• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają, dlaczego marihuana szkodzi pamięci

  07.03.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Właściwości lecznicze marihuany od dawna są przedmiotem gorących sporów. Przeciwnicy stosowania tej substancji jako środka leczniczego powołują się na jej negatywny wpływ na pamięć operacyjną. O ile te skutki uboczne są znane naukowcom od dłuższego czasu, to teraz międzynarodowy zespół badawczy zdobył nowe informacje na temat ich neurobiologicznego podłoża.

  Na łamach czasopisma Cell naukowcy z Kanady, Chin, Francji, Hiszpanii i USA przedstawiają wyniki swoich badań dotyczących źródeł zaników pamięci. Naukowcy odkryli, że najbardziej psychoaktywny składnik (THC) marihuany osłabia pamięć niezależnie od swojego bezpośredniego wpływu na neurony.

  Skutki uboczne wynikają z oddziaływania substancji na astrocyty, pasywne komórki, które przez długi czas uważane były za mniej ważne od aktywnych neuronów. Zdaniem badaczy, jeśli uda się rozdzielić te dwie funkcje marihuany, pewnego dnia leczenie przy jej pomocy bólu, ataków i innych dolegliwości może być możliwe bez uszkadzania pamięci. Astrocyty długo były uważane za komórki, które wspierają, chronią i karmią neurony, i dopiero w ostatniej dekadzie naukowcy zaczęli gromadzić dowody na to, że odgrywają one aktywniejszą rolę w połączeniach między neuronami.

  "Odkryliśmy, że wpływ marihuany na pamięć operacyjną ma swoje początki w astrocytach", komentuje jeden z autorów badania, Giovanni Marsicano z francuskiego instytutu INSERM. Xia Zhang z Uniwersytetu w Ottawie dodaje, że "jest to pierwszy bezpośredni dowód na to, że astrocyty wpływają na pamięć operacyjną".

  Naukowcy dokonali tego odkrycia przypadkowo, gdyż ich pierwotnym celem było zbadanie, dlaczego w astrocytach występują receptory reagujące zarówno na THC, jak i na sygnały naturalnie wytwarzane w mózgu. Receptory te (CB1R) występują w mózgu w bardzo dużych ilościach, przede wszystkich w różnego rodzaju neuronach. Przeprowadzone przez naukowców doświadczenia wykazały, że myszy pozbawione tylko występujących na astrocytach receptorów CB1R są odporne na uszkodzenia przestrzennej pamięci operacyjnej, jakie zwykle występują po podaniu dawki THC. Natomiast myszy, które pozbawione były CB1R znajdujących się w neuronach, nadal narażone są na tego rodzaju zaburzenia pamięci.

  Naukowcy wnioskują, że skoro różne typy komórek wytwarzają różne warianty CB1R, to być może istnieje sposób, by sztucznie aktywować receptory znajdujące się na neuronach, pomijając astrocyty.

  "Badanie dowodzi, że jeden z najpowszechniejszych skutków odurzenia kannabinoidami wynika z aktywacji astrocytowych receptorów CB1R. Sugeruje także, że astrocyty mogą odgrywać niespodziewaną rolę w innych rodzajach pamięci, poza przestrzenną pamięcią operacyjną", tłumaczy Xia Zhang.

  Teraz naukowcy planują zająć się działaniem endogennych endokannabinoidów, w które w sposób naturalny aktywują CB1R i występują na astrocytach i innych komórkach. System endokannabinoidów jest powiązany z odczuwaniem głodu, bólu, nastrojów, z pamięcią i wieloma innymi funkcjami. Według Giovanniego Marsicano "endokannabinoidy dotyczą w różnym stopniu niemal każdej funkcji fizjologicznej organizmu".

  Poznanie działania tych cząsteczek może doprowadzić do kolejnych odkryć, na przykład dotyczących choroby Alzheimera.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pamięć magnetostrykcyjna to rodzaj pamięci operacyjnej, odmiana pamięci na akustycznych liniach opóźniających. Nazwa pochodzi od zasady działania przetworników elektroakustycznych. Pamięć epizodyczna - system pamięci długotrwałej, inaczej pamięć zdarzeń. Przechowuje epizody, czyli ślady pamięciowe na temat zdarzeń, posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową. W tym systemie pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami. Pamięć stronicowana (ang. paged memory) — pamięć operacyjna fizycznie podzielona na jednakowej długości obszary nazywane ramkami. Zawartość każdej z ramek nosi nazwę strony. Adresowanie odbywa się za pomocą tablicy stron (również przechowywanej na stronach), której adres jest pamiętany w rejestrze bazowym tablicy stron. Dzięki zmianom zawartości tego rejestru przy przełączaniu kontekstu procesu możliwe jest wydzielenie każdemu procesowi odrębnej przestrzeni adresowej i uniemożliwienie dostępu do stron pamięci należących do innych procesów.

  Pamięć zewnętrzna (en. secondary storage) – pamięć komputerowa, która nie jest bezpośrednio dostępna przez procesor. Jest dostępna jako urządzenie zewnętrzne, które przechowuje dane. Z tego powodu tego typu pamięci komputerowe są wolniejsze od pamięci operacyjnej. Niedogodność tę równoważą nieulotnością, większą pojemnością lub niższą ceną przechowywania informacji. Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.

  Pamięci dwu portowe - to specjalne pamięci RAM, które umożliwiają dwóm niezależnym procesom (kontrolerom pamięci) dostęp do wspólnych danych. Pamięć ta ma dwa oddzielne zestawy linii adresowych, danych i sterujących. Jeżeli jeden port zapisuje do danej komórki pamięci to drugi nie może adresować tej samej komórki (zarówno w celach zapisu jak i odczytu). Pamięć deklaratywna – jeden z rodzajów pamięci długotrwałej, wyróżniany obok pamięci niedeklaratywnej. W literaturze przedmiotu obecne jest także pojęcie "pamięć jawna" lub "pamięć świadoma", jako synonim pamięci deklaratywnej. Dzieje się tak, ponieważ dane z pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte i uświadomione w odróżnieniu od danych gromadzonych przez pamięć niedeklaratywną ("pamięć nieświadomą" lub "pamięć niejawną").

  Pamięć komputerowa to różnego rodzaju urządzenia i bloki funkcjonalne komputera, służące do przechowywania danych i programów (systemu operacyjnego oraz aplikacji). Potocznie przez "pamięć komputerową" rozumie się samą pamięć operacyjną. Pamięć proceduralna (ruchowa) - rodzaj pamięci u człowieka. Informacje do tej pamięci nabywane są poprzez bezpośrednie spostrzeganie, doświadczanie oraz dostrajanie do wymagań otoczenia.

  Rejestry procesora to komórki pamięci o niewielkich rozmiarach (najczęściej 4/8/16/32/64/128 bitów) umieszczone wewnątrz procesora i służące do przechowywania tymczasowych wyników obliczeń, adresów lokacji w pamięci operacyjnej itd. Większość procesorów przeprowadza działania wyłącznie korzystając z wewnętrznych rejestrów, kopiując do nich dane z pamięci i po zakończeniu obliczeń odsyłając wynik do pamięci.

  SRAM (ang. Static Random Access Memory), statyczna pamięć o dostępie swobodnym – typ pamięci półprzewodnikowej stosowanej w komputerach, służy jako pamięć buforująca między pamięcią operacyjną i procesorem.

  Pamięć podręczna procesora (ang. CPU cache) - jest pamięcią typu SRAM (pamięć statyczna) o krótkim czasie dostępu. Zlokalizowana jest często bezpośrednio w jądrze procesora. Zastosowanie wielopoziomowej hierarchii pamięci podręcznej pozwala, korzystając z zasady lokalności przestrzennej i czasowej na zapewnienie złudzenia posiadania szybkiej i pojemnej pamięci głównej, a więc zmniejsza średni czas dostępu do pamięci głównej. Pamięć sensoryczna, pamięć ultrakrótka, USTM (Ultra-Short Term Memory), rejestr sensoryczny, pamięć zmysłów - jeden z trzech podstawowych systemów pamięci człowieka obok pamięci krótkotrwałej i pamięci długotrwałej. Charakteryzuje się tym, że:

  TLB (ang. Translation Lookaside Buffer) jest buforem pamięci w mikroprocesorze typu asocjacyjnej pamięci podręcznej (cache), który zawiera fragmenty tablicy stron pamięci głównej komputera (pamięci operacyjnej). Pamięć ciała (pamięć mięśniowa / pamięć ruchowa) – to potoczna nazwa nieświadomego rodzaju pamięci, który pozwala wykonywać czynności motoryczne w sposób automatyczny czy spontaniczny, bez użycia świadomości i bez zastanawiania się nad samym procesem ruchu.

  Dodano: 07.03.2012. 17:17  


  Najnowsze