• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe badania wskazują, który pyłek jest najbardziej agresywny

  23.05.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wraz ze zbliżaniem się lata, jak co roku, pechowcy, którym doskwiera alergia na pyłki, będą trzymać w pogotowiu swój ekwipunek obronny, a wyniki nowych badań unijnych mogą pomóc im obrać lepszą taktykę, dzięki wskazaniu, które z pyłków są najgroźniejsze.

  Naukowcy z 13 instytucji partnerskich z Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Polski, Portugalii, Turcji, Wlk. Brytanii i Włoch połączyli swoje siły, aby zrealizować trzyletni projekt HIALINE (Oddziaływanie zdrowotne sieci informacji o alergenach powietrznopochodnych), który otrzymał dofinansowanie w wysokości 599.429 EUR w ramach unijnego programu "Zdrowie" Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów.

  Celem było ustalenie naturalnej zmienności zwartości alergenów w pyłkach brzozy, traw i drzewa oliwnego oraz wprowadzenie systemu prognozowania alergenów.

  Brzoza, trawy i drzewo oliwne to trzy główne czynniki wywołujące katar sienny w Europie i badanie potencjału alergennego ich pyłków może pomóc osobom reagującym alergicznie na pyłki.

  Różne osoby mogą wykazywać całkowicie odmienne reakcje na konkretny typ pyłku, a zdolność pyłków do wywoływania alergii jest także zróżnicowana w zależności od pory roku i regionu, gdyż pyłki wytwarzają różne ilości związków białkowych, które ostatecznie determinują charakterystykę reakcji alergicznej.

  Objawy alergii pojawiają się u alergików, kiedy mają kontakt z alergenem, na który są uczuleni, ale do tej pory jednym sposobem na ustalenie, na ile poważny będzie mieć to wpływ, był pomiar stężenia pyłków w powietrzu. Jednak metoda ta dostarcza niewielu informacji o stopniu agresywności pyłków, który zależy od ich dojrzałości, bowiem pyłki konkretnych gatunków roślin nie tylko wytwarzają różne alergeny, ale również liczba obecnych w nich białek alergogennych ulega wahaniom.

  Zespół HIALINE zbadał powiązanie między stężeniem pyłków w powietrzu a ilością uwalnianych alergenów. Naukowcy skupili się na głównych alergenach występujących w trzech badanych gatunkach roślin: Bet v 1 (brzoza), Phl p 5 (trawy) i Ole e 1 (drzewo oliwne). Badania pokazują, że stężenie pyłków w powietrzu ściśle wiąże się z ilością uwalnianych alergenów.

  Aczkolwiek zespół zauważył, że występują różnice między niektórymi dniami i konkretnymi stacjami pomiarowymi.

  "Potencjał alergenny wahał się o współczynnik 10" - wyjaśnia kierownik badań Jeroen Buters. "Innymi słowy do dziesięciu razy więcej alergenów było uwalnianych w 'intensywne' dni niż w pozostałe".

  Największe wahania odnotowano w przypadku pyłków traw w różnych lokalizacjach pomiarowych. Przy siedmiokrotnie większej ilości alergenów Phl 5, pyłki traw we Francji były znacząco bardziej agresywne od tych w Portugalii. Pyłki brzozy dla odmiany wykazały mniejsze wahania.

  Niemniej odległość geograficzna wydaje się odgrywać jedynie podrzędną rolę, gdyż w 2 stacjach pomiarowych pyłków drzewa oliwnego, oddalonych o zaledwie 400 kilometrów, naukowcy odnotowali w jednej lokalizacji 4 razy wyższy poziom alergenów niż w drugiej.

  Dr Buters opisuje rolę, jaką odgrywa również pogoda: "W stacji pomiarowej w Portugalii odnotowaliśmy wysokie stężenie alergenu Ole e 1, chociaż niemal nie było żadnego pyłku w powietrzu w owym czasie w Portugalii. Przeprowadziliśmy pewne obliczenia meteorologiczne, które pozwoliły nam wywnioskować, że alergen został przywiany z Hiszpanii, gdzie pyłki mają znacznie większy potencjał alergenny".

  Badania mają znaczenie dla przyszłych prac w tej dziedzinie i mogą przełożyć się na lepsze terapie alergików, gdyż jak wyjaśnia dr Buters: "Dzięki połączeniu pomiarów alergenów, prognoz pyłków w powietrzu i danych meteorologicznych, możemy znacznie udoskonalić wykorzystywane obecnie modele alergii. Jedyną prawdziwą terapią alergii jest odczulanie, tj. alergik musi przyzwyczajać się do alergenu przez długi czas. Zatem zamiast ekstraktów pyłków, lekarze mogliby szczepić pacjentów białkami alergogennymi - prawdziwymi czynnikami wywołującymi alergię. Byłoby to znacznie skuteczniejsze w zwalczaniu przyczyny problemu".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Alergen – każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną (uczuleniową). Alergeny nie posiadają wspólnej budowy chemicznej i strukturalnej. Mogą to być substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także różne proste związki chemiczne o charakterze haptenów, np. leki. Większość alergenów jest białkami lub glikoproteinami o masie cząsteczkowej od 10 kDa do 40 kDa (znane są również alergeny o masie mniejszej tj. 3 kDa. i większej do 100 kDa). Wielkość cząsteczek alergenu determinuje jego immunogenność i zdolność do przenikania przez błonę śluzową. Alergeny pokarmowe – alergeny, które dostają się do organizmu razem z pokarmem i mogą prowadzić u niektórych osób do wystąpienia objawów alergii. Do najczęstszych alergenów pokarmowych należą: jaja, owoce morza, owoce i warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, zboża, mleko. Alergia krzyżowa – zjawisko charakteryzujące się wystąpieniem tożsamych objawów alergicznych u tej samej osoby po wprowadzeniu do jej organizmu różnych alergenów (najczęściej różną drogą). W praktyce, np. osoba uczulona na pyłki brzozy, może mieć te same objawy alergiczne po spożyciu jabłek, ananasów.

  Graf dwudzielny – graf, którego zbiór wierzchołków można podzielić na dwa rozłączne zbiory tak, że krawędzie nie łączą wierzchołków tego samego zbioru. Jeśli pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków należących do różnych zbiorów istnieje krawędź, graf taki nazywamy pełnym grafem dwudzielnym lub kliką dwudzielną i oznaczamy Kn,m gdzie n i m oznaczają liczności zbiorów wierzchołków. Gmina Sińków – dawna gmina wiejska w powiecie zaleszczyckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Sińków.

  Parafia Świętej Trójcy w Gałkowie wchodzi w skład dekanatu koluszkowskiego archidiecezji łódzkiej. Mieści się na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego. Zrzesza ok. 3000 mieszkańców zamieszkujących miejscowości: Gałków Duży, Gałków Mały, Gałków-Parcela, Gałkówek-Kolonia i inne okoliczne wioski. Gmina Gałków – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni piotrkowskiej. Siedzibą władz gminy był Gałków.

  Datowanie pyłkowe - metoda datowania względnego , opiera się na sekwencjach pyłków dawnej roślinności i klimatu. Poprzez zbadanie pyłków i dopasowaniu ich do sekwencji chronologicznej jesteśmy w stanie określić wiek względny danego stanowiska. Pyłki mogą również dostarczyć nam informacji na temat środowiska naturalnego nawet sprzed 3 000 000 lat. Kograf (ang. cograph, P4-free graph) to graf który można zbudować z pojedynczych wierzchołków za pomocą operacji złączenia oraz sumowania grafów. Złączenie grafów G i F to graf powstały poprzez połączenie wszystkich wierzchołków grafu G z wszystkimi wierzchołkami grafu F, przy zachowaniu wewnętrznej budowy grafów G i F. Natomiast operacja sumy grafów to zwykłe sumowanie zbiorów krawędzi i wierzchołków.

  Gmina Sieńków – dawna gmina wiejska w powiecie radziechowskim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Sieńków.

  Pole golfowe – obszar o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, porośnięty różnej długości przystrzyżoną trawą lub drzewami, służący do gry w golfa. Znajduje się na nim 9 (pole małe) lub 18 (pole pełnowymiarowe) kolejno ponumerowanych i odpowiednio rozmieszczonych dołków. Każdy dołek ma określoną liczbę wymaganych uderzeń (tzw. PAR), które wynosi (w zależności od długości dołka) 3, 4 lub 5. Liczbę PAR poszczególnych dołków sumuje się w PAR danego pola. Każdy z dołków ma przydzielony tzw. Stroke Index (zakres od 1 do 18), czyli liczbę określającą różnicę w trudności rozgrywania pomiędzy graczem scratch a graczem bogey.

  Gmina Napęków (alt. gmina Napienków) – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni kieleckiej. Siedzibą władz gminy był Napęków. Trudne słówka. Niepoważny słowniczek Rodziny Miziołków (na okładce Trudne Słówka) – książka Joanny Olech, kontynuacja książki Dynastia Miziołków.

  Proces Bergerona-Findeisena – zjawisko występujące w chmurach mieszanych (złożonych z kropelek przechłodzonej wody i kryształków lodu) odpowiedzialne za wzrost kryształków śniegu. Marek Jutel – profesor doktor habilitowany medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Naukowego (Scientific Program Committee) (od 2012) i członek zarządu (Executive Committee – od 2009) Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi Klinicznej. Autor licznych publikacji, m.in. w czasopiśmie „Nature”, głównie z zakresu mechanizmów tolerancji antygenów i alergenów oraz immunoterapii swoistej. Jest pionierem badań nad zastosowaniem alergenów rekombinowanych w leczeniu chorób alergicznych.

  Kalendarz pylenia roślin – zbiór informacji na temat stężenia pyłków roślinnych w powietrzu na przestrzeni roku i w poszczególnych regionach geograficznych. Opracowywaniem kalendarza pylenia roślin zajmują się regionalne stacje monitoringu aerobiologicznego właściwe dla danego kraju lub regionu geograficznego. Komunikaty pyłkowe są opracowywane w oparciu o wartości stężeń ziaren w 1m³ powietrza na dobę. Informacje zawarte w kalendarzu pylenia roślin są szczególnie przydatne dla osób cierpiących na alergie wziewne i pozwalają na profilaktykę reakcji alergicznych. Rdzeń grafu to graf powstały przez kolejne usuwanie z grafu wierzchołków stopnia pierwszego, aż do momentu, gdy takich wierzchołków w grafie nie będzie. Przy tym zawsze wraz z wierzchołkiem v usuwamy krawędź, która ma v za swój wierzchołek.

  Gmina Niesułków – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w Łódzkiem. Nazwa gminy pochodzi od wsi Niesułków, lecz siedzibą władz gminy była Lipka. Jąkanie (alalia syllabaris) − zaburzenie mowy, charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów, bądź częstymi zawahaniami lub pauzami zakłócającymi rytmiczny przepływ mowy. Jąkanie powinno być klasyfikowane jako zaburzenie tylko wtedy, gdy jego nasilenie jest na tyle duże, że zakłóca płynność mowy. Termin jąkanie jest głównie powiązany z bezwiednymi powtórzeniami dźwięków, ale obejmuje także odbiegające od normy wahania czy pauzy przed rozpoczęciem mowy, określane przez jąkających się jako bloki, oraz przeciąganie pewnych dźwięków, najczęściej samogłosek i półsamogłosek. Dla wielu jąkających się powtórzenia są podstawowym problemem. Bloki i przedłużenia dźwięków są tylko wyuczonymi mechanizmami, mającymi pomagać w ukrywaniu powtórzeń, ponieważ strach przed nimi w czasie publicznych wystąpień jest najczęściej główną przyczyną psychologicznego niepokoju. Termin jąkanie jest powszechnie stosowany niezależnie od stopnia nasilenia zaburzenia: obejmuje osoby z ledwie postrzegalnymi trudnościami, u których jest to zaburzenie w dużej mierze kosmetyczne, a także osoby z niezwykle dotkliwymi symptomami, w przypadku których komunikacja werbalna jest bardzo utrudniona, czasami niemal niemożliwa.

  Dodano: 23.05.2012. 18:17  


  Najnowsze