• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe perspektywy przed medyczną technologią skanowania

  01.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowa technika, która zwiększa czułość rezonansu magnetycznego (MRI) wydaje się rewolucjonizować zarówno zakres, jak i tempo tej cennej technologii diagnostycznej w skanerach szpitalnych i laboratoriach chemicznych. Badania obejmujące różne sposoby użycia parawodoru zostały przeprowadzone na brytyjskim Uniwersytecie w York, a ich wyniki opublikowano na łamach czasopisma Science.

  Naukowcy opracowali nową technikę wykorzystując parawodór (paliwo wykorzystywane do napędu statków kosmicznych) do wywoływania odwracalnej interakcji za pomocą specjalnie opracowanego rusztowania molekularnego. W ten sposób namagnesowano szereg molekuł, dzięki czemu stały się dużo łatwiejsze do wykrycia. To pierwsze tego typu zastosowanie parawodoru.

  Nowa technologia to pozytywny owoc badań naukowych, bowiem pozwoli na radykalne skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie wyników badań wykonywanych przy użyciu nuklearnego rezonansu magnetycznego (NMR). NMR jest obecnie najpowszechniej wykorzystywaną metodą uzyskiwania danych analitycznych i strukturalnych w chemii.

  Naukowcy zwiększyli czułość NMR ponad 1.000-krotnie. To oznacza, że uzyskanie danych, które zajmowało wcześniej 90 dni teraz zajmuje 5 sekund, a obrazy MRI można otrzymać w ułamku sekundy, a nie po upływie 100 godzin.

  Podobnie w przypadku diagnozowania pacjenta, technologia pomoże lekarzom szybciej rozpoznać znacznie szerszy zakres schorzeń. Profesor Gary Green z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w York i Dyrektor Centrum Neuroobrazowania w York powiedział: "Nowa metoda ma potencjał, by pomóc lekarzom szybciej precyzyjniej rozpoznawać szeroki zakres chorób.

  Technika ta może ostatecznie zastąpić obecne technologie obrazowania klinicznego, które opierają się na wykorzystaniu substancji radioaktywnych lub metali ciężkich, które same mogą być przyczyną problemów zdrowotnych."

  Nowa technika zrewolucjonizuje obrazowanie medyczne, podnosząc jego jakość - z korzyścią dla pacjentów - w onkologii, ortopedii czy medycynie urazowej.

  Profesor Simon Duckett z Wydziału Chemii Uniwersytetu w York i Dyrektor Centrum Rezonansu Magnetycznego powiedział: "To osiągnięcie otwiera możliwość wykorzystywania technik NMR do pogłębienia wiedzy na temat podstawowych funkcji układów biologicznych".

  Technologia już jest w trakcie przystosowywania do zastosowań komercyjnych. Rzecznik Bruker BioSpin - przedsiębiorstwa zajmującego się spektroskopią NMR oraz narzędziami MRI do badań przedklinicznych - powiedział: "Ta technologia ma potencjał, by szybko zrewolucjonizować metodę NMR oraz MRI".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:
  Uniwersytet w York:
  http://www.york.ac.uk/np/research/index/htm

  Źródło danych: Science; Uniwersytet w York
  Referencje dokumentu: Adams R.W., et al. (2009) Reversible interactions with para-hydrogen enhance NMR sensitivity by polarization transfer. Science 323:1708-11.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo (ang. MRS – magnetic resonance spectroscopy) – wyspecjalizowana technika związana z obrazowaniem rezonansu magnetycznego (MRI), umożliwiająca uzyskanie informacji o składzie biochemicznym w wybranych lokalizacjach organizmu w sposób nieinwazyjny (bez konieczności wykonywania biopsji), podczas gdy MRI dostarcza jedynie danych o budowie (strukturze) badanego narządu. Badania SPECT – tomografia emisyjna pojedynczych fotonów – single photon emission computed tomography – oparte są na najnowszych metodach obrazowania mózgu i wykrywania dysfunkcji. Jest to stosunkowo nowa i mało rozpowszechniona metoda diagnozowania zaburzeń mózgowia, znacznie różniąca się od encefalografii i rezonansu magnetycznego. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, MRI (ang. magnetic resonance imaging) – nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych.

  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania). Angiografia rezonansu magnetycznego (angio-MR, Magnetic Resonance Angiography, MRA) – techniki rezonansu magnetycznego służące do nieinwazyjnego obrazowania naczyń krwionośnych. Podstawowymi technikami MRI używanymi w wizualizacji naczyń krwionośnych są angiografia czasu przepływu (TOF) i angiografia kontrastu fazy (PC).

  Inżynieria kwantowa to dziedzina grupująca zespół nauk i technologii, zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianych technik wykorzystujących zjawiska kwantowe, które obecnie mogą w istotny sposób zaważyć na kształcie naszej cywilizacji w XXI wieku. Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.

  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.

  Dodano: 01.04.2009. 15:11  


  Najnowsze