• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Palenie tytoniu i doustne środki antykoncepcyjne mogą zwiększać ryzyko udaru u niektórych młodych kobiet

  29.09.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Holenderscy naukowcy odkryli, że młode kobiety posiadające antykoagulant toczniowy (LA) są zagrożone dużo wyższym ryzykiem udaru i zawału serca niż ich rówieśnice nieposiadające tego przeciwciała. Ryzyko wzrasta jeszcze bardziej, jeżeli palą tytoń i stosują doustne środki antykoncepcyjne. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Lancet Neurology.

  LA to szczególny podtyp przeciwciała związanego z zespołem antyfosfolipidowym (APS), chorobą autoimmunizacyjną, która dotyka głównie młode kobiety i wywołuje krwawienia i powikłania w czasie ciąży. Zdaniem naukowców, zespół ten stanowi nabyty czynnik ryzyka zakrzepicy tętniczej, która jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w krajach rozwiniętych. "Choć częstość występowania zakrzepicy tętniczej u osób poniżej 50 roku życia jest niska, brzemię choroby ciążące na młodych ludziach jest duże" - czytamy w sprawozdaniu.

  APS diagnozuje się zwykle przy okazji przeprowadzania testu na przeciwciała antyfosfolipidowe u młodych kobiet, które przeszły zdarzenie zakrzepowe takie jak zawał serca lub udar. W ramach prowadzonych badań naukowcy dążyli do ustalenia poziomu ryzyka zawału serca lub udaru u chorych kobiet.

  Zespół z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie i z Centrum Medycznego Uniwersytetu Leiden w Holandii wykorzystał dane z zakrojonych na szeroką skalę populacyjnych badań kliniczno-kontrolnych zatytułowanych RATIO (Ryzyko zakrzepicy tętniczej w powiązaniu z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi).

  Badania prowadzone w latach 1990-2001 objęły ponad 1.000 kobiet poniżej 50 roku życia, w tym zdrową grupę kontrolną (628) oraz pacjentki po udarze lub zawale serca (378). Wszystkie kobiety poproszono o wypełnienie standardowej ankiety, aby ocenić czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (w tym stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i palenie tytoniu) oraz o oddanie próbki krwi, aby sprawdzić ich profile przeciwciał antyfosfolipidowych.

  Na podstawie uzyskanych wyników naukowcy ocenili, że prewalencja LA u kobiet w populacji wynosi 7 na 1.000 (wyniki wcześniejszych badań sugerowały wyższy wynik). LA stwierdzono u 30 pacjentek, które miały udar, u 6 po zawale serca oraz u 4 w grupie kontrolnej. Zespół wywnioskował na podstawie porównania z grupą kontrolną, że LA zwiększa ryzyko udaru o 43 razy, a ryzyko zawału serca o 5 razy. Kobiety posiadające LA, które palą tytoń lub stosują doustne środki antykoncepcyjne są zagrożone wyższym, w niektórych wypadkach ponad 200-krotnie, ryzykiem udaru lub zawału serca.

  Jak piszą naukowcy: "Nasze wyniki sugerują, że antykoagulant toczniowy stanowi główny czynnik ryzyka zdarzeń zakrzepicy tętniczej u młodych kobiet, a obecność innych czynników sercowo-naczyniowych zwiększa to ryzyko jeszcze bardziej". Sugerują także, iż badania przesiewowe pod kątem LA młodych kobiet po udarze niedokrwiennym są nieodzowne.

  rdo: CORDIS

  informacji: Lancet Neurology http://www.thelancet.com/home Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie: http://www.umcutrecht.nl/subsite/internationaloffice/ Teksty pokrewne: 31236 Kategoria: Różne
  Źródło danych: Lancet Neurology
  Referencje dokumentu: Urbanus, Rolf T, et al. (2009) Antiphospholipid antibodies and risk of myocardial infarction and ischaemic stroke in young women in the RATIO study: a case-control study. Lancet Neurology. DOI: 10.1016/S1474-4422(09)70239-X.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31296   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to grupa objawów i danych z wywiadów, których obecność zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Skala Antmana (ang. TIMI Risk Score for Unstable Angina/NON-ST Elevation Myocardial Infarct) – stosowana w kardiologii siedmiostopniowa skala określająca ryzyko związane z niestabilną chorobą wieńcową lub zawałem serca bez uniesienia odcinka ST. Ryzyko operacyjne jest rodzajem ryzyka związanego z realizacją swoich funkcji przez przedsiębiorstwo. Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej, znanej jako Bazylea II. W postanowieniach Bazylei II, zarządzanie ryzykiem rozdzielono na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne.

  Spermicydy to inaczej środki plemnikobójcze. Występują w postaci globulek i kremów antykoncepcyjnych. Ich zaletą jest niska cena i dostępność bez recepty. Ich wady to niska skuteczność, niewygoda stosowania i ryzyko reakcji alergicznych. Substancja plemnikobójcza, Nonoxynol-9 może zwiększać ryzyko zakażenia HIV i chorobami przenoszonymi drogą płciową, ponieważ u wielu kobiet wywołuje podrażnienia tkanki pochwy. Ryzyko jest największe w przypadku wielokrotnych stosunków w ciągu dnia lub stosunków analnych. Scyntygrafia ogniska zawału – metoda diagnostyczna stosowana niekiedy (obecnie bardzo rzadko) w diagnostyce zawału serca. Metoda polega na podaniu radioaktywnego znacznika (pirofosforanu cynawego znakowanego Tc lub przeciwciał antymiozynowych znakowanych In) i ocenie jego przepływu oraz wychwytu przez zmienioną tkankę mięśnia sercowego.

  Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) – stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Nie należy mylić niewydolności serca z niewydolnością krążenia. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Niewydolność serca występująca po raz pierwszy, niezależnie od dynamiki zmian jest określana jako świeża. Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa, zespół antykardiolipinowy, ang. antiphospholipid syndrome) – niezapalna układowa choroba tkanki łącznej, charakteryzująca się współwystępowaniem zakrzepicy naczyniowej lub powikłań położniczych oraz krążących przeciwciał antyfosfolipidowych.

  Dywersyfikacja ryzyka - to zróżnicowanie prowadzonej działalności, mające na celu rozproszenie związanego z nią ryzyka. Atenolol – organiczny związek chemiczny, lek, należący do selektywnych leków beta-adrenolitycznych, bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania stabilizującego błonę komórkową. Atenolol jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, w ostrej fazie zawału serca oraz w profilaktyce wtórnej zawału.

  Tętniak serca – uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato najczęściej w wyniku zawału. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu, co doprowadza do patologii ściany serca, a w konsekwencji do tętniaka.

  Czasowa elektrostymulacja serca – to rodzaj elektrostymulacji serca, którą stosuje się u osób zagrożonych nagłym zgonem sercowym, wskutek zaburzeń tworzenia bodźców lub ich przewodzenia, do czasu usunięcia ich przyczyny lub wdrożenia stałej elektrostymulacji serca. Najczęstszym wskazaniem do jej stosowania są zaburzenia przewodnictwa w przebiegu zawału mięśnia serca.

  Hipercholesterolemia (łac. hypercholesterolemia) - podwyższone powyżej normy stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Nie jest to schorzenie, ale nieprawidłowość metaboliczna, która może towarzyszyć innym chorobom i jest ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób układu krążenia, jak zawał serca, udar mózgu i inne. Ryzyko rezydualne – ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jeśli wszystkie teoretycznie możliwe środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane. Jest to ryzyko jakie pozostaje po przeprowadzeniu przez kierownictwo firmy lub innej organizacji działań zmierzających do zminimalizowania wpływu (skutków) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niepomyślnych zdarzeń, włączając działania kontrolne podjęte w odpowiedzi na ryzyko.

  Ryzyko rynkowe (ang. market risk) zwane również ryzykiem systematycznym (ang. systematic risk), systemowym lub ryzykiem niedywersyfikowalnym – jest spowodowane czynnikami ogólnogospodarczymi (ustrój gospodarczy, polityka, czynniki koniunkturalne) oraz losowymi (np. inflacja i wojna). Czynniki te mają wpływ na cały rynek. W związku z tym ryzyka systematycznego nie da się zmniejszyć ani wyeliminować. Ryzyko rynkowe (systematyczne) ma swoje źródło w siłach, od których nie da się uniezależnić, takich jak ogólna kondycja gospodarki. Ryzyko rynkowe dotyczy ogółu społeczeństwa. W zależności od sfery finansów na jaką oddziałuje będzie nieco odmiennie definiowane.

  Dodano: 29.09.2009. 15:12  


  Najnowsze