• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy i MŚP łączą siły w walce z grypą

  11.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy i przedsiębiorcy z Europy oraz spoza kontynentu uzyskali wsparcie w kwocie 18 mln EUR na współpracę nad projektami, których celem jest grypa. W sumie 52 instytuty badawcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z 18 krajów europejskich oraz z Chin, Izraela i USA współpracują w ramach 4 projektów, aby określić sposób migracji genów wirusa grypy oraz zagrożenie, jakie stwarzają one dla dobrostanu ludzi i zwierząt. W ciągu niecałych dziesięciu lat Komisja przeznaczyła ponad 100 mln EUR na badania nad grypą.

  "Każdego roku sama tylko grypa sezonowa może spowodować zgon od 250.000 do 500.000 osób na świecie, a projekty badawcze takie jak te, finansowane ze środków unijnych, mogą pomóc w ratowaniu życia" - mówi Máire Geoghegan-Quinn, Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki. "Co więcej, zakończone sukcesem badania unijne w zakresie profilaktyki i leczenia grypy i innych chorób mają ogromną wartość społeczną i ekonomiczną, jak również wnoszą poważny wkład w realizację celów strategii Europa 2020."

  Dwa z czterech konsorcjów, którym przyznano dofinansowanie, zajmą się opracowywaniem innowacyjnych leków zwalczających grypę u ludzi, podczas gdy pozostałe dwa konsorcja badać będą grypę u świń.

  Przydział środków unijnych każdemu z tych projektów oraz ich szczegóły zostaną ustalone przy podpisywaniu umów, co będzie mieć miejsce w 2010 r. W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków na nowe projekty badań nad grypą ogłoszone w lipcu ubiegłego roku złożonych zostało 17 wniosków.

  Dwa projekty dotyczące opracowania nowych leków przeciw grypie to FLU-PHARM (Nowe leki ukierunkowane na polimerazę wirusa grypy) i FLUCURE (Opracowanie nowatorskich leków antywirusowych przeciw grypie). W ciągu 42 miesięcy trwania projektu FLU-PHARM jego partnerzy zajmować się będą nowymi kandydatami na leki zdolne do zahamowania replikacji wirusa w zakażonych komórkach, ukierunkowane w szczególności na domeny białek PB2 (białko kompleksu podstawowego polimerazy 2) i PA (białko kwasowe polimerazy).

  Leki opracowane w toku projektu FLU-PHARM pomogą zmniejszyć zagrożenie pacjentów grypą poprzez obniżenie ryzyka rozwinięcia odporności na leki oraz zminimalizowanie wszelkich potencjalnych skutków ubocznych. Jeżeli partnerzy projektu FLU-PHARM osiągną sukces, będą w stanie zaoferować nowe możliwości leczenia grypy sezonowej i pandemicznej. Ten projekt ma otrzymać wsparcie finansowe na kwotę 6 mln EUR. Partnerzy FLU-PHARM pochodzą z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Szwecji.

  Projekt FLUCURE skoncentruje się na mechanizmie replikacji wirusa, a konkretnie na PB1 (białko kompleksu podstawowego polimerazy 1)/białkach PA oraz na białkach NP (neuroptroteinach). Partnerzy z Bułgarii, Holandii, Litwy, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Włoch spodziewają się otrzymać 6 mln EUR dofinansowania na opracowanie nowych ewentualnych leków cechujących się także obniżonym ryzykiem pojawienia się oporności. Celem projektu FLUCURE jest opracowanie jednego lub dwóch kandydatów na leki, które będzie można zbadać klinicznie w ciągu czterech lat.

  Projekty ESNIP 3 (Europejska sieć monitorowania grypy u świń 3) oraz FLUPIG (Patogeneza i przenoszenie wirusa grypy u świń), których partnerzy spodziewają się dofinansowania na kwotę odpowiednio 1 mln EUR i 5 mln EUR, skoncentrują się na wpływie grypy na świnie.

  Projekt ESNIP 3 będzie utrzymywać i rozwijać sieć monitorowania grypy wśród świń, utworzoną w ramach projektów ESNIP 1 oraz ESNIP 2, które były także dofinansowane przez UE. Partnerzy ESNIP 3 z Belgii, Chin, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, Polski, USA, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch wzmocnią nadzór nad pandemią i dostarczą niezbędnych danych, aby pomóc ekspertom w podejmowaniu odpowiednich decyzji w opiece zdrowotnej nad zwierzętami.

  Projekt FLUPIG dążyć będzie do jak najlepszego zrozumienia udziału świń w pandemiach grypy - kwestia wymagająca dalszej analizy z uwagi na niejasność tego powiązania. Naukowcy zauważają, że brakuje również wiedzy na temat natury zmian genetycznych, które są potrzebne do skutecznej replikacji wirusa ptasiego u świń, skutecznego przenoszenia wirusa ptasiego między świniami, ze świń na ludzi oraz między ludźmi. Pogłębienie wiedzy w tym zakresie pomoże ekspertom ustalić metody lepszej kontroli nad pandemiami grypy w przyszłości. Partnerzy FLUPIG pochodzą z Belgii, Chin (Hong Kongu), Holandii, Niemiec, Polski, USA, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) podkreśla w swoim nowym raporcie, że wirusy grypy słyną ze swojej nieprzewidywalności. Eksperci ECDC zauważają, że większość krajów UE i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) odnotowała w swoich raportach spowolnienie rozprzestrzeniania się grypy pod koniec 2009 r. Należy zauważyć, że nadal raportuje się w tych krajach niezmiennie niski poziom rozprzestrzeniania się choroby. Spada również liczba potwierdzonych zgonów z powodu pandemii grypy, podawana na przykład na oficjalnych stronach internetowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek. Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej). Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku.

  Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals. Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później.

  Ptasia grypa, influenza ptaków – ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Oseltamiwir (ATC: J 05 AH 01) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy będący selektywnym inhibitorem neuraminidazyenzymu wirusa grypy. Jest stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy A i B.

  Przesunięcie antygenowe – zjawisko zmienności genetycznej polegające na punktowych, spontanicznych mutacjach występujących w przebiegu replikacji wirusów grypy. Najistotniejsze są zmiany antygenowe glikoprotein wirusa: hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N).

  Grypa azjatycka – pandemia grypy typu H2N2, która wybuchła w Chinach w 1957, rozprzestrzeniła się do innych krajów i trwała do 1958. Pochłonęła od 1 do 4 milionów ludzi. Po mutacji powstał wirus H3N2, który wywołał później grypę Hong-Kong.

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B. Rymantadyna (nazwa handlowa Flumadine) – lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A. Pochodna adamantanu.

  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA. H9N2 – szczep wirusa ptasiej grypy, powstały z mutacji podstawowego wirusa typu A. W 1999 i 2003 r. szczep H9N2 spowodował chorobę u trzech osób w Hongkongu, wszystkie wyzdrowiały.

  Hemaglutynina (w skrócie H lub HA) – glikoproteina o właściwościach antygenowych znajdująca się na powierzchni wirusów grypy (a także innych bakterii i wirusów). Funkcją tego białka jest przyłączenie cząsteczki wirusa do powierzchni infekowanej komórki. Nazwa hemaglutynina pochodzi od zdolności tej glikoproteiny do powodowania aglutynacji (zlepiania się ze sobą) erytrocytów. Myksowirusy - wirusy należące do RNA-wirusów, powodujące zlepianie się erytrocytów. Obejmują wirusy odry, świnki, grypy; te ostatnie charakteryzują się dużą zmiennością budowy antygenowej, a tym samym dużą liczbą odmian, co utrudnia dobranie skutecznej szczepionki.

  Dodano: 11.03.2010. 17:12  


  Najnowsze