• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa technika może oszczędzić pacjentom chorym na raka dalszych operacji

  01.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, opracowali technikę, która umożliwi chirurgom odróżnienie tkanki nowotworowej od zdrowej w czasie rzeczywistym, w trakcie operacji. Ta nowatorska technika, opisana w artykule opublikowanym w czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition, może oszczędzić chorym na raka konieczności poddawania się kolejnej operacji w celu usunięcia tkanki nowotworowej, która została pominięta w czasie pierwszej operacji.

  Źródłem unijnego wsparcia dla prac był projekt DESI_JEDI-IMAGING (Opracowanie technik spektrometrii mas do trójwymiarowego obrazowania i analiz tkanek biologicznych in vivo), który uzyskał grant na kwotę 1,75 mln EUR od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w Siódmym Programie Ramowym (7PR).

  Operacja chirurgiczna jest popularnym sposobem leczenia nowotworów. Tkanka usunięta w czasie operacji jest wysyłana do laboratorium do analizy, aby upewnić się, czy usunięto całość chorej tkanki. Obecnie badanie tkanki zabiera kilka dni. Jeżeli okaże się, że część chorej tkanki pozostała w organizmie pacjenta, wówczas może okazać się konieczna kolejna operacja.

  Punktem wyjścia dla nowej techniki jest elektrochirurgia. W elektrochirurgii tradycyjny skalpel został zastąpiony elektroskalpelem, przez który płynie wysokiej częstotliwości prąd elektryczny wykorzystywany do cięcia i usuwania tkanek. Zaletą elektrochirurgii jest zamykanie naczyń krwionośnych w czasie wykonywania cięcia, co zapobiega nadmiernemu krwawieniu.

  Tkanka traktowana przez chirurga staje się podczas operacji bardzo gorąca i częściowo wyparowuje. Co więcej, prąd elektryczny pobudza wytwarzanie molekuł naładowanych elektrycznie. Różne typy tkanek mają różne profile molekularne, a przede wszystkim profil molekularny tkanki nowotworowej znacznie się różni od profilu tkanki zdrowej.

  W ramach ostatnich badań, naukowcy niemieccy i węgierscy wyposażyli tradycyjny elektroskalpel w specjalną pompę, która zasysa odparowywane molekuły i wysyła je do spektrometru mas. Tutaj następuje analiza profilu molekularnego odciętej tkanki, a informacja jest dostarczana chirurgowi w czasie rzeczywistym. Naukowcy nazwali nową technikę REIMS (szybka ewaporacyjno-jonizacyjna spektrometria mas).

  "Analiza tkanek za pomocą REIMS, w tym analiza danych, wymaga zaledwie ułamków sekundy" - zauważył dr Zoltán Takáts z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Niemczech. "W czasie operacji chirurg otrzymuje informacje na temat rodzaju nacinanej tkanki praktycznie w czasie rzeczywistym." Ponadto, system jest w stanie poinformować chirurga, czy nowotwór jest na początkowym czy na zaawansowanym etapie.

  "Zaprezentowane wyniki posłużą za podstawę dalszych prac nad przygotowaniem metod chirurgicznych opartych na spektrometrii mas" - piszą naukowcy. "REIMS umożliwia szybką analizę ważnych, traktowanych tkanek oraz identyfikację ich właściwości w czasie rzeczywistym w toku operacji."

  Chociaż systemu nie testowano jeszcze na ludziach, naukowcy podkreślają, że wszystkie doświadczenia przeprowadzono w warunkach, jakich wymaga się od pomieszczeń chirurgicznych dla ludzi. Są zatem przekonani, że nową technikę można by z łatwością przenieść na blok operacyjny.

  rdo: CORDIS

  informacji: Angewandte Chemie International Edition: http://www3.interscience.wiley.com/journal/26737/home Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN): http://erc.europa.eu/ Teksty pokrewne: 29637, 30577 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Angewandte Chemie International Edition
  Referencje dokumentu: Schäfer, K-C. et al. (2009) In vivo, in situ tissue analysis using rapid evaporative ionization mass spectrometry. Angewandte Chemie International Edition (w druku). Publikacja internetowa z dnia 10 września. DOI: 10.1002/anie.20090254
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Inne technologie RCN: 31305   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tkanki stałe – wspólna nazwa dla tkanek roślinnych, w których podziały komórkowe nie zachodzą lub zachodzą wyjątkowo rzadko. Jeśli tkanka stała zbudowana jest z komórek o podobnej budowie określana jest tkanką jednorodną, jeśli tkankę tworzy zespół różnych komórek, który razem realizuje określoną funkcje tkanka określana jest jako niejednorodna lub złożona. Tkanka okrywająca - jedna z tkanek roślinnych. Tkanki okrywające występują na powierzchni roślin. Do tkanek tych należą: Hak chirurgiczny - narzędzie chirurgiczne służące do odciągania brzegów tkanek podczas operacji. Służy on do odsłaniania głębiej położonych tkanek i narządów oraz do podtrzymywania różnych narządów podczas przeprowadzania operacji.

  Ziarnina (łac. granulatio) – nowopowstała tkanka łączna zawierająca bogatą sieć naczyń włosowatych. Ziarnina jest jednym z procesów naprawy (gojenia) tkanek, które uległy uszkodzeniu i mają małą zdolność regeneracji lub nie posiadają jej wcale. Wypełnia ona ubytek powstały po uszkodzeniu tkanki. Naprawa tkanki poprzez ziarninowanie może następować na skutek oparzenia, urazu lub zakażenia. Choroby tkanki łącznej (ang. Connective tissue disease – CTD) – grupa różnorodnych chorób, w których zmiany patologicznie pierwotnie występują w tkance łącznej. Tkanka łączna to jeden z typów tkanek, który charaktryzuje się obfitą substancją pozakomórkową, która utrzymuje, spaja i ochrania narządy wewnętrzne. Dawna nazwa chorób tkanki łącznej – kolagenozy sugerowała, że choroby te dotyczą tylko kolagenu, natomiast w rzeczywistości obejmują one całą tkankę łączną. Do chorób tkanki łącznej należą:

  Analiza impedancji bioelektrycznej, analiza bioimpedancyjna (BIA, ang. bioelectrical impedance analysis) – nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego, która pozwala na dokładną analizę składu ciała przy wykorzystaniu oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. Wykorzystuje ona zdolność tkanki mięśniowej do przewodnictwa elektrycznego. Tkanki roślinne – zespoły komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach i wspólnym pochodzeniu występujące u roślin. Niektóre tkanki tworzone są przez zespoły komórek jednego typu, są to tkanki jednorodne lub proste. Większość tkanek roślinnych składa się z komórek kilku typów, są to tkanki niejednorodne lub złożone.

  Etap operacji - określona w czasie i przestrzeni część operacji, w trakcie której związek operacyjny wykonuje zadania na korzyść całej operacji.

  Dodano: 01.10.2009. 15:12  


  Najnowsze