• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odzyskać wzrok dzięki rogówkom biosyntetycznym

  27.08.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań pokazują, jak biosyntetyczne rogówki mogą pomóc w regeneracji i naprawie uszkodzonej tkanki oka i znacznie poprawić widzenie człowieka. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Science Translational Medicine, dofinansowane w części z unijnych stypendiów międzynarodowych Marie Curie pokazują, że optymalizacja tych implantów może stanowić dla pacjentów potrzebujących leczenia skuteczną i bezpieczną alternatywę w stosunku do rogówek pobieranych od dawców.

  Osoby, które wymagają wymiany uszkodzonej tkanki i leczenia ślepoty rogówkowej są obecnie uzależnione od ludzkich dawców rogówki. Ale dawców rogówki na świecie jest bardzo niewielu.

  Aby zaradzić problemowi, naukowcy z kanadyjskiego Instytutu Badań Szpitalnych w Ottawie (OHRI, filii Uniwersytetu w Ottawie), z Uniwersytetu w Linköping w Szwecji oraz z amerykańskiej grupy FibroGen Inc. przeprowadzili testy kliniczne na wczesnym etapie z udziałem 10 pacjentów w celu sprawdzenia, czy biosyntetyczne rogówki mogą być wykorzystywane do endogenicznej (odśrodkowej) regeneracji tkanki, umożliwiając w ten sposób uniezależnienie się do tkanki pochodzącej od ludzkiego dawcy.

  Doświadczenie zakończyło się bezprecedensowymi wynikami, które pokazały, że w przeciwieństwie do tego, co zwykle dzieje się w przypadku transplantacji od ludzkiego dawcy, nie odnotowano reakcji odrzucenia u żadnego z pacjentów i nie była potrzebna intensywna supresja immunologiczna.

  "Implanty biosyntetyczne pozostały stabilnie zintegrowane i beznaczyniowe [niepowiązane z naczyniami krwionośnymi] przez 24 miesiące po operacji, bez konieczności długofalowego stosowania immunosupresyjnych leków steroidowych, które są wymagane przy tradycyjnej alotransplantacji" - czytamy w artykule.

  Naukowcy donoszą, że zaobserwowali również regenerację nerwów i przywrócenie wrażliwości na dotyk.

  "Badania są istotne, ponieważ po raz pierwszy wykazują, że sztucznie wyprodukowana rogówka może połączyć się z okiem człowieka i stymulować regenerację" - wyjaśnia naczelna autorka, dr May Griffith z OHRI i Uniwersytetu w Linköping. "Dzięki dalszym badaniom to podejście mogłoby pomóc w przywróceniu wzroku milionom osób, które czekają na transplantację od ludzkiego dawcy rogówki."

  Nad biosyntetyczną rogówką prace trwały przez ponad 10 lat. Dr Griffith wraz z kolegami rozpoczęła wytwarzanie kolagenu w laboratorium, a następnie formowała go w kształt rogówki.

  Następnie podjęła współpracę z dr Perem Fagerholmem, okulistą z Uniwersytetu w Linköping, aby dać ludziom pierwszy na świecie biosyntetyczny implant rogówki.

  Prace objęty testy kliniczne z udziałem 10 Szwedów dotkniętych zaawansowanym stożkiem rogówki (kiedy normalnie okrągła rogówka staje się cienka i nieregularna) lub bliznowaceniem centralnej części rogówki. Każdy z pacjentów otrzymał biosyntetyczną rogówkę, a naukowcy odkryli, że dwa lata po operacji komórki i nerwy z własnej rogówki pacjenta wrosły w implant. "Zregenerowana" rogówka wygląda normalnie i ma zdrową tkankę.

  Naukowcy odkryli, że biosyntetyczna rogówka nie tylko rozpoczyna wytwarzanie normalnych łez, skutecznie natleniając oko, ale również staje się wrażliwa na dotyk. Wzrok poprawił się w sumie u 6 z 10 pacjentów.

  "Niezwykle zachęcająco działają na nas uzyskane wyniki i ogromny potencjał biosyntetycznych rogówek" - mówi dr Fagerholm. "W toku są już prace nad dalszym udoskonaleniem biomateriału i zmodyfikowaniem techniki operacyjnej, jak również planowane są nowe badania, które rozszerzą zastosowanie biosyntetycznej rogówki w przypadku innych chorób oczu wymagających transplantacji."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przeszczepianie rogówki zwane również przeszczepieniem rogówki lub drążącą keratoplastyką – procedura chirurgiczna, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana przez tkankę rogówki dawcy, która została pobrana od niedawno zmarłej osoby. Keratoskop (od greckiego κερατο, kerato - rogówka), nazywany też dyskiem Placido (od nazwiska wynalazcy, portugalskiego oftalmologa Antonio Placido da Costa) - przyrząd używany w oftalmologii do badania zewnętrznego kształtu rogówki oka. W pierwotnej wersji składał się z okrągłej tarczy z otworem w środku, na której umieszczone były koncentryczne, czarne i białe okręgi, oraz uchwytu do jej trzymania. W trakcie badania obserwowano (przez otwór centralny) obrazy odbić okręgów w rogówce oka badanej osoby. Przy prawidłowym kształcie rogówki obrazy te powinny być również koncentrycznymi okręgami, natomiast jakiekolwiek deformacje rogówki (w przypadku astygmatyzmu, stożka rogówki, itp.) powodują zniekształcenie odbitych obrazów. Blaszka graniczna tylna rogówki (łac. lamina limitans posterior corneae), inaczej: blaszka graniczna wewnętrzna rogówki, błona Descemeta – cienka, jednolita, luźno przylegająca do istoty właściwej rogówki błonka, patrząc od zewnątrz jest czwartą powłoką rogówki. Urazy rogówki nie są rzadkie, ale jeśli podczas urazu zostanie uszkodzona błona Descemeta, to taki uraz jest nieodwracalny.

  Dellen – talerzykowate zagłębienie rogówki, spowodowane jej miejscowym ścienieniem. Znajduje się przy rąbku rogówki. Przyczyną jest odwodnienie warstwy właściwej rogówki. W leczeniu stosuje się leki nawilżające i opatrunek miejscowy; zmiana jest odwracalna. Istota właściwa rogówki (warstwa właściwa, zrąb, łac. substantia propria corneae) - tkanka środkowa rogówki, stanowiąca ok. 90% jej grubości. Składa się z włókien kolagenowych, stałych komórek rogówki oraz komórek wędrujących.

  Stożek rogówki (keratoconus gr. kerato – róg, łac. conus – stożek) – degeneracyjna, niezapalna choroba rogówki oka, której przebieg charakteryzują zmiany w strukturze rogówki prowadzące do jej ścieńczenia i nadmiernego uwypuklenia. W wyniku choroby krzywizna rogówki przybiera odbiegający od normalnego stożkowaty kształt. Stożek rogówki może prowadzić do znacznego zaburzenia wzroku – pacjenci często skarżą się na niewyraźne lub mnogie widzenie obrazu oraz nadwrażliwość na światło. Wbrew powszechnemu przekonaniu o rzadkości choroby, stożek jest najczęściej spotykaną dystrofią rogówki, która występuje z taką samą częstotliwością we wszystkich grupach etnicznych na całym świecie i dotyka około jedną na tysiąc osób. Choroba zostaje zazwyczaj rozpoznana w wieku dorastania, a jej najostrzejsze stadium przypada pomiędzy 20. a 30. rokiem życia. Cross linking, wł. corneal collagen crosslinking with ryboflavin (z ang.), inaczej cross-linking, X-linking, CCL, CCR, CXL, KXL – siatkowanie włókien kolagenowych rogówki z użyciem ryboflawiny. Zabieg, który ma zastosowanie w leczeniu stożka rogówki.

  Bielmo – zmętnienie rogówki spowodowane chorobą lub urazem, którego konsekwencją jest duże upośledzenie widzenia. W niektórych przypadkach dokonuje się przeszczepu rogówki. Rogówka (łac. cornea) – wypukła zewnętrzna warstwa gałki ocznej w jej przedniej części. Ludzka rogówka ma ok. 11,5 mm średnicy i grubość 0,5-0,6 mm w środkowej części oraz 0,6-0,8 mm w części obwodowej. Za rogówką znajduje się ciecz wodnista a za nią soczewka. Rogówka nie jest unaczyniona, naczynia upośledzałyby jej przezierność. Odżywia się dzięki dyfuzji – przez łzy i ciecz wodnistą gałki ocznej, a także dzięki neurotrofinom dostarczanym przez unerwienie rogówki. Posiada dużo zakończeń bólowych, włókien bezrdzennych.

  Rąbek rogówki (łac. limbus corneae) – wąski, przejściowy pas o szerokości około 1 mm znajdujący się na granicy pomiędzy rogówką z jednej strony, a spojówką i twardówką z drugiej strony. W obrębie rąbka rogówki pojawiają się naczynia włosowate tworząc przybrzeżny pierścień naczyniowy.

  Linia Schwalbego – pojęcie anatomiczne, określające linię przejścia błony Descemeta rogówki w twardówkowe utkanie beleczkowe (trabeculum). W obrazie gonioskopowym widoczna jest jako jaśniejszy prążek.

  Sidney Bradford (ur. 30 maja 1906 – zm. 2 sierpnia 1960) stracił wzrok w wieku 10 miesięcy i odzyskał widzenie w obu oczach w wyniku przeszczepu rogówki w wieku 52 lat. Był przedmiotem badań naukowych neuropsychologa Richarda Gregory dotyczących percepcji.

  Dodano: 27.08.2010. 16:49  


  Najnowsze