriaceae (wyjątkowo u Gram-dodatnich - rodzaj Corynebacterium). Ich główną funkcją jest ułatwianie przylegania bakterii do innej komórki (np. w celu zainfekowania jej), czyli adhezji. Odmianą fimbrii pełniących ważną rolę w procesie zwanym koniugacją są fimbrie płciowe lub inaczej pile.

  Fimbria - włosowata struktura komórkowa. Niektóre bakterie posiadają ich setki. Występują u bakterii Gram-ujemnych, głównie z rodzaju Enterobacteriaceae (wyjątkowo u Gram-dodatnich - rodzaj Corynebacterium). Ich główną funkcją jest ułatwianie przylegania bakterii do innej komórki (np. w celu zainfekowania jej), czyli adhezji. Odmianą fimbrii pełniących ważną rolę w procesie zwanym koniugacją są fimbrie płciowe lub inaczej pile.

  Barwienia bakterii – techniki stosowane w mikrobiologii, których celem jest umożliwienie obserwacji bakterii w mikroskopie świetlnym celem oceny ich wielkości, kształtu i niektórych cech morfologicznych. Barwienie jest konieczne ze względu na słaby stopień załamywania promieni świetlnych przez komórki bakterii.

  Kultura bakterii – sztuczna hodowla bakterii na przygotowanych do tego celu podłożach hodowlanych (pożywkach). Kultura bakterii to także bakterie wyhodowane w ten sposób.

  Bakterioryza – zjawisko symbiozy bakterii z roślinami wyższymi. Jednym z najbardziej znanych przykładów mających duże znaczenie gospodarcze jest związek między bakteriami azotowymi z rodzaju Rhisobium a roślinami motylkowymi (np. groch, fasola, łubin, koniczyna, bób). Bakterie te żyją w brodawkach wytwarzanych przez tkankę korzenia, stąd też określa się je mianem bakterii brodawkowych. Rośliny i bakterie czerpią z tego korzyści. Bakterie wiążą azot z powietrza i redukując go do jonów amonowych dostarczają jego związki roślinie. Roślina zaopatruje bakterie w węglowodany.

  Kwasooporność – właściwość bakterii związana z budową ściany komórkowej polegająca na nieodbarwianiu się pod wpływem kwasów.

  Dodano: 20.05.2011. 15:49  


  Najnowsze