• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe badania unijne nad zdrowiem migrantów z Afryki Północnej

  23.03.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Już wkrótce ruszą nowe badania unijne nad zdrowiem migrantów z Afryki Północnej. Przeprowadzi je 6 uczelni wyższych z Europy i Afryki Północnej, a UE przeznaczyła na nie kwotę 2 mln EUR.

  Źródłem wsparcia badań jest projekt EUNAM (UE i migranci z Afryki Północnej - zdrowie i systemy opieki zdrowotnej), który uzyskał dofinansowanie z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Odwzorowanie zdrowia ludzi jest złożonym zadaniem nawet w ramach jednej niepłynnej populacji, a staje się jeszcze bardziej skomplikowane w przypadku populacji przejściowej, która nieprzerwanie pozostaje pod wpływem zmiennych czynników.

  O stanie zdrowia migrantów zawsze decyduje zarówno kraj przyjmujący, jak i kraj pochodzenia.

  W ramach projektu EUNAM, który potrwa cztery lata, zespół ekspertów z Algierii, Egiptu, Francji, Niemiec, Słowenii, Szwecji, Tunezji i Włoch przeprowadzi badania nad aspektami zdrowotnymi pełnego cyklu migracji, poddając przeglądowi sytuację zdrowotną w Algierii, Egipcie, Maroku i Tunezji - reprezentujących partnerskie kraje śródziemnomorskie i północo-afrykańskie, z których pochodzi znaczna liczba imigrantów w UE.

  Zważywszy na fakt, że wielu migrantów spędza długie okresy w różnych krajach przyjmujących, a niektórzy z nich ostatecznie powracają do kraju pochodzenia, istotne znaczenie ma monitorowanie ich dobrobytu, stanu zdrowia, chorób i sposobu korzystania z usług opieki zdrowotnej w porównaniu z populacją rodzimą.

  Tego typu analizy byłyby niekompletne bez przyjrzenia się tym samym wskaźnikom i parametrom w kraju pochodzenia. Badania mają również rzucić pewne światło na różnice między problemami zdrowotnymi dotyczącymi różnych grup migrantów. Te porównania są możliwe, bowiem Francja, Niemcy, Słowenia, Szwecja i Włochy przyjmują duże liczby migrantów również z innych regionów.

  "Razem ta grupa ekspertów ma ogromne doświadczenie w pracy nad profilaktyką chorób i posiada dostęp do materiałów i rejestrów zawierających informacje na temat zdrowia populacji oraz schematów występowania chorób, jak również ich oddziaływania na system opieki zdrowotnej" - zauważa Jan Sundquist z Lunds Universitet w Szwecji.

  Pośród uczestniczących instytucji należy wymienić Wydział Medycyny Uniwersytetu Ain Shams (ASU) z Egiptu, Institut National de Santé Publique z Algierii, Universita Degli Studi Di Ferrara z Włoch, Centre d'Etudes et Recherches Prospectives z Tunezji, Lunds Universitet ze Szwecji, Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé z Francji oraz Institut Pasteur du Maroc z Maroka.

  W świetle ostatnich politycznych wstrząsów, protestów i rewolucji ogarniających całą Afrykę Północną oraz efektu domina, jakie mają one w kontekście wielu migrantów przybywających do UE z tego regionu, projekt realizowany będzie w szczególnie odpowiednim czasie.

  Początek badań również przypada w momencie ogłoszenia przez Komisję wsparcia dla Włoch w obliczu wyjątkowej liczby migrantów, którzy uciekają przed niestabilnością w regionie.

  Dnia 20 marca Komisarz do Spraw Wewnętrznych Cecilia Malmström potwierdziła podjęcie przez Frontex (unijna agencja ds. zarządzania granicami) misji o nazwie "'Hermes", aby wesprzeć władze Włoch w zarządzaniu napływem migrantów z Afryki Północnej, zwłaszcza przybyszów z Tunezji na wyspę Lampeduza, która znajduje się zaledwie 113 km od wybrzeża Tunezji.

  "W ramach misji Hermes zostaną wprowadzeni eksperci z uczestniczących państw członkowskich wraz ze wsparciem lotniczym i morskim w celu wspomagania włoskich władz. Zasoby ludzkie i techniczne mogą zostać zwiększone odpowiednio do przyszłych potrzeb" - twierdzi Komisarz do Spraw Wewnętrznych Malmström. Dodaje: "Tunezyjczycy żądają demokracji oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. Rozwiązanie tych spraw spowoduje spadek nielegalnej imigracji."

  Misja stanowi część szerszych działań ramowych podejmowanych przez Komisję w celu zarządzania tymi wyjątkowymi potokami migracji. Inne działania obejmują współpracę z władzami Tunezji, identyfikację finansowych zasobów kryzysowych oraz wsparcie Europejskiego Urzędu Policji (Europol).

  Eksperci z agencji Frontex będą pomagać w przesłuchaniach migrantów i wywiadach z nimi. Specjalny nacisk zostanie położony na identyfikację tych, którzy mogą potrzebować ochrony międzynarodowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Gabriele Ferdinando Bentoglio (ur. 7 marca 1962 w Trescore Balneario) – włoski duchowny katolicki, podsekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

  Francesco Gioia OFM Cap. (ur. 21 lipca 1938 w San Vito dei Normanni) - włoski duchowny katolicki, arcybiskup, sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

  Antonio Maria Vegliò (ur. 3 lutego 1938 w Macerata Feltria) – włoski duchowny katolicki, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, kardynał.

  Joseph Kalathiparambil (ur. 6 października 1952 w Vaduthala) – indyjski duchowny katolicki, arcybiskup, sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

  Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  Dodano: 23.03.2011. 17:26  


  Najnowsze