• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: spóźniony Nobel dla Roberta Edwardsa

  04.10.2010. 21:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowi eksperci, rodzina i znajomi o przyznaniu Nagrody Nobla z medycyny prof. Robertowi G. Edwardsowi:  Louise Brown, Brytyjka urodzona 25 lipca 1978 r., jako pierwsze "dziecko z probówki":

  "To wspaniała wiadomość, ja i moja mama bardzo się cieszymy, że jeden z pionierów zapłodnienia in vitro został doceniony. Żywimy do Boba wiele uczuć i jesteśmy szczęśliwe, że teraz możemy przesłać nasze osobiste gratulacje jemu i jego rodzinie".

  Dr Alan Thornhill, dyrektor naukowy London Bridge Fertility, Gynaecology and Genetics Centre:

  "Bob Edwards zmienił nasze poglądy na temat posiadania dzieci. (...)

  "Technika zapłodnienia in vitro, której pionierem był prof. Edwards przyspiesza i będzie przyspieszać rozwój wielu innych obszarów medycyny".

  Żona prof. Edwardsa, Ruth:

  "Rodzina jest wzruszona i szczęśliwa, że prof. Edwards otrzymał Nagrodę Nobla z medycyny za opracowanie metody zapłodnienia in vitro. Sukces tych badań wpłynął na życie milionów ludzi na całym świecie, a jego oddanie i determinacja, mimo sprzeciwu wielu środowisk, doprowadziły do praktycznego zastosowania jego pionierskich prac".

  Dr Luca Gianaroli, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii (ESHRE), którego Edwards był współzałożycielem:

  "Bez Boba nie byłoby ESHRE... i my wszyscy, pracujący na polu medycyny reprodukcyjnej, bylibyśmy ubożsi. Kariera i doświadczenie większości współczesnych embriologów i specjalistów od zapłodnienia in vitro została w pewien sposób ukształtowana przez szkolenia i wydawnictwa ESHRE - i jest to coś, co ostatecznie wszyscy zawdzięczamy Bobowi. (...)

  "To powód do dumy dla ESHRE i słuszna nagroda dla Boba, którego pionierskie prace, często prowadzone mimo silnej opozycji, przyniosły spełnienie wielu rodzinom".

  Prof. Martin Johnson, specjalista w zakresie medycyny reprodukcyjnej na Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii:

  "Jestem w pełni szczęśliwy. To spore opóźnienie. Nominowaliśmy go do nagrody Laskera (nagroda nazywana amerykańskim Noblem) 10 lat temu i szybko ją otrzymał, więc nie możemy zrozumieć, dlaczego Nobel trafił mu się tak późno, ale on jest szczęśliwy - to jest dla niego, jak wisienka na torcie. (...)

  "Praca Boba zawsze rodziła kontrowersje, ale on nigdy nie unikał konfrontacji z tymi kontrowersjami".

  Dr Allan Pacey, androlog z Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii:

  "Bob był wizjonerem i pracował ciężko, by stworzyć technikę zapłodnienia in vitro w czasach, gdy miał tylu przeciwników. To hołd dla jego wytrwałości, dla tego, że nie ustawał w badaniach i w rezultacie zmienił życie milionów ludzi na świecie. Smuci mnie jedynie to, że z powodu złego stanu zdrowia, Bob może nie być w stanie cieszyć się tą nagrodą tak, jak mógłby w przeszłości. To jego wielki dzień".

  Prof. Basil Tarlatzis, przedostatni prezydent Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Płodności (International Federation of Fertility Societies, IFFS):

  "To zasłużona nagroda. Zapłodnienie in vitro dało nowe nadzieje milionom par na całym świecie. Miało również ogromny wpływ na nasze zrozumienie medycyny. Edwards i Steptoe byli prawdziwymi pionierami, a Nagroda Nobla honoruje nie tylko ich pracę, ale całą dziedzinę medycyny reprodukcyjnej. Po ich przełomowych dokonaniach, Robert dalej rozwijał metody wspomaganego rozrodu. Nikt nie zasłużył na tę nagrodę bardziej niż on".

  Richard Kennedy, sekretarz generalny IFFS:

  "Przyznanie nagrody Robertowi Edwardsowi jest wyrazem uznania dla jego pionierskich prac na polu medycyny reprodukcyjnej. Opracowanie techniki in vitro dało nadzieję milionom ludzi na świecie".

  Aleksander Giwercman, szef wydziału badań reprodukcyjnych na Uniwersytecie w Lund w Szwecji:

  "Otrzymaliśmy narzędzie, które może być wykorzystane również w innych obszarach badań, jak nowotwory czy komórki macierzyste. Wiele schorzeń, które rozwijają się w życiu dorosłym, ma swój początek na wczesnym etapie życia, podczas zapłodnienia".

  William Ledger, szef wydziału medycyny reprodukcyjnej i medycyny rozwoju na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii:

  "To odpowiednie docenienie człowieka, który zrobił tak dużo, aby zmienić życie tak wielu ludzi. Smutne jest jedynie to, że Patrick Steptoe (współpracownik Edwardsa) nie dożył tego dnia, ponieważ był to zawsze wspólny wysiłek tej pary".

  PAP - Nauka w Polsce


  jjj/ abe/ jbr/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ICSI (ang. Intracytoplasmic sperm injection) – rodzaj procedury zapłodnienia in vitro, polegający na wprowadzeniu plemnika do cytoplazmy komórki jajowej. Wskazaniem do zastosowania tej techniki są zwykle nieprawidłowe wyniki badania nasienia, nie dające pewności zapłodnienia nawet w warunkach in vitro. Stosuje się ją również wtedy, gdy wykonywane w przeszłości próby zapłodnienia pozaustrojowego kończyły się niepowodzeniem. Zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro (ang. in vitro fertilisation, IVF; (łac.) in vitro, dosł. "w szkle") – metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym. Zaliczana do technik rozrodu wspomaganego medycznie. Czasami leczy niepłodność. W USA blisko 100% wspomaganych rozrodów dokonuje się przy użyciu in vitro. Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

  Louise Joy Brown (ur. 25 lipca 1978 w Oldham) – brytyjska urzędniczka pocztowa, pierwsze dziecko urodzone w wyniku zapłodnienia in vitro. Diagnostyka preimplantacyjna (ang. preimplantation genetic diagnosis, PGD) jest metodą pozwalającą na genetyczną analizę komórek jajowych przed lub po zapłodnieniu bądź też zarodków przed podaniem ich do macicy przyszłej matce. PGD pozostaje w ścisłym związku z technikami wspomaganego rozrodu (zapłodnieniem in vitro).

  Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak: Dawca nasienia (także dawca spermy) – mężczyzna, który oddaje próbkę swojej spermy celem wykorzystania zawartych w niej plemników do zapłodnienia metodą in vitro bądź inseminacji domacicznej komórek jajowych kobiety, która nie może (niepłodność) bądź nie ma z kim (samotność) począć dziecka. Pojęcie to może także opisywać mężczyznę zgadzającego się na stosunek z samotną, obcą mu kobietą zamierzającą począć, urodzić i wychować dziecko bez jego udziału. Mężczyzna taki jest odpowiednikiem matki zastępczej.

  Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring. Strzałka miłosna – twarda, ostro zakończona struktura wapienna lub chitynowa, wytwarzana przez niektóre gatunki obupłciowych ślimaków. Kształt tych struktur jest różny w zależności od gatunku i może być pomocny przy klasyfikacji tych zwierząt. Rozmiar również jest zmienny, niekiedy znaczny: u rodzaju Primarion strzałka osiąga długość jednej piątej stopy ślimaka. Strzałki, wytwarzane jedynie przez dojrzałe płciowo osobniki, odgrywają rolę podczas rozmnażania ślimaków. Zanim dojdzie do zapłodnienia, oba osobniki usiłują wbić jedną lub więcej strzałek w ciało drugiego osobnika w dowolnym jego miejscu. Wbicie strzałki nie ma związku z samym procesem zapłodnienia.

  Ex vivo - odmiana technik in vitro, różniąca się od nich tym, że materiał biologiczny jest pozyskiwany z żywego organizmu w celu jego modyfikacji in vitro i ponownego podania z powrotem do organizmu, z którego go pozyskano.

  Dodano: 04.10.2010. 21:05  


  Najnowsze