• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają znaczne różnice w sposobach leczenia nowotworów piersi

  14.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach międzynarodowych badań nad metodami leczenia nowotworu piersi, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie British Journal of Surgery, odkryto, że występują znaczne różnice w sposobach leczenia między poszczególnymi krajami pomimo międzynarodowego konsensusu w kwestii najlepszych praktyk. Pięcioletnie badania obejmujące dziewięć krajów zostały przeprowadzone przez naukowców z Europy, Japonii i USA i objęły niemal 10.000 kobiet z wczesnym stadium nowotworu piersi z Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Japonii, Niemiec, USA i Wlk. Brytanii.

  "Zasadniczym celem naszych badań było przeprowadzenie międzynarodowej próby randomizowanej, aby ocenić skuteczność i bezpieczeństwo eksemestanu, leku na nowotwór piersi, stosowanego niezależnie lub po tamoksyfenie" - wyjaśnia współautor, profesor C. J. H. van de Velde z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden (LUMC) w Holandii. "Niemniej zważywszy na pozyskanie do badań dużej liczby pacjentek postanowiliśmy, że stworzą nam one również bezcenną okazję do zbadania sposobu, w jaki w różnych krajach leczy się kobiety pomenopauzalne z wczesnym stadium nowotworu piersi."

  "Wyniki naszych badań wskazują na znaczne, międzynarodowe różnice w odsetku kobiet przechodzących chirurgiczne leczenie oszczędzające (BCS), zamiast odjęcia piersi (mastektomii), i radioterapię po operacji" - mówi profesor van de Velde.

  Niemal 58% kobiet, które wzięły udział w badaniach miało nowotwór piersi o stopniu zaawansowania T1 (poniżej 2cm), 37% miało T2, a 5% miało większe lub bardziej zaawansowane nowotwory T3 i T4. Najwyższy odsetek chorych bez przerzutów do węzłów (kiedy nowotwór nie zaatakował węzłów chłonnych) wystąpił w krajach z najwyższymi współczynnikami nowotworu T1 (Francja, Niemcy, USA).

  Kobiety z nowotworem T1 miały największe szanse na BCS, niemniej statystyki dotyczące stosowania tego leczenia znacznie się od siebie różniły. Pomimo podobnego odsetka przypadków nowotworów T1 we Francji i USA, 89% kobiet z tego typu nowotworem zostało poddanych BCS we Francji w porównaniu z jedynie 55% w USA.

  Choroba zaatakowała węzły chłonne około 47% kobiet i około 82% tych pacjentek przeszło operację usunięcia pachowych węzłów chłonnych. Niemniej ten odsetek sięgał od 75% pacjentek w USA do 99% w Irlandii i Wlk. Brytanii.

  Współczynniki mastektomii i radioterapii również wykazały istotne różnice. Na ogół kobiety z nowotworem T1 były poddawane mastektomii, a nie BCS, niemniej we Francji 42% pacjentek z T1 przeszło mastektomię w porównaniu z 69% w USA. Ogólny współczynnik mastektomii dla wszystkich typów nowotworów piersi wyniósł 44%, przy czym najniższy był we Francji (19%), a najwyższy w Grecji (56%).

  Mimo międzynarodowych wytycznych zalecających połączenie radioterapii z BCS, jedynymi krajami, w których współczynniki zastosowania leczenia wyniosły 100% była Belgia i Francja. Najwyższe współczynniki braku stosowania radioterapii odnotowano w Irlandii, Japonii, USA i Wlk. Brytanii. Około 39% kobiet przeszło radioterapię po mastektomii i 93% po BCS.

  "Wyniki naszych badań pokazują, że pomimo uzgodnienia międzynarodowych wytycznych występują znaczne różnice na świecie w sposobie leczenia kobiet pomenopauzalnych z wczesnym stadium nowotworu piersi" - mówi profesor van de Velde. "Jesteśmy przekonani, że należy podjąć dalsze wysiłki, aby zapewnić wszystkim kobietom możliwość korzystania z najskuteczniejszych, dostępnych metod leczenia nowotworu piersi, niezależnie od kraju, w którym mieszkają."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów. Prasowanie piersi (ang. "breast ironing"; franc. "repassage des seins") - praktyki stosowane przez matki w Kamerunie, zmierzające do zatrzymania lub opóźnienia rozwoju piersi u dorastających dziewcząt, a co za tym idzie opóźnienia rozpoczęcia przez nie współżycia seksualnego lub uniknięcia molestowania seksualnego. Najczęściej stosuje się ubijanie lub uciskanie piersi za pomocą gorących przedmiotów, np. moździerzy kuchennych, kamieni, bananów itp., czasem też masaż przy użyciu ziół. Ocenia się, że około jednej czwartej kobiet w Kamerunie zostaje poddanych tym zabiegom. Nie prowadzono dokładnych badań medycznych, lecz lekarze ostrzegają, praktyki takie są nie tylko bardzo bolesne, ale grożą powikłaniami, deformacjami piersi, uszkodzeniem tkanek, zaburzeniem laktacji itd. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Bałkanica - singel zespołu Piersi (w składzie: Dziadek, Mały, Manio, Asan, Hans, Erwin, Rospor) wydany w 2013 roku. To utwór zapowiadający płytę "Piersi i Przyjaciele 2". Nowotwór synchroniczny - drugie pierwotne ognisko nowotworu u chorych występujące jednoczasowo. Np. u 4,8% chorych z nowotworem głowy i szyi występuje jednoczasowo drugi nowotwór w tym regionie.

  Mastektomia – zabieg amputacji piersi spowodowany najczęściej rakiem piersi, choć przechodzą go również transseksualiści typu k/m (kobieta/mężczyzna) w ramach operacyjnej zmiany płci. Ciąża rzekoma – rzadkie zaburzenie występujące u kobiet, u których mimo braku zapłodnienia dochodzi do somatycznych zmian w organizmie jak w przypadku ciąży, tj. powiększenie obwodu brzucha oraz piersi, zatrzymania miesiączki, powiększenia macicy.

  Pektorał, napierśnik (z łac. pectus - pierś) – rodzaj biżuterii świeckiej lub religijnej noszonej na piersi, zapinanej od tyłu. Obecnie oznacza ozdobny krzyż noszony na piersi przez wyższe duchowieństwo. Teleterapia – sposób leczenia nowotworów poprzez napromienianie z dużych odległości, najczęściej stosowana forma radioterapii.

  Cytoredukcja - w onkologii leczenie ukierunkowane na zmniejszenie liczby komórek nowotworu i jego masy, przez przeprowadzenie operacji lub radioterapii. Stosowana m.in. w przypadkach raka jajnika.

  Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi.

  Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie. Adam "Asan” Asanov (ur. 1977) – polski wokalista, autor tekstów i piosenek, od 2013 r., wokalista grupy muzycznej Piersi.

  Dodano: 14.04.2010. 17:12  


  Najnowsze