• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brytyjscy naukowcy na tropie wzorców przenoszenia wirusa HIV drogą kontaktów heteroseksualnych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W toku badań przeprowadzonych na ludności Wielkiej Brytanii, naukowcy sporządzili schemat dynamiki przenoszenia wirusa HIV u osób heteroseksualnych oraz odkryli, że jest on inny niż u osób homoseksualnych. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Pathogens. Naukowcy podkreślają, że wczesna diagnoza może skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa HIV u osób heteroseksualnych.

  Dodano: 18.07.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Naukowcy odkryli białko kluczowe w rozwoju serca zarodka

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Na rozwój serca zarodka wpływ mają dwa główne czynniki: trudność procesu oraz błędy, które wystąpią tak czy inaczej. Naukowcom z Niemiec być może udało się rozwikłać zagadkę, dlaczego dzieci rodzą się z wrodzonymi wadami serca. Badacze z Instytutu Badań nad Sercem i Płucami im. Maxa Plancka odkryli molekułę, która bierze udział w regulacji funkcji komórek macierzystych serca. Ich odkrycie może pomóc naukowcom w redukowaniu liczby wad serca w przyszłości, ale może również przełożyć się na nowatorskie metody pobudzania regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego u osób dorosłych.

  Dodano: 18.07.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Naukowcy badają, w jaki sposób mózg przetwarza nowe słowa

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Fińscy naukowcy badają, czy istnieje różnica w sposobie przetwarzania przez mózg słów nowo przyswojonych w porównaniu do tych znanych. Obok zdobycia wiedzy na temat sposobu przetwarzania języka przez mózg na różnych poziomach, wyniki badań mogą mieć istotne znaczenie dla glottodydaktyki.

  Dodano: 11.07.2012. 19:17  Czytaj więcej

  Bezoperacyjne, precyzyjne diagnozowanie endometriozy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Szybkie, dokładne i nieinwazyjne testy na endometriozę zostały opracowane przez dwa niezależne zespoły naukowe z Australii i Jordanii oraz Belgii i Węgier. Opublikowane w czasopiśmie Human Reproduction wyniki obydwu projektów badawczych pokazują, że możliwe jest precyzyjne diagnozowanie choroby bez uciekania się do operacji chirurgicznej.

  Dodano: 10.07.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Przetarg: nowatorskie metody badań w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, HIV oraz zapalenia wątroby typu B i C w UE

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ogłosiło zaproszenie do składania ofert na nowatorskie metody badań w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, HIV oraz zapalenia wątroby typu B i C w UE.

  Dodano: 06.07.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Zastosowanie laserów w neurochirurgii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Operacje chirurgiczne niemal spowszedniały, niemniej subtelność procedur medycznych dotyczących mózgu i rdzenia kręgowego zmusza lekarzy i pacjentów do rozważania rozwiązań alternatywnych. Europejscy naukowcy mogą jednak to zmienić dzięki opracowaniu lasera, umożliwiającego przeprowadzanie minimalnie inwazyjnej operacji neurochirurgicznej. Osiągnięcie to jest wynikiem prac prowadzonych w ramach interdyscyplinarnego projektu unijnego przez partnerów z siedmiu państw europejskich, którzy opracowali stołowy system laserowy na ciele stałym do cięcia tkanki mózgowej z bezprecedensową precyzją. Wyniki stanowią dorobek projektu MIRSURG (Systemy laserowe na ciele stałym w podczerwieni średniej do minimalnie inwazyjnych zabiegów chirurgicznych), który otrzymał niemal 2,8 mln EUR dofinansowania z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 03.07.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Odkryto schematy zmian genetycznych w niedorozwoju umysłowym

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Holenderscy i brytyjscy naukowcy rzucili więcej światła na powiązanie między genami a niedorozwojem umysłowym czy też niepełnosprawnością umysłową. Dzięki ich pracy lista genów wywołujących to zaburzenie skróciła się z kilku tysięcy do kilkudziesięciu. Odkrycia opublikowano w ogólnie dostępnym czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Genetics.

  Dodano: 28.06.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Brytyjscy naukowcy badają rolę stresu w chorobie Alzheimera

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wiele chorób rozwija się wcześniej lub nasila się z powodu przewlekłego stresu, między innymi choroba serca, cukrzyca, nowotwory czy stwardnienie rozsiane. Aczkolwiek dostępnych jest niewiele prac naukowych poświęconych roli przewlekłego stresu w chorobach z łagodnym zaburzeniem funkcji poznawczych czy chorobie Alzheimera.

  Dodano: 28.06.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Sekwencjonowanie egzonu - szybko i tanio

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Holenderscy naukowcy odkryli w toku nowych prac badawczych, że sekwencjonowanie egzonu zapewnia dobrą, szybką i tanią diagnostykę chorób heterogennych. Wedle prezentacji osiągniętych wyników na niedawnej konferencji Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (ESHG), naukowcy zdiagnozowali genetycznie około 20% ze 100 przypadków osób z niepełnosprawnością intelektualną i 50% z 25 przypadków osób dotkniętych ślepotą.

  Dodano: 27.06.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Europejscy naukowcy bliżej rozwikłania zagadki porodu martwego płodu

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Europy i USA poczynili istotny krok naprzód w wyjaśnianiu tajemnicy porodu martwego płodu, jak ogłosił we wtorek włoski naukowiec.

  Dodano: 27.06.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Innowacyjna technika w walce Europejczyków z gruźlicą

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zespół europejskich naukowców pracuje nad nowymi terapiami przeciwgruźliczymi, doskonaląc technologię obrazowania diagnostycznego. Prace badawcze uzyskały wsparcie z projektu PREDICT-TB (Oparte na modelu, przedkliniczne opracowywanie przeciwgruźliczych kombinacji leków), który otrzymał niemal 14,8 mln EUR z inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. IMI to partnerstwo publiczno-prywatne UE i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA).

  Dodano: 26.06.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Regularne posiłki gwarancją szczuplejszej sylwetki nastolatków - twierdzą hiszpańscy naukowcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki badań unijnych zaprezentowane w czasopiśmie Journal of Adolescent Health pokazują, że regularne spożywanie posiłków pomaga w utrzymaniu szczuplejszej sylwetki przez nastolatków, niezależnie od zażywania ruchu.

  Dodano: 26.06.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Postęp we wczesnym wykrywaniu oporności na leki przeciw nowotworowi jelita grubego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Według nowych ustaleń poczynionych przez finansowanych ze środków unijnych naukowców z Włoch i ich kolegów z USA, mutacje w genie zwanym KRAS łączą się w nieregularny sposób z nabytą opornością na terapie przeciw nowotworom jelita grubego (CRC).

  Dodano: 26.06.2012. 11:26  Czytaj więcej

  Jedz powoli i obniż ryzyko cukrzycy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rodzice powtarzali to bez końca: nie jedz tak szybko, wolniej! Teraz najwyraźniej otrzymują wsparcie w postaci badań naukowych. W czasie zorganizowanych ostatnio wspólnie 15. Międzynarodowego Kongresu Endokrynologicznego (15th International Congress of Endocrinology (ICE)) i 14. Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego (14th European Congress of Endocrinology (ECE)) we Florencji, Włochy, zespół naukowców z Litwy zaprezentował swoje badania, wskazujące na to, że osoby, które jedzą szybko są 2,5-krotnie bardziej narażone na cukrzycę typu 2 niż te, które niespiesznie spożywają posiłki.

  Dodano: 26.06.2012. 10:49  Czytaj więcej

  Europejczycy rozwikłali tajemnicę embrionalnych komórek macierzystych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejczycy wiodą prym w badaniach naukowych i rozwoju technologicznym, a ich najnowsze osiągnięcie to odkrycie, że warunki laboratoryjne, w jakich wyhodowano embrionalne komórki macierzyste mają wpływ na ich właściwości. W toku przełomowych badań, europejski zespół naukowców zanalizował embrionalne komórki macierzyste wyhodowane w czystym, niezróżnicowanym stanie. Zastosowanie technologii sekwencjonowania kolejnej generacji umożliwiło analizę ekspresji (tj. transkryptomu) genów i modyfikację chromatyny (tj. epigenomu). Badania, których wyniki zaprezentowane zostały w czasopiśmie Cell, uzyskały dofinansowanie z czterech projektów finansowanych ze środków unijnych: HEROIC, PLURISYS, EUROSYSTEM i ATLAS. Wyniki wskazują na kluczowe różnice między czystymi komórkami macierzystymi a embrionalnymi komórkami macierzystymi wyhodowanymi w warunkach laboratoryjnych.

  Dodano: 19.06.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Naukowcy uzbrojeni w nową technikę dokładnie wskazują gorące punkty pasożyta malarii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W toku przełomowych badań, międzynarodowy zespół naukowców opracował nowe narzędzie do identyfikacji gorących punktów ewolucji pasożyta malarii, aby szybko i skutecznie śledzić wzrost oporności na leki przeciwmalaryczne. Odkrycia zostały zaprezentowane w czasopiśmie Nature.

  Dodano: 18.06.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Molekuły niszczące priony

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nowo opracowane, samorozświetlające się polimery zostały specjalnie wyposażone w zdolność do namierzania toksycznych prionów i unieszkodliwiania ich, zapewniając potencjalną receptę na śmiertelną chorobę wyniszczającą nerwy. Szwajcarsko-szwedzkie badania zostały dofinansowane z projektu LUPAS (Luminescencyjne polimery do obrazowania in vivo sygnatur amyloidowych), który otrzymał niemal 5 mln EUR wsparcia z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Odkrycia zostały zaprezentowane w czasopiśmie The Journal of Biological Chemistry.

  Dodano: 18.06.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Kluczowe odkrycie białka kontrolującego ochronę komórek nerwowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Neuronaukowcy z Wlk. Brytanii dokonali wyjątkowego odkrycia, które może pomóc w opracowaniu nowych terapii udarów i epilepsji. Dotyczy ono ważnego białka, które może regulować przesył informacji między komórkami nerwowymi w mózgu. Po aktywowaniu, białko może chronić neurony przed uszkodzeniem w czasie niewydolności krążenia czy ataku epileptycznego. Badania zostały dofinansowane z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, a ich wyniki opublikowano w czasopismach Nature Neuroscience i PNAS.

  Dodano: 14.06.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Badania pokazują, że nowe odczynniki mogą zwalczać gronkowca złocistego MRSA i inne zakażenia przenoszone w szpitalu

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Badacze z Wielkiej Brytanii opracowali odczynniki, które mogą skutecznie zwalczać MRSA (gronkowca złocistego odpornego na metycylinę - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) oraz inne zarazki odpowiedzialne za zakażenia odporne na antybiotyki. Wykazali, że pewna kategoria płynów jonowych może niszczyć kolonie niebezpiecznych mikrobów rozwijających się na biofilmach. Ich odkrycie, opublikowane w czasopiśmie Green Chemistry, ma znaczenie zarówno dla medycyny, jak i przemysłu.

  Dodano: 12.06.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Ograniczanie kalorii utrzymuje serce w formie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z USA i Włoch odkryli, że osoby, które spożywają mniej kalorii, aby żyć dłużej, mają serca, które pracują tak, jak u osób o 20 lat młodszych. Odkrycia poczynione w toku prac zostały zaprezentowane w czasopiśmie Aging Cell.

  Dodano: 12.06.2012. 17:37  Czytaj więcej