• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy obalają mity dotyczące kremów przeciwdziałających starzeniu

  26.09.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Młodzieńczo wyglądająca aktorka promuje krem, który według producentów skrywa tajemnicę wiecznego piękna; ten schemat reklamowy jest tak wyeksploatowany, że prawie go nie zauważamy, podchodząc do ogromnej oferty kremów i maści z rosnącą rezerwą.

  Teraz sceptycy z całej Europy mogą podeprzeć się nowym, finansowanym ze środków UE badaniem międzynarodowego zespołu naukowców.

  Badacze z Francji, Niemiec, Węgier, Zjednoczonego Królestwa i USA przedstawiają w czasopiśmie Nature dowody na to, że białka, które mają znacząco wydłużać życie niektórych organizmów, w rzeczywistości nie mają wpływu na długowieczność zwierząt.

  Kremy przeciwdziałające starzeniu skóry często mają działać na gen wytwarzający to białko, zwane sirtuiną. W branży kosmetyków rozpowszechnione jest mniemanie, że sirtuina, często nazywana "genem długowieczności", jest aktywowana przez resweratrol - otrzymywaną z roślin substancję występującą w śladowych ilościach w czerwonym winie. Omawiane badanie dowiodło jednak, że podgląd ten jest oparty na fałszywych przesłankach.

  Badanie otrzymało dotacje w wysokości 10 699 805 euro w ramach projektu PROTEOMAGE ("Analiza funkcjonalna mechanizmów ewolucyjnych starzenia się w zaawansowanych badaniach proteomicznych") oraz 10 mln euro w ramach projektu LIFESPAN ("Integracja badań nad rozwojem i starzeniem się"). Oba projekty były realizowane w ramach obszaru tematycznego "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" szóstego programu ramowego (6PR).

  Sirtuiny były dawniej łączone ze starzeniem się i długowiecznością u drożdży, nicieni i muszek owocowych, tj. organizmów powszechnie używanych jako modele biologiczne starzenia się ludzi. Naukowy twierdzili, że gdy geny organizmu nadprodukują sirtuinę, długość jego życia znacznie wzrasta. U nicieni wzrost ten sięga nawet 50%.

  Omawiane badanie przynosi niemal rozstrzygające dowody, że wpływ na długość życia zwierząt obserwowany w poprzednich eksperymentach nie był w rzeczywistości powiązany z sirtuiną.

  Jeden z autorów pracy, dr David Gems z Uniwersytetu w Londynie, jako pierwszy zbadał dwa różne szczepy nicienia, z których każdy pochodził z innego z poprzednich badań. Nicienie zostały genetycznie zmodyfikowane, tak aby gen sirtuiny stał się nadaktywny. Zgodnie z oczekiwaniami, genetycznie zmodyfikowane nicienie żyły dłużej niż nicienie z grupy kontrolnej, których nie modyfikowano.

  Jednak gdy przygotowano badanie w taki sposób, aby jedyną różnicą między kontrolnymi i badanymi nicieniami był poziom sirtuiny, okazało się, że zjawisko długowieczności zniknęło. Oznacza to, że wcześniej obserwowaną długowieczność musiały wywoływać inne czynniki genetyczne. W jednym z dwóch pierwotnych szczepów odkryto, że chodzi o mutację genu biorącego udział w rozwoju komórek nerwowych.

  Dr Gems komentuje: "Te wyniki są bardzo zaskakujące. Przeanalizowaliśmy ponownie najważniejsze eksperymenty łączące sirtuinę z długowiecznością zwierząt i żaden nie wytrzymuje próby weryfikacji. Sirtuiny nie tylko dalekie są od bycia kluczem do długowieczności, ale w ogóle nie mają nic wspólnego z wydłużaniem życia. Mimo to uważam, że dobrze się stało: w końcu dla postępu nauki weryfikacja starych koncepcji może być równie ważna jak tworzenie nowych. Ta praca powinna pomóc skierować wysiłki naukowców ku tym procesom, które rzeczywiście odpowiadają za procesy starzenia".

  Naukowcy zbadali także transgeniczną wersję muszki owocowej, Drosophila melanogaster, u której podniesiono poziom sirtuiny. Transgeniczny model był wcześniej przedmiotem badań, które wskazywały na aktywację sirtuiny jako przyczynę zwiększonej długowieczności muszki.

  Udało się dowieść, że za wydłużenie życia owada odpowiadają inne czynniki genetyczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Długowieczność – jest to pojęcie oznaczające długość życia człowieka, zwierzęcia, bądź drzewa wyższą od oczekiwanej. Wpływ na długowieczność mają różne czynniki. Głównie są to uwarunkowania genetyczne, styl życia, a także klimat danego kraju. Przypadkami skrajnej długowieczności są tzw. superstulatkowie, czyli osoby, które przekroczyły 110 lat. Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia. Mutacja heterochroniczna - mutacja w obrębie genu kontrolującego rozwój zarodkowy powodująca, że pewne grupy komórek zachowują się w sposób typowy dla innego stadium rozwojowego danego organizmu. Można się tutaj dopatrzyć pewnej analogii z mutacją homeotyczną; jednakże w przypadku mutacji homeotycznej mamy do czynienia ze zmianą wartości pozycyjnej komórki natomiast w przypadku mutacji heterochronicznej dochodzi do zaburzenia czegoś co można by nazwać "wartością czasową" komórki w odniesieniu do procesów programu rozwojowego w który zaangażowana jest komórka bądź ich grupa. Dosyć dobrze zbadane są tego typu mutanty u nicienia Caenorhabditis elegans będącego jednym z organizmów modelowych w biologii rozwoju. Zazwyczaj geny, których zmiany objawiają się w taki sposób, kodują białka wpływające na zachowanie się komórek podczas ontogenezy.

  Nitnikowce (Nematomorpha), nitkowce, drucieńce (Gordiacea) – typ zwierząt, bardzo długich, wodnych bezkręgowców, wcześniej klasyfikowanych jako gromada typu obleńce, do których są podobne. Są uważane za grupę siostrzaną nicieni (Nematoda). Larwy prowadzą pasożytniczy tryb życia. Enoplia – podgromada nicieni. Narządy naboczne są kieszonkowate, wydłużone lub zastąpione drobnym otworem. Gruczoly ogonowe występują lub ich brak. Gardziel tych organizmów jest walcowate, niekiedy długa, zwykle podzielona na część przednią mięsistą i tylną gruczołowatą. Przybrzuszne gruczoły gardzieli znajdują ujście często na wierzchołkach zębów lub w pobliżu przedniego końca gardzieli. Są to nicienie wolnożyjące i pasożyty. Podgromada obejmuje następujące rzędy:

  Dermokosmetyki - nazwa powstała z połączenia dwóch pojęć: kosmetyków i farmaceutyków. Do dermokosmetyków najczęściej zaliczamy kremy przeciw starzeniu i kremy nawilżające. Dermokosmetyki to produkty zawierające aktywne biologicznie substancje, które mają mieć działanie podobne do tych jakie mają leki. Badania dermatologiczne faktycznie potwierdzają znacznie szersze działanie niż tylko te tradycyjne, związane z nawilżaniem (np. Chen et al; Zettersten, Ghadially, Feingold, Crumrine & Elias, 1997). Jednak pomimo doniesień o korzyściach jakie przynosi stosowanie dermokosmetyków, pojęcie to funkcjonuje tylko jako slogan marketingowy, tzn. nie ma silnych dowodów, na to, że produkty tak oznaczone spełniają funkcję która jest sugerowana przez ich nazwę. Dlatego to do konsumenta należy ocena istotności wszystkich przesłanek i podjęcia decyzji, czy warto więcej zapłacić za dermokosmetyki. Badanie etnograficzne – analiza życia społecznego dążąca do detalicznej i precyzyjnej deskrypcji rzeczywistości społecznej. W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie.

  Badanie biochemiczne krwi – badanie obejmujące analizę składników osocza. Dostarcza wielu cennych informacji i wskazówek ułatwiających postawienie właściwej diagnozy. Badanie osocza pokazuje poziom enzymów, hormonów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w naszym organizmie. Wyniki obrazują stan kliniczny konkretnych narządów. Zwierzęta transgeniczne – zwierzęta, których DNA zostało zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania pożądanego efektu fenotypowego. Modyfikowane zwierzęta są bardzo przydatne w wielu badaniach naukowych i medycznych. Na takich zwierzętach można obserwować procesy chorobowe in vivo ale także zwierzęta modyfikowane genetycznie mogą produkować ludzkie hormony, białka etc.


  Angiostrongyloza – (angiostrongylosis canum) choroba wywoływana u psów i lisów przez Angiostrongylus vasorum (robaka płucnego, nicienia płucnego, płucniaka). Pasożyt jest roznoszony przez ślimaki i pomrowy. Do zarażenia może dojść na skutek połknięcia zarażonego ślimaka lub pomrowa przez psa lub lisa. Zagrożenie stanowią również trawy lub patyki, po których pełzały ślimaki-nosiciele nicieni płucnych. Choroba daje objawy głównie ze strony układu oddechowego: przyspieszony oddech, duszności, ciężki wydajny kaszel z krwawa flegmą, nietolerancja wysiłkowa i omdlenia. Dochodzi także do zaburzeń krzepliwości objawiających się trudnością w zahamowaniu krwawień, siniakami, nadmiernymi krwawieniami przy zabiegach chirurgicznych. Pojawiają się też objawy ze strony układu nerwowego. W skrajnych przypadkach może dojść do śmierci chorego zwierzęcia. Postawienie prawidłowej diagnozy wymaga dodatkowych badań kału psów lub lisów na obecność płucników. Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych angiostrongylozą w Europie. Prawdopodobną przyczyną rozprzestrzeniania się choroby jest wzrost populacji lisów i ich zdolność do przemieszczania się na znaczne odległości.

  Przedłużanie życia, znane też jako gerontologia eksperymentalna czy gerontologia biomedyczna, ma na celu spowolnienie lub odwrócenie procesów starzenia, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i spodziewaną długość życia. Część badaczy, jak i osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia, uważa, że przyszłe osiągnięcia naukowe w dziedzinie regeneracji tkanek z pomocą komórek macierzystych, naprawy molekularnej, wymiany narządów (np. ksenotransplantacja) pozwolą ludziom na nieograniczoną długość życia i całkowite odmłodzenie i wyleczenie.

  Świątynia Długowieczności (chin. upr. 万寿寺, chin .trad. 萬壽寺, pinyin: Wànshòu Sì) – świątynia buddyjska znajdująca się przy Suzhou Jie w Pekinie. Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Biopsja (stgr. βίος /bios/ - w znaczeniu: życie biologiczne, odnoszący się do życia i żywych organizmów + stgr. ό̉ψις /opsis/ - obserwowanie, patrzenie) - rodzaj specjalnego zabiegu diagnostycznego, będącego inwazyjną metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek, który następnie jest oceniany morfologicznie z użyciem mikroskopu świetlnego (badanie histopatologiczne). Niekiedy materiał pobrany metodami biopsyjnymi (tzw. bioptat) jest wykorzystywany do badań innych niż morfologiczne (np. wirusologicznych, biochemicznych itp.).

  Dodano: 26.09.2011. 17:49  


  Najnowsze