• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają sposób na tworzenie nowych leków na mózg

  07.12.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Belgijsko-brytyjski zespół naukowców odkrył sposób na opracowywanie leków potrafiących oddziaływać na konkretne obszary w mózgu. Odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) mogą pomóc naukowcom w opracowywaniu terapii zwalczających choroby bez wywoływania niepożądanych skutków w innych częściach układu nerwowego.

  Naukowcy, pracujący pod kierunkiem profesora Neila Marriona z Wydziału Fizjologii i Farmakologii Uniwersytetu w Bristolu w Wlk. Brytanii, pracowali nad podtypem kanałów jonowych o nazwie SK (aktywowane wapniem kanały potasowe o niskiej przewodności). Kanały jonowe to białka kontrolujące pobudliwość nerwów. Dzięki swojej budowie przypominającej obwód elektryczny umożliwiają przeniknięcie strumienia "naładowanych" jonów potasu, sodu i wapnia przez błony komórkowe lub ich wzbudzenie poprzez sieć porów utworzoną przez kanały, których podtypem jest rodzina kanałów SK.

  Zespół wykorzystał apaminę, naturalną toksynę występującą w jadzie pszczelim. Toksyna ta potrafi blokować rozmaite typy kanałów SK. Kanały umożliwiają przepływ jonów potasu do wewnątrz i na zewnątrz komórek nerwowych kontrolujących aktywność. Dzięki wykorzystaniu zdolności apaminy do blokowania jednego podtypu kanałów SK lepiej niż innych, naukowcy ustalili sposób selektywnego blokowania trzech podtypów kanałów SK (od SK1 do SK3).

  Zdolność apaminy i innych ligand do blokowania kanałów SK ujawnia, w jaki sposób kanały są zawijane w celu wiązania leku. A zatem można opracować leki do blokowania kanałów SK, które składają się z co najmniej dwóch podjednostek kanału SK, aby zapewnić skuteczniejszą walkę z demencją i depresją.

  "Problem z opracowaniem leków ukierunkowanych na procesy komórkowe polega na tym, że wiele typów komórek występujących w całym organizmie może mieć te same kanały jonowe" - wyjaśnia profesor Neil Marrion z Uniwersytetu w Bristolu, współautor raportu z badań. "Kanały SK występują również w mózgu, ale staje się jasne, że mogą być zbudowane z więcej niż jednego typu podjednostki kanału SK. Możliwe, że różne nerwy posiadają kanały SK zbudowane z różnych podjednostek. To by oznaczało, że opracowanie leku blokującego kanał zbudowany wyłącznie z jednego białka kanału SK nie będzie terapeutycznie użyteczne, ale wiedza o tym, że kanały składają się z wielu podjednostek SK będzie mieć kluczowe znaczenie."

  Wypowiadając się na temat wyników badań, współautor, Vincent Seutin z Centre Interfacultaire de Recherche du Médicament przy Université de Li?ge w Belgii, stwierdził: "Nasze badania pokazują również różnicę w sposobie interakcji apaminy i ligandów niepeptydowych (potencjalnie użytecznego leku) z kanałami. To może mieć istotne implikacje dla prac nad lekami."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kanałopatie – choroby wywoływane przez zaburzoną funkcję podjednostek kanałów jonowych lub białek, które je regulują. Kanałopatie mogą być wrodzone (wynikające z mutacji genu lub genów) lub nabyte (często wynikające z autoagresji ataku na kanał jonowy). Kanał tętnicy szyjnej (łac. canalis caroticus) — szeroki i kręty kanał kostny biegnący w części skalistej kości skroniowej. Jest to najobszerniejszy kanał części skalistej kości skroniowej. Kanał internetowy (lub Kanał informacyjny) to format danych (zazwyczaj XML ale może być inny, np. JSON) wykorzystywany do dostarczania użytkownikom często aktualizowanych treści. Kanały informacyjne są dostępne użytkownikom do subskrypcji. Zwykle użytkownik subskrybuje wiele kanałów, aby uzyskać dostęp do sumy ich informacji.

  Kanał Karakumski (turkm.: Garagum kanaly; ros.: Каракумский канал, Karakumskij kanał; dawniej Kanał Karakumski im. W. Lenina, obecnie nazywany również Kanałem Turkmenbaszy) – kanał wodny w południowym Turkmenistanie, budowany w latach 1954-1988. Kanał Sicieński – kanał wodny, zabytek techniki na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Kanał nawadniający długości ok. 22 km, dziś na znacznej długości suchy.

  Kanał łączności (nazywany również kanałem telekomunikacyjnym) – ogólna droga przesyłania sygnału; droga sygnału. Zestaw urządzeń technicznych umożliwiających przesyłanie z określoną prędkością sygnału od jednego aparatu przetwórczego do drugiego wraz ze strefą przestrzeni, w której odbywa się ten proces. Zależnie od kryterium podziału rozróżnia się kanały łączności: Kanał Bródnowski – kanał w Warszawie, o źródłach położonych w rejonie Kawęczyn-Wygoda w dzielnicy Rembertów. Wykopany w II połowie XIX w. jako kanał odwadniający bagniste doliny nieistniejących już dziś rzek Brodni i Rewy. Po wybudowaniu w latach 60. XX wieku Kanału Żerańskiego bieg Kanału Bródnowskiego został podzielony na:

  Kanał Mrzeżyno II (Kanał Włodarka, Kanał Trójka, do 1945 Neuer Kanal) – kanał na Wybrzeżu Trzebiatowskim, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim; lewobrzeżny dopływ rzeki Regi, kanał odprowadzający wodę z polderu Mrzeżyno II. Kanał Zaborowski – kanał odwadniający wschodnią część południowego pasa bagiennego Kampinoskiego Parku Narodowego.

  Kanał Kurowski – kanał wodny będący ramieniem bocznym Odry Zachodniej o długości 3 km i szerokości ok. 100 m. Kanał Kurowski oddzielony jest od głównego koryta Odry przez wyspę Kurowskie Łęgi. Brzegi kanału to rozległe mokradła i obszary zalewowe. Nad Kanałem Kurowskim leży wieś Kurów a 300 m na zachód od kanału leży wieś Ustowo.

  Antagoniści kanału wapniowego (ang. calcium channel blocker, CCB) – grupa ksenobiotyków, powodujących blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu. Kanały wapniowe są rodzajem receptora błonowego, mogą zatem łączyć się ze specyficznymi substancjami zwanymi antagonistami, co prowadzi do zablokowania lub zredukowania możliwości otwierania się tych kanałów. Obniżenie zdolności otwierania się kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napływu jonów wapnia do komórki i spadek ich wewnątrzkomórkowego stężenia. Ponieważ jony Ca pełnią ważną funkcję w mechanizmie skurczu mięśni, zablokowanie ich wnikania do komórki blokuje możliwość kurczenia się mięśni i prowadzi do ich rozluźnienia.

  Dodano: 07.12.2011. 17:17  


  Najnowsze