• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowoczesny Ośrodek Przeszczepów Szpiku powstał w Łodzi

  05.01.2010. 17:22
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Nowoczesny Ośrodek Przeszczepów Szpiku powstał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi. Obiekt pozwala na wykonywanie wszystkich rodzajów przeszczepów szpiku u chorych na nowotwory krwi. Szacuje się, że dzięki temu liczba wykonywanych w Łodzi transplantacji wzrośnie dwukrotnie - z 25 do 50 rocznie.

  Uroczyste otwarcie Ośrodka, który zalicza się do najnowocześniejszych w Polsce, odbyło się 4 stycznia. Inwestycja kosztowała ponad 6,5 mln zł i w większości została sfinansowana przez samorząd województwa łódzkiego.

  "Nowo powstały Ośrodek Przeszczepów Szpiku ma doskonałe warunki do wykonywania wszystkich przeszczepów, także allogenicznych (przeszczep szpiku od dawcy), których wcześniej w Łodzi nie można było wykonywać. Chorzy zakwalifikowani do tego rodzaju przeszczepu nie będą już odsyłani do lepiej wyposażonych placówek w innych województwach" - poinformowała PAP rzeczniczka szpitala im. Kopernika, Adriana Sikora.

  Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego działająca w strukturze szpitala im. Kopernika jest jedyną placówką w makroregionie łódzkim, która obejmuje specjalistyczną opieką hematologiczną 2,8 mln mieszkańców województwa. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok. 1,5 tys. pacjentów.

  Dotąd, ze względu na niewysoki standard izolatek, wykonywano w niej rocznie ok. 25-30 tylko autologicznych przeszczepów szpiku, czyli szpiku pochodzącego od pacjenta. Chorzy, którzy wymagali przeszczepu szpiku od dawcy byli odsyłani do lepiej wyposażonych ośrodków w Polsce. Obecnie po uruchomieniu ośrodka liczba przeszczepów, łącznie z allogenicznymi, wzrośnie do ok. 50 rocznie - podkreśliła Sikora.

  W nowym budynku Ośrodka o powierzchni ponad tysiąca m. kw. znajduje się osiem jednoosobowych sal, wyposażonych w osobne łazienki, monitoring, z telewizorami i telefonami przy łóżkach. Każda sala to sterylna izolatka, zabezpieczona przez specjalny system wentylacyjny z odpowiednimi filtrami powietrza przed wtargnięciem bakterii i wirusów. Personel medyczny i osoby odwiedzające chorych przed wejściem do izolatek będą przechodzić przez specjalne śluzy.

  W pozostałych pomieszczeniach znajdują się gabinety lekarskie, dyżurka pielęgniarek oraz kuchnia przystosowana do przygotowywania sterylnych posiłków. Szpital kupił osobny sprzęt do diagnostyki obrazowej - USG, rentgen i EKG przyłóżkowe - wyłącznie na potrzeby pacjentów ośrodka. Pacjenci po przeszczepie nowego szpiku muszą od 4 do 6 tygodni przebywać w sterylnych pomieszczeniach, bowiem w wyniku wcześniejszej agresywnej chemioterapii na pewien czas zostają całkowicie pozbawieni odporności. Przedstawiciele szpitala zapewniają, że nowy Ośrodek spełnia wszystkie europejskie wymogi sanitarne.

  Sikora przypomniała, że historia budowy łódzkiego Ośrodka sięga 2000 roku. Ministerstwo Zdrowia po dwóch latach wstrzymało program jego budowy z powodu braku środków. Szpital wyłożył wówczas z własnej kasy ponad 440 tys. zł, ale w 2003 r. zabrakło pieniędzy i budowa została wstrzymana. Przez kilka lat budynek stał w stanie surowym. Dopiero w 2007 roku inwestycja została wznowiona po przeznaczeniu na nią środków z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

  Całkowity koszt inwestycji to 6,5 mln zł. Niemal w całości została sfinansowana ze środków samorządu województwa, który przekazał szpitalowi w sumie 6 mln zł na dokończenie budowy i wyposażenie Ośrodka.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dzień Dawcy Szpiku – święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi obchodzone w Polsce od 2002 roku. W dniu dawcy szpiku kostnego pokazuje się ludzi, którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę chorym na powrót do zdrowia. Terapia komórkowa - rozwijająca się w medycynie gałąź terapii, polegająca na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Komórki te mogą pochodzić z tego samego pacjenta, lub od dawcy. Metoda ta różni się od przeszczepów tym, że korzysta się w niej nie z całych narządów lub tkanek, ale z wyizolowanych, oczyszczonych i czasem zmodyfikowanych komórek. Do terapii komórkowej często stosuje się komórki macierzyste lub progenitorowe, które posiadają wewnętrzny potencjał regeneracji uszkodzonych tkanek. Przykładowo, ostatnio pojawia się coraz więcej doniesień o skutecznym wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego do regeneracji mięśnia sercowego po zawale. Szpital Św. Stanisława w Skierniewicach został otwarty 13 października 1872 roku za staraniem Stanisława Rybickiego. Szpital składał się z dwóch sal jedna dla kobiet druga dla mężczyzn posiadając 14 łóżek oraz z dwóch pokojów zapasowych każdy z jednym łóżkiem. Szpital posiadał pokój operacyjny wraz ze swoją apteką. Dodatkowo było pomieszczenie gospodarcze oraz kuchnia. Obsługę szpitala stanowili: starszy felczer na etacie, dwóch młodszych felczerów nieodpłatnych, akuszerka, pisarz, gospodyni i posługacz. Lekarzem kierującym w szpitalu był dr Stanisław Rybicki. Szpital na początku miał kłopoty finansowe lecz pod koniec 1873 r. budżet szpitala wrósł i dysponował 1279 rublami przynosząc zyski. Ze szpitala w 1874 r. skorzystało 123 chorych. Dochód szpitala wyniósł 3490 rubli i 84 kopiejki, natomiast wydatki 1296 rubli. Liczba chorych leczonych w szpitalu nie przekraczała 200 osób rocznie (192 chorych w 1893r. 133 chorych w 1895r.). Lekarstwa dla pacjentów przyrządzano na miejscu. W roku 1881 rezerwa finansowa szpitala przekroczyła 12,000 rubli co w planach było wybudowanie większego i nowego szpitala. Zgłoszone projekty napotkały niechęć i opór ówczesnych władz. Szpital Św. Stanisława funkcjonował do 1895 roku ze względu na przeniesienie szpitala w wydzierżawionym domu. W 1896 roku uzyskano zgodę od Administracji Księstwa Łowickiego na budowę nowego szpitala. Dzięki staraniom Stanisława Rybickiego powstał w Skierniewicach nowoczesny szpital, który otwarto w 1899 r.

  Odznaka "Dawcy Przeszczepu" – odznaka resortowa wprowadzona 29 sierpnia 2008 r. przez ministra zdrowia w celu uhonorowania osób, które poświęciły swój czas i zdrowie dla ratowania życia innych osób poprzez dobrowolne oddanie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek do transplantacji. Odznaka ma dwa stopnie: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – jeden z największych szpitali w Polsce, położony w Łodzi w dzielnicy Górna. Ma profil ginekologiczno-położniczy i pediatryczny oraz status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi działalność leczniczą, naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową. W części ginekologiczno-położniczej mieści się 10 klinik z 396 łóżkami (oraz ok. 100 noworodkowych) i 30 poradni, w części pediatrycznej - 13 klinik z 404 łóżkami i 28 poradni; w instytucie funkcjonuje także 10 zakładów diagnostycznych. Rocznie instytut przyjmuje ok. 40 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne oraz udziela ok. 200 tysięcy porad lekarskich w poradniach przyszpitalnych. Od 1 marca 2011 poradnie szpitala zostały sprywatyzowane.

  Fundacja "Dom w Łodzi" to pierwszy i jak na razie jedyny w Polsce niepubliczny dom dziecka dla chorych dzieci. Powstała ona w 2006 roku, a już rok później przyjęła pierwszych podopiecznych w placówce mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 13, jej prezesem jest Jolanta Bobińska. W różnych okresach działalności ośrodka miał on pod opieką od dwójki do tuzina dzieci. Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska - fundacja założona 28 listopada 2008, zajmująca się przeszczepami szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych. Nazwa pochodzi od zarejestrowanej w Niemczech Deutsche Knochenmarkspenderdatei - Niemieckiej Bazy Dawców Szpiku, która jest jej fundatorem i instytucją wspierającą, tzw. firma matka

  Choroba zarostowa żył wątrobowych (zespół niewydolności zatokowej wątroby, ang. hepatic veno-occlusive disease, VOD) – przewlekła choroba wątroby może być spowodowana leczeniem cytostatykami, np. busulfanem albo wystąpić jako powikłanie po przeszczepie szpiku, objawia się narastającym wodobrzuszem, bolesną hepatomegalią i żółtaczką. Biopsja szpiku kostnego – badanie inwazyjne polegające na pobraniu w miejscowym znieczuleniu próbki krwi szpikowej (biopsja aspiracyjna) lub fragmentu kości i szpiku (trepanobiopsja) przy pomocy specjalnej igły. Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia choroby układu krwiotwórczego w celu postawienia właściwego rozpoznania, a w przypadku już rozpoznanych chorób - w celu oceny postępu leczenia. Materiał pobrany podczas badania poddaje się badaniu mikroskopowemu i innym badaniom laboratoryjnym.

  Przeszczepienie szpiku kostnego – zabieg polegający na podaniu pacjentowi preparatu zawierającego komórki macierzyste hematopoezy (krwiotworzenia), które są w stanie odtworzyć układ krwiotwórczy pacjenta, który uległ poważnemu uszkodzeniu w czasie wcześniejszej chemioterapii lub radioterapii (przeszczep autologiczny) albo zastąpić patologiczną hematopoezę chorego (np. w przebiegu białaczki) szpikiem osoby zdrowej (przeszczep allogeniczny).

  Szpital św. Rocha w Warszawie: Początkowo szpital św. Rocha (założony w 1710 r.) służył Bractwu św. Rocha. Szpital ten wykonywał swoje powinności przez około 208 lat. W czasach Drugiej Wojny Światowej budynek został spalony. Po wojnie został częściowo odbudowany, bez kaplicy. Obecnie znajduje się tutaj księgarnia, a jedyną pamiątką, która pozostała po szpitalu, jest krzyż, który znajduje się nad wejściem.

  Dodano: 05.01.2010. 17:22  


  Najnowsze