• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają tajemnicę powiązania pomiędzy białkiem RANK a gorączką

  23.12.2009. 14:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Ssaki to pomysłowe stworzenia. Przykładem na to jest sposób, w jaki potrafią kontrolować kształtowanie się kości. Białko zwane RANK i molekuła, która się z nim wiąże, ligand RANK (RANKL), są kluczowymi regulatorami w procesie przekształcania kości. Kości dostarczają wapń karmiącym matkom, które z kolei uwalniają go w mleku dla swoich dzieci - i w ten sposób zataczamy koło. Naukowcy odkryli jednak, że ten system może również być pomocny w kontrolowaniu gorączki oraz temperatury ciała samicy. Badania zostały w części sfinansowane z unijnego grantu Marie Curie dla najlepszych oraz z unijnego grantu ERBN dla doświadczonych naukowców. Wyniki badań zaprezentowano w czasopiśmie Nature.

  Jak informują naukowcy, których prace prowadzone są pod kierunkiem dr Josefa Penningera z Instytutu Biotechnologii Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk (IMBA), RANK i RANKL znajdują się w centrum zainteresowania badań dr Penningera.

  Zaledwie dekadę temu dr Penninger wykazał poprzez usunięcie genu RANKL u myszy, że układ RANK/RANKL jest "głównym regulatorem" w procesie zaniku kości. Wyniki badań z 1999 r. przyniosły społeczności naukowców dowód genetyczny na nowe i bezpieczne leczenie osteoporozy, choroby, która dotyka głównie kobiety. W międzyczasie opublikowane zostały wyniki testów klinicznych przeciwciała człowieka na RANKL i eksperci są przekonani, że to przeciwciało - oczekujące na oficjalne dopuszczenie do użytku - może ewentualnie posłużyć do leczenia tej choroby kości związanej z wiekiem.

  Dzięki wynikom ostatnich prac Penningera, zyskaliśmy nowe informacje na temat funkcjonowania RANK i RANKL. Do tej pory naukowcy nie wiedzieli, w jaki sposób funkcjonują one w mózgu.

  Dr Reiko Hanada, endokrynolog i członek grupy Penningera, wstrzyknęła RANKL myszom i szczurom, aby sprawdzić, czy pojawią się jakiekolwiek skutki behawioralne, gdyż potencjalne skutki uboczne mogą przesłonić ewentualne korzyści.

  "Zasadniczo wstrzyknięcia mogły doprowadzić do zmian w inteligencji lub pamięci zwierząt lub też do subtelnych zmian behawioralnych, których moglibyśmy nigdy nie odkryć" - wyjaśnia dr Penninger. "Ale mieliśmy szczęście. Wyniki były spektakularne i oczywiste - zwierzęta przestały się poruszać i miały naprawdę bardzo wysoką temperaturę."

  Zdaniem naukowców, białka okazały się być ograniczone do obszarów, które inne grupy powiązały wcześniej z kontrolą temperatury ciała. Wyniki wskazały również, że wstrzyknięcie RANKL spowodowało zmiany w obszarach mózgu powiązanych z reagowaniem na gorączkę, poprzez które ssaki podwyższają temperaturę swojego ciała, aby zwalczyć infekcję. W przeciwieństwie do reakcji normalnych myszy te, które zostały tak zmodyfikowane, że nie miały RANK w mózgu, nie zareagowały wzrostem temperatury ciała na symulowane infekcje - ale poza tym wydawały się normalne.

  Zatem wyniki badań pokazują, że RANK i jego ligand odgrywają kluczową rolę w regulowaniu reakcji gorączkowej na infekcję.

  Jeżeli chodzi o temperaturę ciała samicy, naukowcy przypuszczają, że układ może wpływać na temperaturę, ponieważ RANK i RANKL kontrolują wytwarzanie mleka w czasie ciąży. Dr Penninger i jego grupa odkryli, że samice myszy bez RANK w mózgu miały w ciągu dnia znacznie wyższą temperaturę ciała w porównaniu ze swoim rodzeństwem. Dane wiążą również metabolizm kości z kontrolą temperatury w czasie infekcji.

  W ramach badań, z IMBA współpracowali: Wydział Medycyny Uniwersytetu Kioto, Wyższa Szkoła BHP i Środowiska, Wydział Medycyny Uniwersytetu w Oita oraz Instytut Jamy Ustnej Wyższej Szkoły Dentystycznej Matsumoto (wszystkie z Japonii),Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbr?cka (Niemcy), Centrum Bioinformatyki Zintegrowanej, część Laboratoriów im. Maxa F. Perutza (Austria), Wydział Medycyny Uniwersytetu Uludag (Turcja) oraz Centrum Badań nad Mózgiem Akademii Medycznej w Wiedniu (Austria).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ar-Rank – miasto w Sudanie Południowym w stanie Nil Górny. Liczy 20428 mieszkańców. (dane szacunkowe – styczeń 2010). W mieście znajduje się port lotniczy Ar-Rank. RANKL (z ang. Receptor Activator for Nuclear Factor κ B Ligand = ligand aktywatora receptora jądrowego czynnika κ B) – białko uczestniczące w metabolizmie kości (aktywacja osteoklastów), należące do rodziny czynników martwicy nowotworów. U ludzi jest kodowane przez gen TNFSF11. Zmysł temperatury, czucie temperatury, termorecepcja – zmysł, przez który organizm odbiera temperaturę. U większych zwierząt termorecepcja przeważnie odbywa się przez skórę. Szczegóły tego jak funkcjonują receptory temperatury nadal są w trakcie badań. Ssaki mają co najmniej dwa typy termoreceptorów: te, które odpowiedzialne są za czucie gorąca (tj. temperatury powyżej stałej temperatury ciała) i te, które odpowiadają za czucie zimna (tj. temperatury poniżej stałej temperatury ciała).

  Hipertermia ogólnoustrojowa – zwana również hipertermią całego ciała (ang. Whole Body Hyperthermia - WBH) jako metoda wspomagająca leczenie onkologiczne oparta jest na naturalnych reakcjach żywego organizmu na wysoką temperaturę. Mechanizmy te, które naturalnie wykształciły się do walki z poważnymi schorzeniami, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia oraz niesienia ulgi w terapii chorób przewlekłych i złośliwych. Hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała oznacza temperaturę ciała, która jest wyższa od normalnej. Wysoka temperatura ciała jest często spowodowana chorobami, takimi jak gorączka lub udar cieplny. Jednak kontrolowane wywołanie hipertermii ogólnoustrojowej w warunkach medycznych, jest skutecznie stosowane jako terapia w leczeniu różnych schorzeń, przede wszystkim zmian nowotworowych. Rank Progress S.A. – to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Rank Progress tworzy grupę kapitałową obejmującą spółki celowe, poprzez które realizowane są poszczególne projekty.

  Termiczna metoda określania płodności polega na dokonywaniu codziennych pomiarów temperatury ciała kobiety (pomiar ‎podstawowej temperatury ciała - PTC) i zapisywaniu otrzymywanych wyników. Powstaje w ten sposób wykres, który charakteryzuje się tym, że w pierwszych dniach po miesiączce temperatura ciała jest niska, następnie następuje gwałtowny wzrost temperatury i faza utrzymywania się temperatury (przynajmniej przez trzy dni) na podwyższonym poziomie, gdzie 6 dni wstecz i 3 dni po dniu wzrostu temperatury przyjmuje się jako dni płodne, pozostałe to dni niepłodne kobiety. Szkło metaliczne – stop metali z udziałem niemetali poddany dużemu przechłodzeniu (rzędu 10 K/s) z temperatury wyższej od temperatury topnienia do temperatury niższej od temperatury zeszklenia. Temperaturą zeszklenia, w przypadku ciał krystalicznych jakimi są metale, jest temperatura krystalizacji. Uzyskany materiał ma strukturę nieuporządkowaną – amorficzną. Szkło metaliczne wykazuje dużą oporność elektryczną rzędu 50–300 μΩ/cm.

  Ciepłota ciała – stała średnia temperatura ciała, właściwa zwierzętom stałocieplnym, niezależna od zmian temperatury otoczenia. Zero fizjologiczne (ang. physiological zero) – temperatura (przedział temperatur), który nie powoduje reakcji na ciepło ani zimno. Zakładając stałość innych warunków, środkiem przedziału jest temperatura ciała danego organizmu. Ponieważ temperatura ta mocno zależy od temperatury ciała to dla różnych organizmów żywych jest ona inna.

  Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)

  Temperatura ciała człowieka w dużej mierze zależy od miejsca pomiaru, pory dnia oraz poziomu aktywności danej osoby. Wbrew powszechnej opinii nie istnieje jedna, stała, wartość temperatury ciała dla wszystkich osobników.

  Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność. Gorączka Pela-Ebsteina – rzadko spotykany typ gorączki z cyklicznymi wzrostami i spadkami temperatury w okresie średnio 1–2 tygodni, występujący u pacjentów z chorobą Hodgkina. Cykliczna gorączka może być również związana z innymi chorobami, ale nie jest wtedy nazywana "gorączką Pela-Ebsteina".

  Rank – village development committee w zachodniej części Nepalu w strefie Rapti w dystrykcie Rolpa. Według nepalskiego spisu powszechnego z 2001 roku liczył on 802 gospodarstw domowych i 5455 mieszkańców (2720 kobiet i 2735 mężczyzn). Zwierzę stałocieplne (ciepłokrwiste, endotermiczne, homotermiczne, homojotermiczne, homeotermiczne; od gr. homos – taki sam, równy lub homoios – podobny) – zwierzę, którego temperatura (zwana też ciepłotą ciała) jest względnie stała i w znacznym stopniu niezależna od temperatury otoczenia, a jej dobowe wahania nie są większe od kilku stopni. Zwierzęta te zwykle utrzymują wysoką temperaturę ciała (zwykle 36–40 °C) i wykazują aktywność zarówno przy niskich, jak i wysokich temperaturach otoczenia.

  Dodano: 23.12.2009. 14:12  


  Najnowsze