• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkryli nowego rozgrywającego w układzie odpornościowym

  18.01.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył nowego rozgrywającego w układzie odpornościowym muszki owocowej, myszy i człowieka. Cząsteczka nazwana Akirin (co w języku japońskim znaczy "oczyszczanie") odgrywa istotną rolę w pobudzaniu wrodzonej reakcji odpornościowej.

  Naukowcy z Francji, Niemiec i Japonii opublikowali wyniki swoich badań w czasopiśmie "Nature Immunology".

  Wszystkie zwierzęta posiadają wrodzony układ odpornościowy. Z chwilą rozpoznania intruza receptory na powierzchni komórki wysyłają sygnał do jej wnętrza. Komórka uwalnia wówczas immunologicznie aktywne białka. W procesie ewolucji wrodzony układ odpornościowy podlegał niewielkim zmianom, a liczne cząsteczki obecne we wrodzonym układzie odpornościowym muszki owocowej występują również u ludzi.

  Kręgowce mają ponadto nabyty układ odpornościowy. Ta dodatkowa warstwa obronna zawiera antygeny, dzięki którym organizm "zapamiętuje" patogeny, z jakimi się zetknął. W przypadku podjęcia przez patogen ponownej próby wtargnięcia do organizmu antygeny "pamięci" są zdolne do szybkiej i skutecznej reakcji.

  Muszka owocowa nie posiada nabytego układu odpornościowego, więc często służy jako model do badania wrodzonego układu odpornościowego. Występują u niej dwa szlaki sygnalizacyjne, które mogą zostać aktywowane z chwilą wykrycia intruza przez układ odpornościowy. Jeden z nich nosi nazwę "Imd" (skrót od "immune deficiency" - niedobór odporności) i chociaż odkryto go ponad 10 lat temu, nadal nie wszystko o nim wiadomo.

  W najnowszych badaniach naukowcy wykorzystali mechanizm interferencji RNA (RNAi) do wyłączenia poszczególnych cząsteczek szlaku sygnalizacyjnego. Doświadczenie ujawniło nieznaną dotychczas cząsteczkę, której nadano nazwę Akirin.

  Po wyłączeniu cząsteczki Akirin obecnej w komórkach immunologicznych muszki znacznie wzrosła ich wrażliwość na infekcje bakteryjne. Jej zablokowanie w całym organizmie prowadziło do śmierci muszek na wczesnym etapie larwalnym.

  Dalsze badania ujawniły, że odpowiednik Akirin u myszy odgrywa podobną rolę jak u muszki. Ponadto wytworzenie u muszek, których własne cząsteczki Akirin zostały zablokowane, ich ludzkiej wersji prowadziło do przywrócenia wrodzonej reakcji immunologicznej.

  Odkrycia te mogą kiedyś doprowadzić do opracowania nowych leków przeciwnowotworowych. - Szlak sygnałowy zwany NF-?B , odgrywa ważną rolę w stanach zapalnych, a stany zapalne mają bardzo duże znaczenie w rozwoju nowotworów - wyjaśnił Michael Boutros z Niemieckiego Ośrodka Badań nad Rakiem, jeden z autorów artykułu. - Dlatego rozpoczęły się poszukiwania małych cząsteczek zdolnych do blokowania tego szlaku sygnałowego.

  Leki opracowane z myślą o blokowaniu innych połączeń w łańcuchu sygnałowym przechodzą już próby kliniczne. - Im więcej ogniw znamy w tym łańcuchu, tym łatwiej możemy zakłócić jego działanie - powiedział dr Boutros.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Niedobór odporności, defekt immunologiczny, immunopatia, niedobór immunologiczny – stan w którym zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania chorób zakaźnych jest osłabiona lub całkowicie zniesiona. Niedobory odporności dzieli się na: Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą:: Odporność humoralna - jeden z mechanizmów odporności swoistej. W reakcji odpornościowej humoralnej organizm wykorzystuje różne substancje chemiczne, najważniejszymi są w niej przeciwciała (białka odpornościowe). Przeciwciała są produkowane, a następnie uwalniane przez uczulone limfocyty B w odpowiedzi na pojawiający się w organizmie antygen.

  Indynawir – inhibitor proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), analog peptydowy. Lek pozwala zwiększyć liczbę komórek CD4, odgrywających ważną rolę w utrzymaniu sprawności układu odpornościowego. Autoantygen lub antygen autologiczny to taki antygen, który występuje w prawidłowych tkankach danego osobnika. We właściwie funkcjonującym organizmie autoantygeny nie są rozpoznawane przez komórki układu odpornościowego, dlatego nie dochodzi do odpowiedzi odpornościowej na ten rodzaj antygenów - stan taki nazywamy autotolerancją. Czasami jednak układ odpornościowy zostaje uczulony na autoantygeny, co zwykle doprowadza do choroby autoimmunizacyjnej.

  Odporność – zestaw wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami.
  Badaniem odporności zajmuje się immunologia. Aby organizm mógł zachowywać odporność, większość szczepień trzeba co pewien czas powtarzać. Pierwotne niedobory odporności to grupa chorób, w których występuje genetycznie uwarunkowana dysfunkcja układu odpornościowego. Można podzielić je na kilka dużych grup:

  CpG – niemetylowane sekwencje CpG to fragmenty DNA bakterii rozpoznawane za pomocą receptora TLR9 przez komórki układu odpornościowego. CpG jest celem odpowiedzi odpornościowej nieswoistej. Neutrofile, granulocyty obojętnochłonne – komórki układu odpornościowego należące do granulocytów. Pełnią zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej przeciwko bakteriom, ale nie pozostają obojętne również względem innych patogenów. Ich znaczenie wynika głównie z faktu szybkiego reagowania na obce organizmowi substancje. Jest ono możliwe dzięki obecności odpowiednich receptorów na powierzchni komórki z jednej strony, z drugiej zaś dzięki możliwości wytwarzania wolnych rodników oraz użycia całej gamy białek o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych.

  Odpowiedź odpornościowa wtórna - odpowiedź immunologiczna, występująca po uprzednim kontakcie z antygenem, podczas którego organizm nabywa odporności na ten antygen. Jeśli ten sam patogen pojawi się ponownie, układ odpornościowy reaguje wytwarzając większe ilości IgG. Uczestniczą w niej komórki pamięci, w które różnicują się limfocyty T i B.

  Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDA łac. Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti) – końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego), co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1983–2008 na AIDS zmarło 25 mln ludzi; obecnie rocznie z tego powodu umiera 2 mln osób.

  Autoimmunizacja – odpowiedź odpornościowa układu odpornościowego organizmu, w przebiegu której powstają nieprawidłowo skierowane przeciw własnym tkankom limfocyty T lub przeciwciała i która może prowadzić do powstania chorób autoimmunologicznych. Immunomodulacja – proces stymulacji systemu immunologicznego za pomocą różnorodnych substancji, zwanych immunomodulatorami, mający na celu regulowanie odpowiedzi odpornościowej organizmu na infekcje o rozmaitej etiologii.

  Dodano: 18.01.2012. 17:17  


  Najnowsze