• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarto nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

  03.06.2011. 15:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca oficjalnie otwarto w czwartek w Zabrzu. Zbudowany za 103 mln zł obiekt o powierzchni ok. 12 tys. m kw. powstał, by poprawić warunki, a także uzupełnić i częściowo rozwinąć działalność zabrzańskiej placówki.

  Pierwszych pacjentów w nowym budynku "B", położonym kilkadziesiąt metrów od starej, ciasnej siedziby śląskiego centrum, przyjęto pod koniec kwietnia. Od tego czasu przeprowadzono tam już ponad 100 udanych operacji. Jak mówił szef Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. Marian Zembala, ten obiekt to przykład, jak wiele można zrobić, łącząc różne działania.

  W holu nowego szpitala, gdzie oficjalnie przecięto wstęgi, stanął duży model holenderskiego galeonu ,,Bahavia". Żaglowiec ten - tłumaczył Zembala - mimo dużych nakładów nigdy nie osiągnął celu (w Indiach Wschodnich), ponieważ zniszczył go konflikt. ,,Będzie przypominał każdemu, że można lepiej, pewniej, jeśli będzie działało się wspólnie, zauważając innych i szukając coraz lepszych rozwiązań" - przekonywał Zembala.

  Część uroczystości odbyła się w auli, której nadano imię twórcy i pierwszego szefa zabrzańskiego ośrodka, prof. Zbigniewa Religi. Jak przypomniała wcześniej dziennikarzom żona profesora, Anna Religa, jej mąż powtarzał, że najważniejsze, co po sobie zostawi, to uczniowie. ,,Z tego, co tu się dzieje, byłby bardzo zadowolony" - zaznaczyła. ,,To idzie w dobrym kierunku" - oceniła.

  W uroczystości uczestniczyli m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, minister zdrowia Ewa Kopacz i minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

  Minister zdrowia chwaliła organizację pracy nowego szpitala. ,,Wszystkie nowoczesne rozwiązania, łącznie z salą hybrydową czy ambulatoryjną, kompleksową specjalistyką, dają to, że nie trzeba pacjenta z zaburzeniami wozić z urologii na hematologię, na kardiologię - to wszystko odbywa się w jednym miejscu. To jest już XXI wiek i to jest powód dumy" - powiedziała.

  Prof. Zembala podkreślał rolę zespołowej pracy załogi centrum, m.in. współpracy specjalistów z całym personelem, lekarzy z pielęgniarkami. Przypomniał, że placówka co roku leczy ponad 60 tys. chorych. Wyjaśniał też, że nowy obiekt umożliwił wdrożenie tzw. zadaniowego modelu opieki ambulatoryjnej, który racjonalizuje opiekę nad chorym w wymiarze nie tylko medycznym, ale także organizacyjnym i ekonomicznym.

  W budynku "B" zorganizowano m.in. wieloprofilowy ośrodek intensywnej opieki sercowo-naczyniowej, specjalistyczne laboratoria, część ekonomiczno-administracyjną i ośrodek naukowo-dydaktyczny. Przeniesiono tam również zespół poradni dotąd działających w przerobionych barakach, które przed laty postawiono dla robotników budujących szpital.

  Idea wieloprofilowego ośrodka intensywnej opieki sercowo-naczyniowej zakłada objęcie chorego z miażdżycą kompleksową opieką - przez połączone siły kardiochirurga, kardiologa inwazyjnego, chirurga naczyniowego i angiologa. Korzyściami są m.in. większa indywidualizacja strategii leczenia, częstsze stosowanie metod małoinwazyjnych i lepsza skuteczność.

  W ramach tej koncepcji w nowym obiekcie przewidziano: oddział kardiologiczno-angiologiczny zajmujący się diagnostyką i terapią schorzeń sercowych i naczyniowych, oddział kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i wewnątrznaczyniowej, nowe stanowiska pracowni hemodynamiki, a także oddział ciężkiej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Na potrzeby leczenia inwazyjnego powstał m.in. blok operacyjny z dwiema salami, w tym jedną hybrydową, gdzie pacjenta mogą wspólnie operować lekarze różnych specjalności.

  Jak poinformował prof. Zembala, metr kwadratowy nowego wysokospecjalistycznego budynku już wyposażeniem kosztował 5,9 tys. zł. Cała inwestycja przekroczyła 103 mln zł. 45,9 mln zł pochodziło ze zbieranych od 1999 r. środków własnych szpitala, 32 mln zł - z dotacji resortu zdrowia, 15,2 mln zł - z Unii Europejskiej, 9 mln zł - od samorządu województwa śląskiego, 0,9 mln zł - z programu Polkard, a 254 tys. zł - z różnych darowizn.

  Zembala dziękował zaangażowanym w pięcioletnią budowę, również przedstawicielom współpracującego ze śląskim centrum szpitala w ukraińskim mieście partnerskim Zabrza, Równem. To z Ukrainy w trudnym momencie, gdy plac budowy po skoku cen w 2009 r. opuścił pierwszy wykonawca, przyjechała grupa budowlańców, którzy przez rok kontynuowali prace. MTB

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (w skrócie KCPZwMP, ang. National Centre for Workplace Health Promotion, w skrócie NCWHP) – czołowy w Polsce ośrodek badawczo-wdrożeniowy zajmujący się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonuje od 1 grudnia 1996 w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi powołanym przez Ministra Zdrowia w 1952 roku. Paweł Eugeniusz Buszman (ur. 23 stycznia 1961 w Rudzie Śląskiej) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, polski kardiolog, konsultant medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szpital Świętego Ducha – budynek zbudowany w latach 1880-1886 według projektu łomżyńskiego architekta Józefa Nartowskiego. Obiekt budowany jako nowa lokalizacja Szpitala Świętego Ducha, który funkcjonował w tym budynku do 1963 roku. Budynek przekazano szkole pielęgniarskiej. Obecnie mieści się tutaj Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia. Budynek został w 1992 roku wpisany do rejestru zabytków architektury i budownictwa uzyskując kartę ewidencyjną Nr A 491.

  Pałac Jędrzejowiczów w Rzeszowie: Pałac zlokalizowany na osiedlu 1000-lecia w dzielnicy Staromieście na północ od centrum miasta. Dawny majątek obejmował ziemię i posiadłości pierwszych właścicieli miasta, rodziny Rzeszowskich. Sam budynek wraz z otaczającym go parkiem powstał w drugiej połowie XIX stulecia za staraniem Adama Jędrzejowicza. Nowy pałac powstał z częściowej przebudowy istniejącego tu wcześniej dworu. Ostatnim właścicielem nieruchomości był Jan Jędrzejowicz, który siłą został zmuszony do jej opuszczenia w 1944 roku. Zaraz po tym zdarzeniu pałac został adaptowany na potrzeby lokalnej Spółdzielni Produkcyjnej, później szpitala. Obecnie mieści się w nim jeden z oddziałów leczenia chorób płuc Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. Stan pałacu ulega stopniowemu pogorszeniu od jego zawłaszczenia po dziś dzień. Budynek wymaga natychmiastowego remontu i pilnej przebudowy. Centrum Scenografii Polskiej to oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach mieszczący się w budynku Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek przy placu Sejmu Śląskiego. Założone w 1991 jest ziszczeniem marzeń Zenobiusza Strzeleckiego, scenografa i teoretyka scenografii, który apelował o miejsce gromadzące ślady dokonań polskich scenografów. Jedyna w Polsce placówka zajmującą się gromadzeniem i ekspozycją eksponatów związanych ze scenografią teatralną. W Centrum urządzane są tylko czasowe wystawy tematyczne w dziedzinach powiązanych z teatrem i sztukami scenicznymi.

  Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – placówka służby zdrowia w Brzozowie. Ma oddziały typowe dla szpitali powiatowych, takie jak: szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział ginekologiczno-położniczy, dziecięcy, wewnętrzny, neurologiczny, czy intensywnej opieki medycznej (OIOM). Jest tu także Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, w którym leczeni są pacjenci chorzy na raka nie tylko z województwa podkarpackiego, ale również z województw ościennych. Ośrodek onkologiczny dzieli się na oddziały chirurgii onkologicznej, chemioterapii i ortopedii onkologicznej. Jesienią 2011 roku szpital obchodził 60-lecie swojego istnienia. Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

  Biuro Współpracy z Gospodarką - jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w listopadzie 2011 roku w celu rozwoju współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym a także wsparcia procesów transferu i komercjalizacji technologii. Obecnie nadzoruje prace związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu SPIN-TECH prowadzonego przez NCBiR. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – jeden z największych szpitali w Polsce, położony w Łodzi w dzielnicy Górna. Ma profil ginekologiczno-położniczy i pediatryczny oraz status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi działalność leczniczą, naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową. W części ginekologiczno-położniczej mieści się 10 klinik z 396 łóżkami (oraz ok. 100 noworodkowych) i 30 poradni, w części pediatrycznej - 13 klinik z 404 łóżkami i 28 poradni; w instytucie funkcjonuje także 10 zakładów diagnostycznych. Rocznie instytut przyjmuje ok. 40 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne oraz udziela ok. 200 tysięcy porad lekarskich w poradniach przyszpitalnych. Od 1 marca 2011 poradnie szpitala zostały sprywatyzowane.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Janusz Bohosiewicz (ur. w 1945 w Dynowie) – polski chirurg dziecięcy, profesor. Kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca S.A. (skrót PAKS, ang. American Heart of Poland S.A) - kliniki założone w 2000 roku przez grupę lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych z ideą rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie sieci oddziałów kardiologii interwencyjnej, angiologii i kardiochirurgii na terenie południowej Polski.

  Dodano: 03.06.2011. 15:40  


  Najnowsze