• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy przypuszczają nowy atak na AIDS

  03.08.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, opracowali nowy sposób obrony przed infekcją wirusem AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności). Pionierska metoda polega na tworzeniu ochronnej tarczy, która ogranicza kontakt wirusa z podatną komórką gospodarza oraz jego przenikanie do układu immunologicznego. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie Chemistry & Biology otwierają drogę do opracowania w przyszłości farmaceutyków, które mogłyby zwalczyć chorobę w początkowych stadiach.

  Trzyletnie, przełomowe badania prowadzone były przez dr Félixa Go?i z Consejo Superior de Investigaciones Cient?ficas (CSIC) w Hiszpanii wraz z kilkoma wydziałami CSIC i hiszpańskimi instytutami specjalizującymi się w chemii i biologii molekularnej.

  Nowatorskie podejście opiera się na regulacji płynności błony komórkowej, aby zapobiegać pojawieniu się "fuzji błon", kiedy błony komórkowe i błona wirusa AIDS wejdą ze sobą w kontakt.

  Błona komórkowa, jako ochronna, delikatna warstwa cytoplazmy, ma budowę pobodną do błony wirusa AIDS. Fuzja zachodzi wówczas, kiedy obydwie błony stykają się, stwarzając w ten sposób otwór, który jest punktem wejścia dla wirusa. Na tym etapie wirus przyczepia się do receptora komórki i zaczyna się rozprzestrzeniać.

  Celem dr Go?i i jego zespołu było wzmocnienie i usztywnienie struktury błony, aby całkowicie wykluczyć powstawanie fuzji i uniknąć późniejszej eskalacji wirusa.

  Naukowiec wyjaśnia, że aby powstał otwór błony muszą być płynne i ruchome. Aby temu zapobiec, zespół opracował proces, w którym błony komórkowe stają się twardsze i mniej podatne.

  "Ta [metoda] może doprowadzić do opracowania nowego farmaceutyku, który spowoduje, że błony będą sztywniejsze, co utrudni przeniknięcie wirusa AIDS. W miejsce elastyczności błony powstaje swoistego rodzaju zbroja, która powoduje, że komórka jest nieprzenikalna" - wskazuje dr Go?i.

  Niemal wszystkie istniejące metody leczenia zakażenia wirusem AIDS skupiają się na powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa, kiedy już znajduje się w środku pierwszej komórki. Wyjątkiem jest Enfuvirtide - terapia, której celem jest powstrzymanie wirusa przed wejściem do komórki gospodarza, niemniej opiera się na całkowicie innej zasadzie niż terapia opracowana przez dr Go?i i jego zespół.

  Poza wirusem AIDS, strategia ma również potencjał, aby zostać zastosowana w walce z wirusem grypy i innymi wirusami z błoną.

  Badania zostały dofinansowane ze środków dwóch projektów unijnych na łączną kwotę 21,89 mln EUR: CHAIN (Sieć współpracy nad wirusem HIV i opornością na leki przeciw wirusowi HIV) i INNOCHEM (Innowacyjne strategie terapeutyczne skierowane na chemokiny w autoimmunizacji i przewlekłym zapaleniu). Projekty zostały dofinansowane odpowiednio z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  HIV-2 – typ wirusa wolniej doprowadzający do AIDS niż HIV-1. Pochodzenie wirusa HIV nie zostało ostatecznie wyjaśnione, przypuszczalnie jest on wynikiem mutacji retrowirusów występujących u małp, od których zaraził się człowiek. Najczęstszymi nosicielami tego wirusa (HIV-2) są ludzie zamieszkujący Afrykę Zachodnią. Nad specyfikiem hamującym rozwój wirusa HIV cały czas pracują naukowcy, najnowsze źródła donoszą, że odkryto naturalny składnik ludzkiej krwi, który efektywnie blokuje HIV-1, wirusa będącego najczęstszą przyczyną AIDS. Zanokcica opryszczkowa – zakażenie wału paznokciowego spowodowane przez wirusa opryszczki zwykłej. Zmiany są bolesne i ograniczają się do palców rąk. Rzadko infekcja może dotyczyć palców stopy albo oskórka paznokcia. Zanokcica opryszczkowa może być wywołana przez infekcję wirusem HSV 1 albo HSV 2. Zanokcica wywołana przez wirusa HSV 1 często występuje u pracowników opieki medycznej, którzy mają kontakt z wirusem; dotyczy to przeważnie stomatologów i pracowników medycznych narażonych na kontakt z wydzielinami z jamy ustnej. Zanokcica opryszczkowa często dotyczy również niemowląt ssących kciuki z pierwotnym zakażeniem jamy ustnej przez wirus HSV 1 (samozakażenie) przed serokonwersją i u dorosłych w wieku 20–30 lat po kontakcie z okolicą narządów płciowych osób zakażonych wirusem HSV 2. Zastosowanie ogólnych środków ostrożności doprowadziło do zmniejszenia częstości występowania zanokcicy opryszczkowej u narażonej grupy zawodowej. Enfuwirtyd, enfuvirtide – lek przeciwwirusowy, inhibitor fuzji wirusa z komórką. Blokuje fuzję między błoną komórkową wirusa i komórki docelowej, zapobiega tym samym wniknięciu wirusowego RNA do komórki docelowej.

  Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDA łac. Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti) – końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego), co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1983–2008 na AIDS zmarło 25 mln ludzi; obecnie rocznie z tego powodu umiera 2 mln osób. Krajowe Centrum ds. AIDS – państwowa jednostka budżetowa, agenda Ministerstwa Zdrowia zajmująca się szeroko pojętą problematyką AIDS/HIV i realizacją zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B. Wiropeksja to sposób wirusów wnikania do komórki. Polega on na wykorzystaniu naturalnych mechanizmów komórki. W przypadku wirusa, kiedy przyłącza się on do komórki, ta "wyczuwając" znane jej białko wpuszcza agresora do cytoplazmy, dzięki czemu wirus może zaaplikować się w jej wnętrzu. Wirus ma białko takie samo jak komórka tylko na "wystających nitkach". To dzięki nim może wniknąć do środka komórki. Gdy owe "niteczki" zostaną na powierzchni komórki, w jej środku rozpoznawalne zaczyna być obce białko, które komórka niszczy. W ten sposób wirus "wpuszcza" do jądra komórkowego swój materiał genetyczny, który może się ulotnić z niszczonego przez komórkę kapsydu.

  Ostra choroba retrowirusowa (ang. acute HIV infection, primary HIV infection, acute seroconversion syndrome) – pierwsza faza zakażenia wirusem HIV, pojawiająca się przed fazą latencji (ukrycia) i pełnoobjawowego AIDS. Eklipsa (faza eklipsy, faza utajona) to trzeci etap namnażania wirusów. Wirus znajduje się już w komórce gospodarza, ale nie można w niej znaleźć kompletnych wirionów. Kapsyd rozpada się i uwalnia kwas nukleinowy wirusa (rozpad kapsydu nie dotyczy bakteriofagów - ich kapsydy nie wnikają do komórki). Kwas nukleinowy wirusa ulega replikacji, czyli powieleniu. Do tego procesu wirus wykorzystuje enzymy z komórki gospodarza. Na podstawie informacji genetycznej zawartej w kwasie nukleinowym wirusa komórka produkuje białka wirusowe zamiast swoich własnych. Powstają potomne kapsydy.

  XMRV (ang. xenotropic murine leukemia virus-related virus) – gammaretrowirus, który może wpływać na rozwój rodzinnej postaci raka prostaty. Pierwszy poznany gammaretrowirus, który powoduje zakażenie u człowieka. Nazwa wirusa odnosi się do jego podobieństwa do mysiego wirusa MuLV, chociaż istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Uważa się, że wirus XMRV jest związany z rakiem prostaty poprzez rybonukleazę L, która jest częścią linii naturalnej obrony komórek przed wirusami.

  Red Hot (RHO) – międzynarodowa organizacja charytatywna działająca na rzecz walki z AIDS, której założycielem jest John Carlin. Celem organizacji jest szerzenie wiedzy na temat AIDS i HIV przy pomocy artystów popkultury. Od roku 1989 organizacja wydała czternaście albumów kompilacyjnych, z których zebrane pieniądze rzeznaczone były na organizacje walczące z AIDS. RHO zebrała około siedmiu milionów dolarów.

  UNAIDS( z ang. The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, po polsku: Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS) jest projektem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS. Elton John AIDS Foundation (EJAF) - jest to jedna z najważniejszych na świecie organizacji non-profit zajmująca się walką z AIDS. Została powołana do życia przez Eltona Johna w roku 1992 w USA i w 1993 w Wielkiej Brytanii wspierając nowatorską profilaktykę przeciwko HIV/AIDS, programy edukacyjne, zapewniając bezpośrednią opiekę i usługi ludziom żyjącym z HIV/AIDS.

  Dodano: 03.08.2010. 19:12  


  Najnowsze