• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: telefony komórkowe jednak nie wywołują guza mózgu

  07.07.2011. 14:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Używanie telefonów komórkowych nie jest kancerogenne i nie grozi zachorowaniem na guza mózgu, jak sugerował raport opublikowany niedawno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) - wynika z międzynarodowej analizy dotychczas opublikowanych badań na ten temat.

  Tak druzgocącą ekspertyzę wobec wcześniejszych podejrzeń przygotowali specjaliści z Wielkiej Brytanii, USA i Szwecji. Twierdzą oni, że nie doszukali się żadnego przekonującego dowodu wykazującego, że może być jakiś związek między używaniem telefonów komórkowych a nowotworami. Nie dostrzegają też żadnego biologicznego mechanizmu, który mógłby do tego doprowadzić.

  "Choć wciąż pozostaje pewna doza niepewności, kolejne wyniki badań coraz częściej podważają hipotezę, że używanie telefonów komórkowych grozi u ludzi dorosłych powstaniem guza mózgu" - twierdzą eksperci na łamach pisma "Environmental Health Perspectives".

  Najnowsza ekspertyza ukazała się dwa miesiące po tym, jak należąca do WHO agencja badań nad rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) opublikowała raport sugerujący, że telefony komórkowe są "potencjalnie kancerogenne".

  Anthony Swerdlow z Institute of Cancer Research w Wielkiej Brytanii powiedział agencji Reuters, że obydwa raporty na ten temat nie są ze sobą sprzeczne. Inaczej jedynie rozłożone są w nich akcenty. Ekspertyza WHO zwraca uwagę, że telefony komórkowe mogą jedynie nieco zwiększać ryzyko raka. Do tej samej kategorii "czynników kancerogennych" zaliczana jest kawa, ołów i konserwowane warzywa.

  Swerdlow przyznaje, że w ostatnich 20 latach od wprowadzenia telefonów komórkowych nie wzrosła zachorowalność na guza mózgu. Nie zauważono tego również w ostatnich 10 latach, gdy nastąpiło upowszechnienie telefonii komórkowej. Obecnie używanych jest 5 mld aparatów.

  Na to, że "komórki" nie powodują guza mózgu wskazują również przeprowadzone w Finlandii badania, które przed dwoma tygodniami opublikowano w "American Journal of Epidemiology".

  Dr Suvi Larjavaara z fińskiego uniwersytetu w Tampere twierdzi, że doszła do takiego wniosku badając, jak często zdarzają się guzy mózgu w odległości 5 cm od miejsca głowy, do którego przykładany jest telefon komórkowy. To kluczowa odległość w ocenie tego rodzaju zagrożenia, gdyż jest to maksymalny zasięg wnikania do głowy 90 proc. promieniowania, jakie podczas rozmowy emituje aparat.

  Uczona wraz ze swym zespołem przeanalizowała 888 przypadków guza mózgu wykrytych w latach 2000-2004. Badacze zwracali szczególną uwagę na to, gdzie guzy były zlokalizowane. Ale nie zauważyli, by coraz częściej były one położone w strefie zasięgu promieniowania radiowego wysyłanego przez telefony komórkowe.

  Dr Larjavaara przyznaje, że słabością tych badań jest to, że jedynie 5 proc. przypadków guza mózgu dotyczyło osób, które używały telefonów komórkowych przez co najmniej 10 lat.

  Na trudności w badaniu tego zagadnienia zwraca też uwagę prof. David Spiegelhalter z University of Cambridge, który nie był zaangażowany w żadne z omawianych badań. "To wyjątkowo trudny temat" - przyznał w wypowiedzi dla agencji Reuters. Dodał jednak, że mimo tych ograniczeń, najnowszy raport ekspertów z Wielkiej Brytanii, USA i Szwecji przekonuje, że ryzyko guza mózgu jest tak małe, że trudno je wykryć, choć telefony komórkowe używa ogromna liczba ludzi.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

  zbw/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wpływ promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie: Stale zwiększająca się ilość używanych telefonów komórkowych na całym świecie spowodowała wzrost zainteresowania tematem związanym z wpływem promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie. Powodem tego jest fakt, iż telefon komórkowy wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal mikrofalowych. Zainteresowanie to obejmuje dużą liczbę badań naukowych (zarówno o charakterze epidemiologicznym jak i eksperymentalnym in vivo oraz in vitro, na roślinach, zwierzętach i ludziach) dotyczących skutków oddziaływań pól elektromagnetycznych (PEM) o charakterystykach używanych w bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych takich jak: telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe DECT, telewizja cyfrowa DVB-T, sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) i inne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), bazując na konsensusie środowisk naukowych i medycznych, stwierdziła, że efekty zdrowotne (takie jak bóle głowy) najprawdopodobniej nie są wywołane przez telefony komórkowe lub stacje bazowe. WHO spodziewa się, że w latach 2009–2010 zostaną utworzone zalecenia dotyczące telefonów komórkowych. Guz brodawkowaty okolicy szyszynki (ang. papillary tumor of the pineal region, PTPR) – stosunkowo niedawno wyodrębniony, bardzo rzadki typ guza mózgu. PTPR został uwzględniony w najnowszej (2007) klasyfikacji WHO guzów ośrodkowego układu nerwowego. Opisano mniej niż 50 przypadków tego nowotworu. Tętnica łącząca tylna (łac. arteria communicans posterior) – odchodzi od tętnicy szyjnej wewnętrznej i łączy ją z tętnicą mózgu tylną. Zamyka tym samym od tyłu koło tętnicze mózgu (Willisa). Przebiega bocznie od guza popielatego.

  BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) – platforma programowania aplikacji stworzona przez Qualcomm dla telefonów komórkowych (m.in. Benq-Siemens). Platforma może obsługiwać sieci GSM/GPRS, UMTS, i CDMA. Na platformie BREW można ściągać oraz uruchamiać małe aplikacje oraz gry Java (również trójwymiarowe), wysyłać wiadomości, udostępniać zdjęcia itp. BREW został oparty na językach C oraz C++ (dostępnym darmowym BREW SDK). Jednymi z najbardziej znanych telefonów opartych na technologii BREW są telefony komórkowe BenQ-Siemens EF81 oraz bardzo podobny funkcjami do niego Siemens SXG75. Obecnie wiele osób edytuje oraz wprowadza swoje poprawki do tych telefonów. Porażenie połowicze, hemiplegia – porażenie mięśni jednej połowy ciała (niedowład połowiczy, hemiparesis to z kolei niedowład mięśni jednej połowy ciała). Spowodowane jest uszkodzeniem drogi korowo-rdzeniowej w mózgu. Niedowład występuje po stronie przeciwnej do lokalizacji uszkodzenia z uwagi na skrzyżowanie dróg korowo-rdzeniowych (piramidowych)- droga rozpoczynająca się w jednej półkuli przechodzi na stronę przeciwną w pniu mózgu (skrzyżowanie piramid). Jeśli uszkodzenie występuje w torebce wewnętrznej mózgu porażenie połowicze przybiera charakterystyczną postać porażenia typu Wernickego-Manna. Jeśli uszkodzenie jest w lewej półkuli, to porażone będą kończyny po prawej stronie. Porażenie połowiczne najczęściej jest stwierdzane w przebiegu zawału mózgu, krwotoku do jamy czaszki (w tym udaru mózgu pochodzenia krwotocznego), bywa również objawem guza mózgu.

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu. PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią).

  Telefon z klapką, telefon składany, clamshell (z ang. muszla) – rodzaj budowy telefonów komórkowych. Składa się z dwóch głównych elementów połączone zawiasem umożliwiającym wzajemny ruch osiowy, który pozwala na składanie i rozkładanie urządzenia. Na jednej części znajduje się wyświetlacz i głośnik, na drugiej klawiatura. w złożonym telefonie ze względu na brak dostępu do wyświetlacza i klawiatury, korzystanie z takiego telefonu jest najczęściej niemożliwe. Niektóre telefony mają dwa wyświetlacze. Dodatkowy jest mniejszy i umieszczony po drugiej stronie klapki. Międzynarodowa Agencja Badania Raka lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC z ang. International Agency for Research on Cancer) – agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych.

  Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu.

  Gwiaździak włosowatokomórkowy (gąbczak, łac. astrocytoma pilocyticum, spongioblastoma, ang. pilocytic astrocytoma) – nowotworowy guz mózgu. Jest guzem o małej złośliwości (I° według WHO). Najczęściej lokalizuje się w półkulach mózgu, podwzgórzu, przednim odcinku drogi wzrokowej (glejak nerwu wzrokowego) i móżdżku. Postępowanie lecznicze zależy od umiejscowienia guza.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Dodano: 07.07.2011. 14:47  


  Najnowsze