• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe perspektywy dla chorych na raka płuca

  26.04.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Leczenie celowane przy pomocy leków najnowszej generacji oraz nowa strategia leczenia podtrzymującego to najnowsze osiągnięcia medycyny w walce z rakiem płuc - powiedział w piątek w Poznaniu włoski onkolog dr Federico Cappuzzo. Ekspert, badacz, dyrektor Oddziału Onkologii w Szpitalu w Livorno (Włochy) gości w Poznaniu na rozpoczętym w czwartek II Kongresie Współczesnej Onkologii.

  Włoski naukowiec powiedział, że jedną z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych metod leczenia najczęściej występującego raka płuc - niedrobnokomórkowego raka płuca - jest leczenie celowane inhibitorami kinazy tyrozynowej, które - w odróżnieniu od standardowej chemioterapii - atakują wybiórczo komórki nowotworowe i hamują wzrost guza.

  Inhibitory kinazy tyrozynowej blokują rozrost komórek nowotworowych poprzez oddziaływanie bezpośrednio na białko czynnika wzrostu chorej komórki.

  "Wyniki licznych badań naukowych dowodzą, że głównym efektem działania terapii celowanej jest zahamowanie wzrostu guza, a w dalszej kolejności - jego istotne zmniejszenie. Powinniśmy pamiętać, że dla pacjentów kluczowe jest ustabilizowanie nowotworu, ponieważ to wydłuża życie chorych na raka" - powiedział w piątek dr Federico Cappuzzo.

  Włoski naukowiec podkreślił, że zmiana dotychczasowych metod leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca może przynieść znaczące wydłużenie okresu życia pacjentów.

  Dotychczasowo pacjenci po zabiegu operacyjnym byli poddawani chemioterapii, po jej zakończeniu był okres obserwacji, podczas którego kontrolowano, czy rak się rozwija, czy nie. Jeżeli się rozwijał, to lekarze proponowali pacjentom kolejną terapię, tzw. podtrzymującą, z udziałem inhibitorów kinazy tyrozynowej.

  Jednak ze względu na śmierć pacjentów lub na ich zły stan zdrowia po okresie obserwacji, aż 46 proc. z obserwowanych nie mogło otrzymać leczenia podtrzymującego. Dlatego lekarze postanowili, aby dla tych pacjentów, którzy się do tego kwalifikują i dla tych, którzy chcą być dalej leczeni po chemioterapii, zrezygnować z okresu obserwacji organizmu i od razu do terapii podtrzymującej wprowadzić inhibitory kinazy tyrozynowej.

  "Podczas badań naukowych u wszystkich pacjentów leczonych zaraz po chemioterapii inhibitorami kinazy tyrozynowej, odnotowano dłuższy okres przeżycia po rozpoczęciu leczenia. W okresie terapii podtrzymującej powinniśmy tak dobierać leki, aby były one jak najskuteczniejsze" - dodał dr Capuzzo.

  Według naukowca, ważne jest także personalizowanie leczenia, czyli takie dobieranie leków, aby jak najlepiej pomóc w zwalczaniu nowotworu. Aby spersonalizować leczenie, potrzebne są dokładne działania diagnostyczne, takie jak np. ustalenie podtypu histopatologicznego guza - czy jest niepłaskonabłonkowy czy płaskonabłonkowy itd.

  Pacjenci leczeni tylko chemioterapią, mieli statystycznie szanse na dożycie 10 miesięcy od zabiegu, po wprowadzeniu nowych leków okres ten wydłużył się do około 14 miesięcy.

  Rak płuca nazywany jest największym zabójcą XXI wieku. Każdego dnia z jego powodu umiera prawie 3 tys. osób na całym świecie. Według ogólnoświatowych statystyk, tylko 10-15 procent pacjentów przeżywa pięć lat. KPR

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sorafenib (BAY 43-9006) – lek wprowadzony przez firmę Bayer pod nazwą Nexavar do leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Sorafenib jest inhibitorem licznych kinaz (ang. multikinase inhibitor): kinazy Raf, receptora PDGFβ (PDGFRβ), receptorów VEGF typu 1, 2 i 3, kinazy tyrozynowej podobnej do białka FMS (kinazy Flt-3) oraz białka C-KIT i kinazy tyrozynowej RET. Jako jedyny z nowych leków będących inhibitorami kinaz białkowych hamuje jednocześnie szlaki kinaz Raf, Mek i Erk. Sorafenib 20 grudnia 2005 został dopuszczony przez FDA do stosowania w Stanach Zjednoczonych, a 19 lipca 2006 otrzymał zezwolenie do wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej. Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego. Gemtuzumab ozogamicyny — lek cytostatyczny, obecnie wycofany z rynku, stosowany dawniej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku receptorów CD33, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym kursie leczenia oraz którzy nie kwalifikowali się do innych typów intensywnej chemioterapii. W dniu 18 października 2000 został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy do leczenia ostrej białaczki szpikowej.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Anestezjolog jest to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja.

  Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu. Gefitynib – inhibitor kinazy proteinowej, wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywującą mutacją EGFR-TK

  Leczenie zachowawcze – leczenie nieinwazyjne, niewymagające pobytu pacjenta w szpitalu. Obejmuje m.in. farmakoterapię, fizjoterapię, terapię zajęciową oraz programy edukacyjne dla pacjentów (dieta, odpowiedni tryb życia). Przeciwieństwem leczenia zachowawczego jest np. leczenie chirurgiczne. Receptor insuliny – błonowa glikoproteina o własnościach receptorowej kinazy tyrozynowej, która jest aktywowana przez cząsteczkę insuliny.

  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Dasatynib (dazatynib) – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwnowotworowy (cytostatyk) z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej, kinazy BCR/ABL i kinaz rodziny Src, produkowany przez Bristol-Myers Squibb i sprzedawany pod nazwą handlową Sprycel.

  Radioterapia, dawniej curieterapia – metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – placówka służby zdrowia w Brzozowie. Ma oddziały typowe dla szpitali powiatowych, takie jak: szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział ginekologiczno-położniczy, dziecięcy, wewnętrzny, neurologiczny, czy intensywnej opieki medycznej (OIOM). Jest tu także Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, w którym leczeni są pacjenci chorzy na raka nie tylko z województwa podkarpackiego, ale również z województw ościennych. Ośrodek onkologiczny dzieli się na oddziały chirurgii onkologicznej, chemioterapii i ortopedii onkologicznej. Jesienią 2011 roku szpital obchodził 60-lecie swojego istnienia.

  Pseudokinazy – grupa białek posiadających domenę kinazową, w której jedna lub więcej reszt aminokwasowych jest zmieniona, przez co białko nie wykazuje aktywności kinazowej. W ludzkim kinomie zidentyfikowano 48 genów kodujących białka z tak zmienioną domeną kinazową, co stanowi około 10% kinomu. Pseudokinazami są m.in. STRAD, HER3 (ErbB3), EphB6, CCK4 (PTK7), KSR, Trb3, GCN2, TRRAP, ILK i CASK. Kinazy JAK oprócz domeny peseudokinazowej posiadają też aktywną domenę kinazy tyrozynowej. W jednym przypadku (kinazy CASK) dowiedziono jednak, że białko przyjmuje aktywną konformację i in vivo wykazuje jednak aktywność kinazową.

  Dodano: 26.04.2010. 05:18  


  Najnowsze