• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają powiązanie między genem a mechanizmem leków przeciwcukrzycowych

  04.01.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, twierdzą, że dysponują dowodem genetycznym na sposób, w jaki powszechnie stosowane leki przeciwcukrzycowe leczą chorych. To najnowsze osiągnięcie może znacząco wspomóc prace nad lekami w przyszłości. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Nature Genetics, zostały częściowo dofinansowane z projektu EXGENESIS (Dobroczynny wpływ gimnastyki na zdrowie - identyfikacja genów i ścieżek sygnalizacyjnych zaangażowanych we wpływ gimnastyki na insulinooporność, otyłość i syndrom metaboliczny).

  Projekt EXGENESIS , wsparty kwotą niemal 12,7 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego UE (6PR) przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat mechanizmów molekularnych biorących udział w chorobach przewlekłych m.in. w cukrzycy.

  Na całym świecie od lat cukrzyca typu 2 jest leczona u ludzi za pomocą środka o nazwie metformina. Nie tylko obniża on ryzyko chorób serca, oczu i nerek u cukrzyków, ale także wykazano, że potrafi walczyć z nowotworem. Jednak naukowcy do tej pory nie byli w stanie rozwikłać tajemnicy jego działania.

  Wyniki ostatnich badań dostarczają obszernych informacji na temat oddziaływania tego leku. Naukowcy z Uniwersytetu w Dundee w Wlk. Brytanii wykorzystali anonimowe dane z systemu informacji klinicznej o chorych na cukrzycę powiązane z próbkami krwi pobranymi od 20.000 osób ze szkockiego regionu Tayside.

  Stwierdzili, że metformina zadziałała dobrze u 2.800 chorych i odkryli obszar chromosomu 11, obejmujący gen zwany ATM (ang. ataxia telangiectasia mutated), który zmienia sposób reagowania chorych na metforminę. Dr Ewan Pearson z Uniwersytetu w Dundee wskazuje, w jaki sposób gen ATM jest zaangażowany w system reakcji na uszkodzenie DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) komórek - wadliwy mechanizm może wywołać nowotwór.

  Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odtworzyli odkrycie swoich kolegów z Uniwersytetu w Dundee u ponad 1.100 osób stosując leczenie metforminą. W swoich badaniach wykorzystali prospektywną próbę kliniczną, badanie UKPDS (ang. UK Prospective Diabetes Study). Dalsze badania również potwierdziły kluczową rolę odgrywaną przez gen ATM w regulowaniu mechanizmów działania metforminy.

  "W ramach jednego z największych badań tego typu wykorzystaliśmy genetykę reakcji na leki, zwaną farmakogenetyką, do badania działania metforminy" - wyjaśnia dr Pearson, członek Instytutu Badań Biomedycznych Uniwersytetu w Dundee i współautor raportu z badań. "Spodziewaliśmy się odkryć geny zaangażowane w regulowanie poziomu glikemii, a zatem odkrycie, że gen ATM bierze udział w reakcji na metforminę było całkowitym zaskoczeniem. Chociaż gen ATM został gruntowanie zbadany przez onkologów, nikt do tej pory nie przypuszczał, że odgrywa on rolę w oddziaływaniu tego powszechnie stosowanego leku przeciwcukrzycowego. Nasze odkrycie łączy zatem mechanizmy chroniące przed nowotworami i obniżające glikemię, wskazując na nowy obszar prac nad lekami przeciwcukrzycowymi."

  Współautor, profesor Colin Palmer, również z Instytutu Badań Biomedycznych, zauważył, że choć jest to przełomowe odkrycie, to niezbędne są dalsze badania, aby zyskać pewność, czy testy genetyczne można wykorzystywać w sposób niezawodny w warunkach klinicznych "do kierowania leczeniem popularnych postaci cukrzycy typu 2".

  Profesor Peter Donnelly, kierownik oksfordzkiego Wellcome Trust Case Control Consortium i kierownik badań powiedział: "Wykazaliśmy jak przydatna może być genetyka w rzucaniu nowego światła na działanie leków. Ponadto te badania jako pierwsze pozwoliły na pewne ustalenie genu zaangażowanego w działanie metforminy, co stanowi ważny krok w kierunku poznania sposobu, w jaki geny danej osoby mogą wpływać na jej reakcje na leczenie."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Metformina (INN) – lek z grupy biguanidów zaliczany do doustnych leków przeciwcukrzycowych. Jest stosowany w cukrzycy typu 2, szczególnie jeśli towarzyszy jej nadwaga lub otyłość.
  Metformina jest stosowana w lecznictwie od 1957 roku.

  Metformina (INN) – lek z grupy biguanidów zaliczany do doustnych leków przeciwcukrzycowych. Jest stosowany w cukrzycy typu 2, szczególnie jeśli towarzyszy jej nadwaga lub otyłość.
  Metformina jest stosowana w lecznictwie od 1957 roku.

  Doustne leki przeciwcukrzycowe – grupa leków w postaci tabletek stosowanych w cukrzycy. Leki te różnią się pod względem mechanizmu działania, profilu farmakologicznego, ale ich wspólną cechą jest zasadniczy efekt działania – obniżanie stężenia glukozy we krwi (działanie hipoglikemizujące). Doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu cukrzycy typu 2, oraz niektóre z nich (pochodne biguanidowe) pomocniczo w wybranych przypadkach cukrzycy typu 1 (zmniejszenie wahań glikemii poposiłkowej, obniżenie poziomu lipidów).

  Doustne leki przeciwcukrzycowe – grupa leków w postaci tabletek stosowanych w cukrzycy. Leki te różnią się pod względem mechanizmu działania, profilu farmakologicznego, ale ich wspólną cechą jest zasadniczy efekt działania – obniżanie stężenia glukozy we krwi (działanie hipoglikemizujące). Doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu cukrzycy typu 2, oraz niektóre z nich (pochodne biguanidowe) pomocniczo w wybranych przypadkach cukrzycy typu 1 (zmniejszenie wahań glikemii poposiłkowej, obniżenie poziomu lipidów).

  Doustne leki przeciwcukrzycowe – grupa leków w postaci tabletek stosowanych w cukrzycy. Leki te różnią się pod względem mechanizmu działania, profilu farmakologicznego, ale ich wspólną cechą jest zasadniczy efekt działania – obniżanie stężenia glukozy we krwi (działanie hipoglikemizujące). Doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu cukrzycy typu 2, oraz niektóre z nich (pochodne biguanidowe) pomocniczo w wybranych przypadkach cukrzycy typu 1 (zmniejszenie wahań glikemii poposiłkowej, obniżenie poziomu lipidów).

  Biguanidy – grupa leków będących pochodnymi biguanidu, stosowanych m.in. w leczeniu cukrzycy typu 2 i malarii. Obecnie zastosowanie w leczeniu cukrzycy znajduje jedynie metformina, gdyż fenformina i buformina z uwagi na istotne efekty uboczne zostały wycofane z rynku. Mechanizm ich działania polega na zmniejszeniu syntezy ATP w wielu komórkach, co skutkuje hamowaniem glukoneogenezy w komórkach wątrobowych, wzrostem obwodowej beztlenowej glikolizy oraz zahamowaniem lipolizy, co skutkuje obniżeniem poziomu glukozy i lipidów we krwi oraz obniżeniem masy ciała.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Dodano: 04.01.2011. 16:49  


  Najnowsze