• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowej generacji polskie testy genetyczne na raka

  01.12.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od grudnia w Polsce będzie można skorzystać z nowej generacji testów genetycznych, pokazujących podatność danej osoby na raka jelita grubego i prostaty - poinformowali 30 listopada w Warszawie przedstawiciele Inno Gene, polskiej spółki biotechnologicznej. 

  Obydwa testy Inno Gene opracowała wspólnie ze specjalistami Uniwersytetu Medycznego i Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu, którymi kierował prof. Andrzej Mackiewicz, kierownik Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów WCO.

  Koszt jednego testu to 1,8 tys. zł. Prezes Inno Gene Michał Kaszuba wyraził jednak nadzieję, że w przyszłości u niektórych osób z rodzinną skłonnością do obydwu nowotworów, testy będą refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Przekonywał przy tym, że za polskie testy i tak trzeba będzie zapłacić dziesięć razy mniej, niż za inne podobne testy na świecie, które kosztują 4-4,5 tys. euro i są mniej dokładne, bo badają mniejszy zakres mutacji. Zapewnił, że skuteczność polskich testów została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi.

  ,,To jedyne takie testy na świecie (...) umożliwiające równoczesną ocenę setek fragmentów DNA i występujących w nich mutacji genetycznych w jednym badaniu" - podkreślił Jacek Wojciechowicz - biotechnolog, wiceprezes Inno Gene.

  Wyjaśnił, że ich wyjątkowość polega na tym, że obejmują analizę 169 mutacji genetycznych odpowiedzialnych za proces nowotworowy i dają wynik w ciągu zaledwie dwóch dni. ,,Żaden inny test dostępny w Polsce i innych krajach nie ma tak dużego zakresu badania" - przekonywał Wojciechowicz.

  Zdaniem Kaszuby, zastosowanie obydwu testów może przynieść w Polsce oszczędności dla służby zdrowia sięgające 200 mln złotych rocznie. Wczesne wykrycie raka jelita grubego i prostaty nie tylko bowiem zwiększa szanse wyleczenia, ale i zmniejsza koszty leczenia.

  Jak poinformował, materiał do testu będzie można uzyskać samodzielnie w domu. Wystarczy pobrać wymaz z jamy ustnej, który po bezpiecznym zapakowaniu trzeba jedynie przesłać do laboratorium kurierem lub pocztą. Wynik badania będzie znany po kilku dniach od daty badania, ale ostateczne wyniki testu będzie musiał zinterpretować lekarz (na podstawie wytycznych opracowanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii).

  Według dr. Tomasza Banasiewicza z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Endokrynologii UM w Poznaniu, testy przeznaczone są szczególnie dla tych osób, których krewni zachorowali na ten typ raka i chcą się upewnić, czy są bardziej zagrożeni tą chorobą.

  ,,Często połowa osób z takiej rodziny wykazuje skłonności genetyczne do tych nowotworów. A są one zwykle wyjątkowo niebezpieczne, gdyż powstają często w młodym wieku i szybko postępują" - podkreślił poznański onkolog.

  Zapewnił jednak, że w przypadku raka jelita grubego wystarczy częściej wykonać badania z użyciem kolonoskopii. Jest wtedy duża szansa, że guz zostanie wcześnie wykryty, a nawet można mu zapobiec, gdy zostaną usunięte polipy, które mogą się przekształcić w nowotwór złośliwy.

  ,,Dlatego wykrycie skłonności do nowotworów przy użyciu badań genetycznych nie musi narażać na dodatkowe stresy. Wręcz przeciwnie - daje poczucie bezpieczeństwa, jeśli tylko chorobę można kontrolować" - wyjaśnił dr Banasiewicz.

  Kaszuba powiedział, że polskimi testami interesują się amerykańskie firmy, gotowe je wprowadzić na rynek w USA.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

  zbw/ agt/ jra/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Test Tumor M2-PK stosuje się w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego. Jest to wiarygodny test enzymatyczny wykrywający obecność izoenzymu M2 kinazy pirogronianowej, który bierze udział w procesie metabolizmu komórek rakowych. Test kałowy Tumor M2-PK wykrywa zmiany w jelitach, w tym stany przed nowotworowe takie jak polipy (powyżej 1 cm) i gruczolaki oraz raka jelita grubego, również we wczesnym stadium. Tumor M2-PK ma wysoką czułość. Pobieranie materiału do badania jest bezbolesne i nieinwazyjne. W przeciwieństwie do testu na krew utajoną wykrywa również niekrwawiące polipy i guzy. Test Tumor M2-PK można przeprowadzić w każdej chwili, gdyż nie wymaga specjalnego przygotowania ani diety. Materiałem pobieranym do badania jest kał. Test wykonywany jest w warunkach laboratoryjnych przez wykwalifikowany personel medyczny. Tumor M2-PK – kluczowy enzym biorący udział w procesie metabolizmu komórek rakowych, dimeryczna forma izoenzymu kinazy pirogronianowej. Testy analityczne na jego obecność w kale i osoczu umożliwiają wykrycie raka jelita grubego oraz są stosowane w diagnostyce uzupełniającej innych typów nowotworu. Testy dynamiczne polegają na testowaniu działania całości lub części programu poprzez uruchamianie i porównywanie danych wyjściowych z oczekiwanymi. Testy dynamiczne są najczęściej wykonywane po pozytywnym przejściu kodu przez testy statyczne.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Testy statystyczne są to testy oprogramowania mające na celu wykrycie najczęstszych błędnych wykonań oraz ocena niezawodności testowanego systemu.

  Testy równoległe -testy psychologiczne, które mierzą dokładnie to samo i dokładnie tak samo różniąc się jedynie treścią pozycji testowych. Aby określić testy mianem równoległych, powinny one spełniać cztery warunki: Testy dla wariancji – są to testy parametryczne służące do weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących wartości wariancji w populacji generalnej lub też do porównania wartości wariancji w dwóch lub kilku populacjach – na podstawie znajomości wartości badanej cechy w losowej próbie (lub w kilku próbach). Rozstrzygnięcie pytań dotyczących wariancji jest ważne m.in. dlatego, że wiele testów służących do porównania wartości średnich w dwóch lub kilku populacjach wymaga przyjęcia założenia o równości wariancji w tych populacjach (tak zwane założenie o jednorodności wariancji). Ponadto wariancja może być miernikiem dokładności w procesie pomiarowym lub produkcyjnym (zbyt duża wariancja wyników pomiaru może na przykład świadczyć o uszkodzeniu lub rozregulowaniu aparatury lub urządzeń).

  Testy funkcjonalne znane są także jako testy czarnej skrzynki, ponieważ osoba testująca nie ma dostępu do informacji na temat budowy programu, który testuje. Często testy takie są wykonywane przez inne osoby niż programiści tworzący program. Nierzadko są to osoby nie posiadające wiedzy z zakresu programowania. Osoba testująca program nie opiera danych testowych na budowie wewnętrznej programu, lecz na założeniach funkcjonalnych, jakie powinien spełniać program zgodnie z dokumentacją. Rak odbytu – nowotwór złośliwy wywodzący się z odbytu, najczęściej typu raka płaskonabłonkowego. Jest jednostką o odmiennym przebiegu i leczeniu niż rak jelita grubego.

  Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe.

  Test podzielności uwagi – rodzaj testu psychofizycznego, którego celem jest zbadanie podzielności uwagi i określenie poziomu tej umiejętności u badanego. Może być elementem testów ogólnej sprawności umysłowej jednostki, testów ilorazu inteligencji itp.

  Victory Point System - technika będąca ewolucją mechaniki z serii gier Świat mroku, gdzie testy umiejętności wykonuje się kostką dwudziestościenną (k20). W celu przeprowadzenia testu sumuje się poziom cechy głównej oraz poziom umiejętności, uzyskana liczba jest maksymalną liczbą potrzebną do zdania testu (wyjątek stanowią liczby 19 - porażka i 20 - wyjątkowa porażka) np. suma cechy i umiejętności - 8 test będzie zdany gdy gracz wyrzuci na kostce k20 1-8, suma cechy i umiejętności 20 test będzie zdany gdy gracz wyrzuci 1-18 na kostce k20. Victory Point System dopuszcza dodatkowo jakość zdanego testu poprzez punkty zwycięstwa (1 na 3 wyrzucone oczka kostki zaokrąglając w dół), im więcej punktów zwycięstwa tym lepsze wykonanie testu. Dodatkowo jeżeli gracz wyrzuci na kostce liczbę równa maksymalnej liczbie dla zdania testu liczba punktów zwycięstwa podwaja się (tzw. test krytyczny, pot. krytyk). Do zadawania obrażeń w tym systemie służą kostki sześcienne (k6) tzw. kostki efektu, przy czym sukces jest dla liczb 1-4, porażka dla 5 i 6. Liczba kostek jaką będzie się rzucać wynika określa rodzaj broni plus dodatkowe kostki równe liczbie punktów zwycięstwa testu. Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie.

  Dodano: 01.12.2011. 00:19  


  Najnowsze