• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkryli sekwencję genów, która prognozuje rozprzestrzenianie się raka

  12.07.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Grupa naukowców z Holandii odkryła genetyczny marker białkowy, który mógłby uchronić chorych na raka piersi przed niepotrzebną chemioterapią, donosi Lancet.

  Badania prowadzone w szkole medycznej im. Erazma w Rotterdamie doprowadziły do wykrycia sekwencji 76 genów, które prognozują, u której z pacjentek rak będzie rozwijał się w ciągu pięciu lat także w innych częściach ciała.

  Obecnie nie ma wiarygodnych narzędzi diagnostycznych przewidujących, u których z pacjentek cierpiących na raka piersi istnieje największe prawdopodobieństwo nawrotu choroby. John Foekens i jego grupa skoncentrowali się na warunku zwanym rakiem piersi z negatywnym wskaźnikiem węzłów chłonnych (bez przerzutów do węzłów chłonnych, lympho-node negative). Zdiagnozowane odpowiednio wcześnie (kiedy rak nie rozprzestrzenił się jeszcze w węzłach chłonnych), aż do 70 procent pacjentek cierpiących na raka piersi zostają wyleczone po zabiegach chirurgicznych i radioterapii. Tym niemniej po tego typu leczeniu następuje zazwyczaj chemioterapia i terapia hormonalna, które mają zapobiec przerzutom. Obecnie wiele kobiet nie potrzebuje tego typu kontynuacji leczenia. Dysponując nowym narzędziem diagnostycznym dr Foekens ma nadzieję zaoszczędzić zbędnej terapii pacjentkom z grupy niskiego ryzyka nawrotu choroby.

  Grupa naukowców pobrała materiał badawczy z nowotworów od 286 kobiet, u których rak piersi był ograniczony do piersi (negatywny wskaźnik węzłów chłonnych), i które nie przechodziły chemioterapii ani leczenia hormonalnego po operacji chirurgicznej. Wszystkie pacjentki przeszły testy genetyczne i były monitorowane przez około osiem lat. W ciągu tego okresu u 33,3 procent z nich rozwinęły się przerzuty do innych części ciała. Naukowcy przeanalizowali następnie 115 nowotworów, aby wyselekcjonować markery. Odkryli sekwencje 76 genów, która może prognozować, która z kobiet należy do grupy wysokiego ryzyka nawrotu choroby. Sekwencja została później przetestowana na genetycznym profilu 171 pacjentek o negatywnym wskaźniku na węzły chłonne. W przypadku 93 procent przewidywania okazały się słuszne, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo przerzutów w ciągu pięciu lat. Narzędzie okazało się jednak mniej precyzyjne przy określaniu pacjentek, które nie miały nawrotów w tym okresie czasu (48 procentowa dokładność).

  'Jeżeli tylko u 30 do 40 procent nie leczonych pacjentek ze wskaźnikiem negatywnym węzłów chłonnych rozwinęły się przerzuty nowotworu, nasza sekwencja prognostyczna mogłaby być skutecznym narzędziem identyfikującym pacjentki z grupy niskiego ryzyka. Pomogłoby by to zapobiec poddawaniu wielu z nich zbędnym terapiom,' powiedział dr Foekens. 'Jeżeli przyszłe badania potwierdzą nasze wyniki, ewentualne zalecenie dodatkowej terapii hormonalnej lub chemioterapii u pacjentek z rakiem piersi o negatywnym wskaźniku węzłów chłonnych mogłoby opierać się na tej właśnie sekwencji prognostycznej.'

  Należy jednakże pamiętać, że nie pierwszy już raz naukowcy odkrywają ekspresję genów dla nawrotów raka piersi. Krytycy ostrzegają, że choć badania te są jak dotąd najobszerniejszymi, wciąż mogą okazać się zbyt skromne do odpowiedniej selekcji końcowej właściwych genów przeznaczonych do analizy.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi. Węzeł wartowniczy (ang. sentinel lymph node, SLN) jest to pierwszy węzeł chłonny na drodze spływu chłonki z ogniska nowotworowego. Z racji położenia, przerzuty nowotworów złośliwych przerzutujących drogą naczyń chłonnych pojawiają się najczęściej najpierw w węźle wartowniczym. Określenie istnienia ewentualnych przerzutów w SLN ma kluczowe znaczenie dla terapii niektórych nowotworów. Biopsja węzła wartowniczego stosowana jest rutynowo u chorych z czerniakiem skóry, nowotworem gruczołu sutkowego, u kobiet z guzami narządu rodnego oraz u mężczyzn z rakiem prącia. Brak przerzutów w węźle wartowniczym rokuje dobrze, zmniejszając znacznie możliwość wystąpienia przerzutów w pozostałych węzłach drenujących chłonkę z danego obszaru. Umożliwia to odstąpienie od zabiegu usunięcia wszystkich węzłów chłonnych danego regionu (tzw. limfadenektomia regionalna). Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie.

  Trastuzumab (nazwa handlowa: Herceptin) – rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, łączące się wybiórczo z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (Human Growth Factor Receptor – HER2). Preparat jest stosowany do leczenia przypadków raka piersi z przerzutami, w których stwierdzono nadekspresję HER2. W kombinacji z innymi chemoterapeutykami istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i stopień odpowiedzi na leczenie. Kontrowersje wzbudzają jednak duże koszty takiej terapii (dochodzące do 100,000 USD rocznie). Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

  Bałkanica - singel zespołu Piersi (w składzie: Dziadek, Mały, Manio, Asan, Hans, Erwin, Rospor) wydany w 2013 roku. To utwór zapowiadający płytę "Piersi i Przyjaciele 2". Kastracja (od wł. castrare), zwana też wytrzebieniem – jedna z metod ubezpłodnienia, polegająca na chirurgicznym usunięciu gonad. Kastracja powoduje niepłodność, a także zaburzenie funkcjonowania układu hormonalnego. Obecnie kastracja ludzi jest stosowana w przypadkach onkologicznych (np. rak jądra, rak jajnika) także w przypadku silnie hormonozależnych raków piersi u pacjentek nie planujących potomstwa. Kastracja była skutecznym sposobem hamowania wzrostu raka prostaty, jednak obecnie leki z grupy analogów gonadoliberyny wyparły kastrację chirurgiczną w tych przypadkach. Kastruje się także osoby poddające się operacji zmiany płci.

  Rak mózgu – nieprawidłowe pojęcie, mające określać nowotworowy guz mózgu. Błąd polega na tym, że określenie rak w medycynie jest zarezerwowane dla nowotworów złośliwych wywodzących się z komórek nabłonkowych. W mózgu takich komórek jest stosunkowo mało. W obrębie ośrodkowego układu nerwowego, występuje rzadki rak splotu naczyniówkowego, wywodzący się z komórek produkujących płyn mózgowo-rdzeniowy. W mózgu mogą być również obecne przerzuty raków innych narządów (głównie raka płuc i raka piersi). Glukozynolany, glukozynolaty – grupa związków organicznych, należących do glikozydów, złożonych z reszty cukrowej, którą stanowi glukon i łańcucha bocznego - różnego dla różnych glukozynolanów.
  Glukozynolany występują naturalnie w roślinach, ich bogatym źródłem są rośliny z rodziny Brassicaceae. Badania naukowe dowodzą, że często spożywane glukozynolaty mogą zapobiegać rozwojowi raka piersi, prostaty, płuc i żołądka.

  Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów.

  Choroba jako metafora jest opartą na faktach pracą Susan Sontag opublikowaną w 1978 roku. Została napisana w czasie walki autorki z rakiem piersi i kwestionuje mentalność „ofiara sama jest sobie winna”, która stoi za językiem powszechnie używanym przy opisywaniu chorób oraz cierpiących na nie osób.

  Prasowanie piersi (ang. "breast ironing"; franc. "repassage des seins") - praktyki stosowane przez matki w Kamerunie, zmierzające do zatrzymania lub opóźnienia rozwoju piersi u dorastających dziewcząt, a co za tym idzie opóźnienia rozpoczęcia przez nie współżycia seksualnego lub uniknięcia molestowania seksualnego. Najczęściej stosuje się ubijanie lub uciskanie piersi za pomocą gorących przedmiotów, np. moździerzy kuchennych, kamieni, bananów itp., czasem też masaż przy użyciu ziół. Ocenia się, że około jednej czwartej kobiet w Kamerunie zostaje poddanych tym zabiegom. Nie prowadzono dokładnych badań medycznych, lecz lekarze ostrzegają, praktyki takie są nie tylko bardzo bolesne, ale grożą powikłaniami, deformacjami piersi, uszkodzeniem tkanek, zaburzeniem laktacji itd. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Dodano: 12.07.2010. 22:12  


  Najnowsze