• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy unijni walczą z chorobami, które nie znają granic

  09.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Państwa na całym świecie mają swoje programy do kontrolowania i leczenia powszechnych chorób oraz prowadzenia badań nad nimi. Choć przynoszą one sukcesy niektóre z tych programów owszem są powielane w wielu krajach, podczas gdy inne państwa nie mają dostępu do kluczowych informacji. Aby rozwiązać ten problem, naukowcy w Europie wykorzystali infrastrukturę elektroniczną (e-Infrastrukturę) do koordynowania i łączenia rozmaitych narzędzi, baz danych, sieci i portali internetowych. Wyniki stanowią dorobek projektu ITHANET (eInfrastruktura dla sieci badawczej zajmującej się talasemią), który uzyskał dofinansowanie z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE w kwocie 1,2 mln EUR.

  Partnerzy projektu ITHANET skoncentrowali swoje badania na konkretnej grupie zaburzeń krwi, szczególnym typie dziedzicznej anemii zwanej talasemią. Choroba ta dotyka w szczególności mieszkańców regionu śródziemnomorskiego.

  Jak twierdzą naukowcy w przypadku talasemii dwa geny z jednego zestawu wielu genów muszą być wadliwe. Nosiciel tej skomplikowanej choroby ma tylko jeden "zepsuty" gen, podczas gdy osoba ze zdiagnozowaną chorobą ma ich dwa.

  "Jeżeli oboje rodzice są nosicielami choroby, wówczas ryzyko zachorowania dziecka sięga 25%. Stosuje się także stopniowanie w zależności do typu uszkodzonego genu u nosiciela" - mówi dr Carsten Lederer, naukowiec z Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki oraz członek projektu ITHANET.

  "Zaburzenia hemoglobiny to powszechne, potencjalnie śmiertelne choroby, które stanowią wyzwanie dla opieki zdrowotnej na całym świecie" - wyjaśnia dr Lederer. "W sytuacji globalnej migracji i mieszania się nosicieli, która wymaga elastycznego planowania systemów opieki zdrowotnej i opieki nad pacjentem, hemoglobinopatie mogą posłużyć za paradygmat wykorzystania narzędzi infrastruktury elektronicznej do gromadzenia danych, upowszechniania wiedzy, ujednolicenia i koordynacji badań naukowych."

  Najczęstszym symptomem talasemii jest anemia, niemniej wtórne powikłania mogą nawet stanowić zagrożenie dla życia chorego. Według zespołu ITHANET, jeżeli chory na talasemię nie byłby leczony, mógłby umrzeć w ciągu pierwszych 10 lat życia. Jednak pomimo leczenia, chorzy muszą przechodzić częste transfuzje krwi i ograniczać swoją aktywność.

  Konsorcjum ITHANET korzysta z wiedzy ekspertów z 26 organizacji z 16 państw, w tym z Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Malty, Tunezji i Włoch. Współpraca ekspertów okazała się niezwykle korzystna, ponieważ każdy z nich dysponował unikalną, bezcenną wiedzą i doświadczeniem.

  "Problemem jest nadal brak znajomości technologii komputerowej wśród wielu z tych ekspertów. Niektórzy naukowcy nie mieli swojego adresu e-mail" - zauważa dr Lederer. "W innych przypadkach infrastruktura elektroniczna jest ograniczona lub nie ma jej wcale, a większość danych pacjentów jest nadal odnotowywana na papierze."

  "Istnieje taka możliwość, że na przykład któryś z ekspertów w kraju, gdzie choroba występuje powszechnie posiada doświadczenie z określonym zestawem wad. Problem jednak w tym, że fakt ten jest prawdopodobnie zapisany tylko w jakimś zeszycie."

  ITHANET stawia sobie za cel wydobycie "ukrytej" wiedzy na światło dzienne, szkoląc naukowców w zakresie e-Infrastruktury i wspomagając rozwój oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii.

  Projekt położył podwaliny pod dalszą współpracę nad dziedziczną anemią. Zdaniem naukowców, ITHANET może posłużyć za model koordynacji i współpracy w pracach nad innymi chorobami na skalę globalną.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  ITHANET:
  http://project.ithanet.eu/

  Portal ITHANET:
  http://www.ithanet.eu/

  ICT Results:
  http://cordis.europa.eu/ictresults/

  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest przenoszenie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach. Mutacje genu hemoglobiny prowadzą do chorób dziedzicznych: anemii sierpowatej, talasemii lub rzadkich chorób zwanych hemoglobinopatiami. Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca.

  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  I.N.D.U.C.K.S. (lub Inducks, nazwa pochodzi od połączenia słów "index" (ang. wykaz) and "ducks" (kaczki) jest dostępną za darmo bazą danych dążącą do zaindeksowania wszystkich komiksów Disneya wydrukowanych na świecie [1]. Projekt powstał w 1992 roku (zobacz niżej odnośnik "Historia Inducks"); obecnie baza zbiera informacje o publikacjach, historyjkach, postaciach, autorach komiksów oraz wiele więcej informacji. Większość użytkowników korzysta z I.N.D.U.C.K.S. poprzez wyszukiwarkę oraz interfejs przeglądania na stronie COA, która jest codziennie aktualizowana na podstawie danych z I.N.D.U.C.K.S., i jest dostępna w czternastu językach (od maja 2007 roku także po polsku). EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów.

  Talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa, łac. thalassaemia, ang. thalassemia) – ilościowe zaburzenia syntezy hemoglobiny, spowodowane wrodzonym defektem biosyntezy łańcuchów globiny. Najczęściej stwierdza się we krwi obwodowej mikrocytozę, anizocytozę i poikilocytozę. W typowych przypadkach obniżony jest wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej (MCV), a wskaźnik rozkładu objętości krwinek czerwonych (RDW) jest prawidłowy. W diagnostyce istotna jest elektroforeza hemoglobiny. W heterozygotycznej postaci beta-talasemii występuje zmniejszenie wytwarzania łańcucha β-globiny, co prowadzi do spadku HbA i syntezy HbA2. Ważne jest też badanie HbF. U chorych z tą postacią talasemii może występować kompensacyjny wzrost produkcji γ-globuliny, co powoduje zwiększoną zawartość HbF. Najczęściej występuje w krajach śródziemnomorskich i na Bliskim Wschodzie. Jest to choroba o dziedziczeniu przeważnie autosomalnym recesywnym. Choroby cywilizacyjne (zwane także chorobami XXI wieku) – globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Nie ma dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną.

  WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Chemometria - dział chemii zajmujący się wykorzystaniem metod komputerowych, statystycznych, matematycznych oraz symbolicznych w analizowaniu danych chemicznych. Metody chemometryczne mogą również służyć do analizy danych: fizycznych, medycznych i wszelkich innych. Chemometrię stosuje się do projektowania lub wyboru optymalnych procedur eksperymentalnych, aby pozyskać maksimum informacji poprzez analizę danych a także w celu nabywania wiedzy u układach (systemach) chemicznych i nie tylko chemicznych.

  Dodano: 09.09.2009. 15:11  


  Najnowsze